Noua lege pentru regenerabili intră la vot în Plenul Camerei Deputaților săptămâna viitoare. Noi modificări pe ultima sută de metri: să fie bine și pentru cei mari, nu doar pentru cei mici!

Publicat pe Categorii Esential, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Noua lege pentru regenerabili intră la vot în Plenul Camerei Deputaților săptămâna viitoare. Noi modificări pe ultima sută de metri: să fie bine și pentru cei mari, nu doar pentru cei mici!

Comisia pentru Industrii și Servicii și Comisia pentru Mediu şi Echilibru din Camera Deputaților au finalizat raportul asupra proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Deputații celor 2 comisii propun plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, cu o serie de amendamente admise, menite să sprijine producătorii de energie din surse regenerabile.

Raportul a fost transmis Biroului Permanent al Camerei Deputaților în cursul după amiezii de ieri și urmează să intre pe ordinea de zi în Plen săptămâna viitoare.

Regenerabilii mici și mijlocii vor avea șanse să-și salveze afacerile, după ce deputații Comisiilor parlamentare de specialitate, în urma consultărilor cu autoritățile și asociațiile de profil, au adus reparații și îmbunătățiri OUG 24/2017. InvesTenergy a prezentat  soluțiile legislative mult așteptate de regenerabili și prosumatori, respectiv amendamentele aprobate în cadrul comisiilor.

Citește și: Regenerabilii mici și mijlocii au șanse să-și salveze afacerile. Comisia de Industrii și Servicii “a reparat” OUG 24/2017. InvesTenergy vă prezintă amendamentele aprobate. Urmează votul în Plenul Parlamentului

Am parcurs și raportul înaintat de cele 2 Comisii de specialitate la Biroul Permanent și constatăm că pe drumul până la plen, în ultimele zile, au mai fost operate modifdicări la amendamente deja aprobate.

Prezentăm, în cele ce urmează, forma finală a amendamentelor propuse spre aprobare în plenul Camerei Deputaților.

Facilități și scutiri de la plata obligațiilor fiscale pentru prosumatori

Noua lege definește Prosumatorul ca fiind “clientul final care deține instalații de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă și care poate stoca și vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în cladirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidențială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în același sistem de distribuție închis, cu condiția ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activități să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară”.

Potrivit noii legi, prosumatorii care dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum pot vinde energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică furnizorilor de energie electrică cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform reglementărilor ANRE. Furnizorii sunt obligaţi, la solicitarea prosumatorilor cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, să achiziţioneze energia electrică, la un preț egal cu prețul mediu ponderat înregistrat în Piața pentru Ziua Următoare în anul anterior. Iar operatorii de distribuție de energie electrică sunt obligați să realizeze racordarea prosumatorilor.

În factura de energie electrică, prosumatorii beneficiază din partea furnizorilor de serviciul de regularizare între valoarea energiei electrice livrate și valoarea energiei electrice consumate din rețea.

De notat că, prosumatorii, persoane fizice, pot desfășura activitatea de comercializare a energiei electrice produse în unitățile de producere a energiei electrice pe care le dețin, fără înregistrarea și autorizarea funcționării acestora. Mai mult, aceștia sunt exceptați de la obligația de achiziție anuală și trimestrială de certificate verzi pentru energia electrică produsă și utilizată pentru consumul final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic al centralei electrice. Totodată, prin derogare de la Legea 227/2015 privind Codul fiscal și de la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, prosumatorii sunt exceptați/scutiți de la plata tuturor obligațiilor fiscale aferente cantității de energie electrică produsă pentru autoconsum, precum și excedentul vândut furnizorilor.

Noile modificări aduse proiectului de lege înainte de votul în Plenul Camerei Deputaților 

Semnalele PATRES cu privire la dificultățile întâmpinate de micii producători de E-SRE în vânzarea certificatelor verzi și a energiei electrice pe piețele actuale au fost luate în considerare la Comisia condusă de Iulian Iancu. S-a convenit, ca prin derogare de la art. 23 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, producătorii de energie electrică și autoritățile publice care deţin centrale electrice din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi sau care au beneficiat de sistemul de promovare și dețin certificate verzi, cu puteri instalate de cel mult 3 MW pe producător, să poată încheia contracte negociate direct numai cu furnizorii consumatorilor finali pentru vânzarea energiei electrice și/sau a certificatelor verzi.

Tot prin derogare de la prevederile art. 23 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale, 2 sau mai mulți producători de energie din surse regenerabile, indiferent de tehnologia folosită, în vederea îmbunătățirii performanțelor financiare și de producție, pot participa pe piețele concurențiale de energie împreună ca o singură entitate agregată, cu respectarea prevederilor Legii concurenței. Astfel, se apreciază o scădere a cantității de dezechilibre în sistem, iar vânzarea energiei se poate face mai eficient. „Obligația producătorilor de energie din surse regenerabile de a vinde energia „în banda” îi transformă pe aceștia de-facto în traderi și crește în mod nejustificat cantitatea de energie vândută/cumpărată în PZU/piața de echilibrare, cu efecte adverse asupra formării prețului. Un producător mic nu are capacitatea de a forma produse standard de unul singur, prin natura mărimii nu poate avea departamente sofisticate de trading, iar in situația actuală el se vede de-facto exclus din piața bilaterală de energie electrică”, este motivația la amendamentul propus de PATRES.

Un articol nou care a suportat modificări de ultimă oră prevede că „operatorii economici  vor achiziționa din piața centralizată anonimă spot de certificate verzi, atât anual cât și trimestrial, un procent de minimum 50 % din numărul de certificate verzi aferent îndeplinirii cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi, cu excepția contractelor bilaterale încheiate anterior intrării în vigoare a OUG 24/2017 și/sau a numărului de certificate verzi transferate din contul de producător în cel de furnizor pentru situația când operatorul economic are obligația de achiziție de certificate verzi și are calitatea atât de producător, cât și de furnizor”. Este clar în avantajul marilor companii.

Deputații Comisiei de industrii și servicii au agreat introducerea unui nou sistem de subvenţionare, de tip feed-in tariff premium, au și aprobat un amendament în acest sens. Ulterior, au nuanțat amendamentul. După cum reiese din raport depus la Biroul Permanent al Camerei Deputaților,Ministerul Energiei, împreună cu ANRE, poate elabora (nu au obligația – n.r.) și supune spre aprobare Guvernului schema de ajutor de stat pentru sprijinirea producerii energiei electrice din surse regenerabile sub forma unei prime fixe pe tip de tehnologie, care se adaugă la prețul mediu al energiei electrice rezultat din tranzacțiile pe piața centralizată de energie electrică. Schema de ajutor de stat se notifică Comisiei Europene. Ca urmare, producătorii de E-SRE care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pot să opteze fie pentru noua schema de ajutor de stat, fie pentru sistemul de promovare prin certificate verzi.

Alte modificări/amendamente aduse OUG 24:

  • În vederea preluării tuturor certificatelor verzi emise în perioada de aplicare a sistemului de promovare prin certificate verzi, ANRE va stabili, în luna decembrie,prin ordin, cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi estimată pentru anul următor, ţinând cont de consumul final de energie electrică estimat pentru anul următor, astfel încât impactul mediu anual estimat în factura consumatorului final să fie de 12,5 euro/MWh în anul 2019, de 13 euro/MWh în anii 2020 și 2021 și de 14,5 euro/MWh începând cu anul 2022;
  • Un alt amendament adoptat prevede ca, începând cu anul de analiză 2018, ANRE să stabilească, prin ordin, până la data de 1 martie a fiecărui an, cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi aferentă anului precedent, pe baza consumului final de energie electrică din anul precedent, astfel încât impactul mediu la consumatorul final să fie de maxim 11,7 euro/MWh în anul 2018, de 12,5 euro/MWh în anul 2019, de 13 euro/MWh în anii 2020 și 2021 și de 14,5 euro/MWh începând cu anul 2022;
  • În vederea corelării cererii și ofertei de certificate verzi din piața de certificate verzi, începând cu anul 2023, ANRE poate reduce impactul mediu anual estimat al certificatelor verzi în factura consumatorului final, pe baza unei metodologii proprii, ce va fi publicată pe site-ul propriu.Impactul mediu anual estimat al certificatelor verzi în factura consumatorului final, comunicat de ANRE se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Energiei, în termen de 60 de zile de la data comunicării acestuia de către ANRE;
  • În baza noii legi, se garantează preluarea tuturor certificatelor verzi estimate a fi emise în perioada 1 aprilie 2017 – 31 decembrie 2031, inclusiv a certificatelor verzi amânate de la tranzacționare;
  • Începând cu 1 aprilie 2017 până la data de 31 decembrie 2020 se amână temporar tranzacţionarea a două certificate verzi pentru centralele electrice solare pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică din surse regenerabile, acreditaţi de ANRE până la data de 31 decembrie 2013. Recuperarea certificatelor verzi amânate se va face începând cu 1 ianuarie 2021, în tranşe egale lunare până la data de 31 decembrie 2030;
  • Pentru echilibrarea taxării energiei electrice în ceea ce privește schema de certificate verzi între consumatorii din România și livrarea energiei electrice în afara granițelor României, s-a adoptat un amendament cu referire la energia electrică produsă în România și vândută de către furnizori unor consumatori/furnizori din afara teritoriului României, prin tranzacții bilaterale de energie electrică, în statele cu care Guvernul României are semnate acorduri bilaterale în acest sens.

Vânzarea certificatelor verzi este permisă exclusiv producătorilor de energie din surse regenerabile. Un certificat verde poate face obiectul unei singure tranzacţii între producător în calitate de vânzător şi furnizor în calitate de cumpărător. Prin excepţie, producătorul de energie electrică din surse regenerabile care se află în situaţia de a nu realiza numărul de certificate verzi contractate, angajat într-un contract bilateral cu un furnizor de energie electrică, poate achiziţiona diferenţa de pe pieţele centralizate de certificate verzi, doar pentru a acoperi această diferenţă.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *