Moment decisiv pentru investitorii din sectorul regenerabilelor. OUG ce modifică Legea 220, propusă spre aprobare Guvernului Grindeanu

Publicat pe Categorii Energie, Esential, Info Legislativ, Regenerabile, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Moment decisiv pentru investitorii din sectorul regenerabilelor. OUG ce modifică Legea 220, propusă spre aprobare Guvernului Grindeanu
 • Au obținut ce au cerut producătorii mici și mijlocii?! Forma finală a actului normativ poate fi consultată pe site-ul Ministerului Energiei AICI
 • Corina Popescu, Secretar de Stat în Ministerul Energiei: Modificarea legislaţiei din domeniul regenerabilelor va intra în vigoare în prima parte a acestui an, ceea ce va însemna o stabilitate în acest sector

Guvernul Grindeanu urmează să aprobe propunerea Ministerului Energiei de Ordonanță  de Urgență ce modifică Legea regenerabilelor nr. 220/2008. După o lungă perioadă de consultări, proiectul de OUG care a fost supus dezbaterii publice din luna noiembrie, este prezentat, din nou, pe site-ul ministerului într-o formă finală.  De notat că, în data de 16 decembrie, Comisia Europeană a transmis autorităților române Decizia de aprobare a modificărilor propuse pentru schema de sprijin. Surse autorizate susțin că proiectul de OUG pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie este deja pe circuitul de avizare , urmând să ajungă pe masa Guvernului până la finele lunii februarie.

energie-solara02-570x321-e1477516881978-211x140

Reprezentanții Ministerului Energiei insistă pentru aprobarea cât mai repede a ordonanței de către Guvern, caracterul de urgenţă fiind dat de necesitatea păstrării unui echilibru între gradul de suportabilitate al consumatorilor şi efortul financiar al producătorilor pentru menţinerea capacităților SRE în funcțiune în vederea atingerii ţintei asumate, după cum se explică în nota de fundamentare a actului normativ. „Neadoptarea măsurilor imediate, aşa cum sunt reglementate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, ar genera disfuncţionalităţi majore cu efecte negative asupra desfăşurării activităţii producătorilor de energie electrică din surse regenerabile, existând riscul de a fi afectată atingerea ţintei României prin închiderea unor unităţi de producere”,  precizează Ministerul Energiei.

OUG ce modifică Legea 220/2008 propusă de Ministerul Energiei a fost și este, în continuare, contestată de PATRES – Organizația Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabilele din România pe motiv că sacrifică investitorii mici și mijlocii din sectorul regenerabilelor, avantajând în mod evident producătorii integrați. PATRES a solicitat actualului Guvern atenția și sprijinul pentru găsirea de soluții echitabile pentru toți  producătorii de E-SRE, inclusiv pentru micii investitori, astfel ca noul act normativ să fie într-adevăr dedicat sectorului regenerabilelor.

De la 1 iulie, producătorii şi furnizorii de E-SRE vor fi obligați să tranzacționeze certificate verzi pe o piaţă centralizată anonimă organizată de OPCOM

Potrivit OUG, producătorii şi furnizorii de energie electrică din surse regenerabile de energie vor fi obligați, începând cu 1 iulie 2017, să tranzacționeze certificate verzi numai pe o piaţă centralizată anonimă organizată de OPCOM. Această măsură îşi propune să evite apariția distorsiunilor pe piaţa de energie electrică şi de certificate verzi, explică Ministerul Energiei.

Totodată, se interzice încheierea de noi acte adiţionale la contractele existente până la realizarea pieţelor anonime de certificate verzi, precum și încheierea de noi contracte bilaterale cu o durată ce depăşeşte 1 iulie 2017. O situație inedită pe piața certificatelor verzi s-a remarcat în ultimele două luni ale anului trecut, când s-a înregistrat un număr record de certificate verzi vândute pe piețele administrate de OPCOM, peste 200 mil. CV fiind contractate doar în lunile noiembrie și decembrie 2016. Mulți dintre producătorii de energie din surse regenerabile s-au grăbit, la finele anului trecut, să încheie tranzacții cu CV, respectiv contracte pe termen lung, pentru perioada 2016 – 2031. În aceste condiții, OUG ce modifică Legea 220 va avea efecte nule în ce privește piața anonimă pentru energia electrică din surse regenerabile asociat cu certificatele verzi aferente cantității de energie tranzacționate, au semnalat specialiști din sectorul energetic.

Totodată, potrivit OUG, vor fi interzise tranzacțiile repetate ale certificatelor verzi, cu excepţii pentru cazurile cu deficit de certificate la producător. Această măsură se impune întrucât măsura de ajutor de stat instituită prin Legea nr. 220/2008 cu completările şi modificările ulterioare, vizează producătorii de E-SRE şi nu posibilele speculaţii în piaţa de certificate verzi, se explică în nota de fundamentare.

În baza OUG, furnizorul va avea obligația de a nu factura consumatorilor finali, în momentul regularizării, un preţ mai mare al certificatelor verzi decât preţul mediu ponderat al tranzacţiilor din piaţa centralizată a CV din anul anterior. Potrivit Ministerului Energiei, prin această prevedere se doreşte limitarea impactului în factura consumatorului şi evitarea dezechilibrelor între consumatori.

Ministerul Energiei a realizat, cu ajutorul unui consultant independent, un studiu de impact cu privire la posibile modificări ale cadrului legislativ privind energia produsă din surse regenerabile. După o serie de analize efectuate în cadrul unui grup de lucru interinstituţional, s-a decis să se meargă pe primul scenariu care prevede instituirea unei obligaţii anuale de achiziţie a unui număr constant de certificate verzi pe o perioadă de 15 ani, începând din anul 2017.

Alte schimbări prevăzute în OUG ce modifică Legea 220:

 • determinarea cantităţii totale a certificatelor verzi estimată a fi emisă până la închiderea schemei de sprijin în anul 2031 şi cantitatea de certificate verzi amânate de la tranzacţionare în perioada 2013-2024, împărţită la numărul de ani rămași până la expirarea duratei de aplicare a sistemului de promovare prin certificate verzi și instituirea obligaţiei anuale de achiziţie a unui număr constant de CV pe o perioadă de 15 ani, începând din anul 2017, denumită cantitate statică de CV. Prin introducerea acesteia se urmărește distribuirea mai uniformă a impactului în factura consumatorului final;
 • revizuirea o dată la 2 ani a cantităţii statice de CV care se preia în piață. Prin definiție propunerea de faţă se bazează pe estimarea numărului total de CV care vor fi emise şi/sau reinserate pe o perioadă de 15 ani. Fiind o estimare pe o durată lungă de timp, este necesar ca periodic aceasta să fie revizuită o dată la doi ani;
 • modificarea doar a modului de calcul al cotei, ţinând cont de cantitatea statică de CV şi consumul final de energie electrică, păstrându-se obligaţia de cotă anuală de CV pentru furnizori, inclusiv regularizarea acesteia la începutul anului următor;
 • modificarea duratei de valabilitate a certificatului verde, care va fi de la data emiterii certificatului până la data de 31 martie 2032, faţă de 12 luni, cum este în prezent. Prin modificarea propusă va rămâne un număr de certificate netranzacţionate, surplusul de CV putând fi vândut pe toată perioada de funcţionare a schemei de sprijin la un preţ estimat scăzut;
 • extinderea perioadei de amânare, până la data de 31 decembrie 2024, pentru tehnologiile solare. Amânarea tranzacționării certificatelor verzi este necesară pentru a asigura un grad mai bun de vânzare a CV participanţilor la piaţă. Pentru tehnologiile bazate pe energie fotovoltaică, termenul de amânare este până în 2024 deoarece analizând rata internă de rentabilitate s-a obsersat că există o discrepanță majoră între IRR-ul producătorilor SRE;
 • mărirea perioadei de reinserţie pentru producătorii din surse eoliene şi hidro la 8 ani, începând de la data de 1 ianuarie 2018 până în anul 2025, reinserţia fiind făcută în tranşe lunare egale;
 • mărirea perioadei de reinserţie pentru producătorii de energie fotovoltaică la 6 ani, începând de la data de 1 ianuarie 2025 până la data de 31 decembrie 2030, reinserţia fiind făcută în tranşe lunare egale. Perioadele de reinserţie pentru toate tehnologiile au fost mărite pentru a asigura o introducere liniară a CV, în scopul reducerii impactului la consumatorul final şi protejării pieţei de certificate verzi;
 • certificatul verde va căpăta valoare în momentul tranzacţionării şi nu la momentul emiterii, acesta nereprezentând un instrument financiar;
 • reducerea penalităţii pentru neîndeplinirea cotei la valoarea de 70 Euro/CV întrucât a fost diminuată valoarea preţului maxim al CV;
 • introducerea unei prevederi prin care se va asigura un efort maxim în factura consumatorului de 11,1 Euro/MWh.

 


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *