Nou Regulament de furnizare a energiei electrice la clienții finali, în consultare publică. A fost introdusă noțiunea de prosumator. Vezi care sunt noutățile

Publicat pe Categorii Electrica si termica, Energie, Esential, Semnal
Prima Pagina Energie Electrica si termica Nou Regulament de furnizare a energiei electrice la clienții finali, în consultare publică. A fost introdusă noțiunea de prosumator. Vezi care sunt noutățile

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE a actualizat Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali. Un Ordin ANRE pentru aprobarea Regulamentului este în consultare publică, termenul de primire a propunerilor și observațiilor  fiind 31 iulie 2019.

În noul Regulament a fost introdusă noțiunea de prosumator și obligativitatea, în cazul prosumatorilor, ca periodicitatea de citire a indexului contorului în vederea facturării pe baza consumului de energie electrică măsurat să fie o lună calendaristică. Totodată, au fost detaliate categoriile de clienți finali cărora furnizorul de ultimă instanță (obligat/opțional) este obligat să asigure furnizarea energiei electrice.

În termenii ANRE, prosumatorul este clientul final care deține instalații de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă și care poate stoca și vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidențială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în același sistem de distribuție închis, cu condiția ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activități să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară.

Furnizorul de energie electrică nu are dreptul de a denunța unilateral contractele de furnizare de energie electrică încheiate cu clienții finali, se precizează clar în Regulament, fiind detaliate drepturile/obligațiile clientului final și furnizorului de energie electrică. De asemenea este prezentată  succesiunea operațiilor întreprinse de furnizor în vederea deconectării locului de consum al clientului final în cazul în care nu se achită factura de energie electrică.

Ca noutate, este introdusă perioada de facturare lunară pentru clienții alimentați în regim reglementat și de serviciu universal. În cazul contoarelor inteligente, se introduce obligativitatea furnizorilor de a factura consumul real de energie electrică pe baza datelor de măsurare colectate de SMI și pentru care OR asigură accesul, în conformitate cu reglementările specifice aprobate de ANRE.

Alte modificări/completări aduse în noul Regulament, prezentate de ANRE:

  • dreptul clientului casnic de a solicita furnizorului de energie electrică reeșalonarea la plată a sumelor datorate în termen de 30 de zile de la emiterea facturii;
  • detalierea conținutului ofertei-tip;
  • în cazul furnizării energiei electrice în baza unui contract negociat. eliminarea obligativității ca transmiterea prin poștă sau curier a preavizului de deconectare pentru neplată să se realizeze cu confirmarea primirii de către client;
  • transmiterea clientului final a unui preaviz de deconectare, în situaţia în care urmează să întrerupă furnizarea la locul de consum, să se realizeze în termenul şi printr-o modalitate de comunicare agreată de părţi prin contractul de furnizare a energiei electrice;
  • detalierea tipurilor de informații pe care furnizorul trebuie să le pună la dispoziţia clienţilor finali prin intermediul facturii şi/sau a documentelor anexate acesteia;
  • detalierea tipurilor de informații pe care toți furnizorii de energie electrică trebuie să le pună la dispoziția clienților finali prin intermediul paginii de internet;
  • s-au eliminat prevederile privind întreruperea/limitarea furnizării energiei electrice în situaţii excepţionale apărute în funcţionarea SEN, deoarece detalierea acestora se realizează în Codul tehnic al reţelelor electrice de distribuţie şi Codul tehnic al reţelei electrice de transport, în Standardele de performanţă a reţelelor electrice, aprobate de ANRE, precum şi în procedurile specifice emise de OTS şi avizate de ANRE.

Documentul de discuție privind Ordinul ANRE pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali este afișat pe site-ul ANRE, la secțiunea Documente recente.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *