Noi obligații legale pentru ANRE și furnizorii de energie privind informarea consumatorilor. La cererea clientului, furnizorul va trimite un rezumat al contractului, scris într-un limbaj simplu și concis, și va explica clar și ușor de înțeles modul de calculare a facturii

Publicat pe Categorii Business, Esential, Info Consumatori, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Noi obligații legale pentru ANRE și furnizorii de energie privind informarea consumatorilor. La cererea clientului, furnizorul va trimite un rezumat al contractului, scris într-un limbaj simplu și concis, și va explica clar și ușor de înțeles modul de calculare a facturii
  • ANRE, desemnată autoritate responsabilă cu lansarea unor mărci de încredere pentru instrumente de comparare a ofertelor participanților la piață, ce pot fi gestionate de societăți private, autorități sau organisme publice
  • Furnizorii sunt  obligați să înfiinţeze puncte unice de contact

Noua lege a energiei electrice și gaze naturale care modifică Legea 123, ce urmează a fi aprobată de Guvern, stabilește  obligații pentru Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE și furnizorii de energie privind informarea consumatorilor.

Astfel, conform prevederilor proiectului de lege aflat în dezbatere publică, ANRE – Autoritatea competentă are obligația de a derula campanii de informare prin orice mijloace de comunicare mass-media, mediul on-line și social media care să vizeze informarea consumatorilor cu privire la drepturile lor, inclusiv dreptul de a schimba furnizorii de energie electrică fără costuri suplimentare.

ANRE  creează și gestionează o aplicație web interactivă care servește drept instrument de comparare a ofertelor de furnizare a energiei pentru a pune la dispoziția utilizatorilor conectați la sistemul energetic național un instrument independent, echidistant și necomercial pentru a compara ofertele de furnizare a energiei.  Dacă nu mai poate asigura aplicația web, ANRE va fi desemnată autoritatea responsabila cu lansarea unor mărci de încredere pentru instrumente de comparare a ofertelor participanților la piață, instrumente ce pot fi gestionate de orice entitate, inclusiv de societăți private și de autorități sau organisme publice.

În scopul digitalizării activității de schimbare a furnizorului, ANRE va opera o platformă informatică integrată, unică la nivel național, prin care se realizează schimbarea de către clientul final a furnizorului de energie electrică, care ar urma să se facă în 24 de ore.

Pe parte de informare a consumatorilor, sunt stabilite obligații pentru furnizorii de energie.

La cererea scrisă a unui client final, furnizorul este obligat să răspundă, în scris în termen de cel mult 15 zile lucrătoare, o ofertă privind condițiile echitabile de furnizare a energiei electrice, care va conține, într-o manieră vizibilă și într-un limbaj simplu și concis, un rezumat al condițiilor contractuale cheie, inclusiv, dar fără a se limita la informații cu privire la prețul de furnizare, termenii de plată și data-limită de încheiere a contractului de furnizare.

De asemenea, furnizorul de energie electrică are obligația să emită facturi care să cuprindă informații concrete, clare, transparente, complete, lizibile și ușor de înțeles, care să permită clienților finali să își ajusteze consumul și să compare ofertele de furnizare de energie electrică.

Tot la cerere, clienții finali primesc o explicație clară și ușor de înțeles a modului de calculare a facturii, în special în cazul în care facturile nu sunt bazate pe consumul real. Clienții finali au dreptul să primească,  gratuit, facturile și informațiile de facturare. Furnizorul trebuie să includă în factura emisă clientului final cel puțin informațiile stabilite de către  autoritatea competentă.”

Potrivit noii legi, furnizorii sunt  obligați să înfiinţeze puncte unice de contact, care să asigure clienţilor finali modalităţi adecvate de informare cu privire la drepturile acestora, la legislaţia în vigoare, la căile de soluţionare a litigiilor în cazul unor cereri, plângeri, sesizări, reclamaţii sau contestaţii.

Totodată, furnizorul este obligat să furnizeze clienților finali informații referitoare la avantajele, costurile și riscurile pe care le prezintă contractele de furnizare a energiei electrice cu prețuri dinamice inclusiv cu privire la necesitatea de a avea un sistem inteligent de măsurare.  Noua lege introduce prețurile dinamice: “contract de furnizare a energiei electrice cu prețuri dinamice – contractul de furnizare  a  energiei electrice între  un  furnizor  și  un client final care reflectă variația de preț pe piețele spot, inclusiv pe piețele pentru ziua următoare și intrazilnice, la intervale cel puțin egale cu intervalul de decontare a pietei”.

Alte obligații ale furnizorului:

– este obligat să obțină acordul clientului final anterior trecerii acestuia la un contract de furnizare a energiei electrice cu prețuri dynamic;.

-este obligat să transmită autorității competentă ofertele de furnizare de energie electrică, atât ofertele tip pentru clientii casnici si microîntreprinderi cât si ofertele cu prețuri dinamice;

– este obligat să informeze cel puțin clienții casnici și microîntreprinderile cu un consum anual estimat sub 100.000 kWh, prin intermediul facturilor sau in documente anexate acestora sau prin alte mijloace de comunicare agreate cu privire la existența  instrumentelui de comparare a ofertelor furnizorilor, inclusiv a ofertelor de contracte de furnizare a energiei  electrice pus la dispozitie de catre autoritatea competentă;

– pentru a permite clienților finali să compare mai multe oferte, furnizorul de energie electrică trebuie să prezinte oferte tip;

– este obligat să asigure clienților finali un sistem de gestionare a plângerilor simplu, echitabil și prompt.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *