Noul capitol REPowerEU: Lista proiectelor de investiții pregătite de România pentru finanțare. Principalul obiectiv: asigurarea independenței energetice prin promovarea producției de energie din surse regenerabile

Publicat pe Categorii Semnal
Prima Pagina Actual Semnal Noul capitol REPowerEU: Lista proiectelor de investiții pregătite de România pentru finanțare. Principalul obiectiv: asigurarea independenței energetice prin promovarea producției de energie din surse regenerabile

Guvernul a aprobat Memorandumul cu tema: Aprobarea demarării procesului de informare a Comisiei Europene şi consultare publică pe baza propunerilor de reforme şi investiţii din cadrul noului capitol REPowerEU al Planului naţional de redresare şi rezilienţă.

Prin actul normativ se aprobă un pachet de investiții ce conține un portofoliu de proiecte pregătite să primească finanțare prin Planul REPowerEU. Investițiile incluse pe această listă pun accentul asupra încurajării producerii energiei din surse regenerabile, dar și pe eficientizarea și modernizarea rețelei naționale de transport a energiei electrice și de gaze naturale, potrivit comunicării Guvernului.

De asemenea, memorandumul propune mandatarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în calitate de coordonator național al PNRR, să transmită către serviciile specializate ale Comisiei Europene pachetul de reforme și investiții, menționat în cadrul prezentului memorandum, în scopul demarării dialogului informal, derulării procesului de negociere, precum și a finalizării și transmiterii oficiale la Comisia Europeană a noului capitol REPowerEU la Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR).

Guvernul a mandatat MIPE să demareze procesul de consultare publică în ceea ce privește pachetul de reforme și investiții precizat în cadrul prezentului memorandum, cu respectarea legislației naționale din domeniu și în linie cu recomandările Comisiei.

Alocarea indicativă a României pentru investițiile care pot fi incluse în propunerea de capitol REPowerEU este de 1.397.228.597 Euro la care România intenționează să adauge suma de 43.162.623 Euro aferent rezervei de ajustare la BREXIT (BAR).

În cadrul discuțiilor cu reprezentanții UE, România a precizat că principalul obiectiv al noului capitol va fi asigurarea independenței energetice a României prin promovarea producției de energie din surse regenerabile și a prezentat pe scurt posibilitățile investiționale pentru capitolul REPowerEU, și anume:

  • investiții în centrale hidroenergetice, panouri solare instalate pe canalele de irigație, parcuri fotovoltaice și eoliene instalate pe terenurile neproductive pentru agricultură ale Agenției Domeniilor Statului și finanțarea unor proiecte pilot care să conducă la independența energetică a satelor.

Pe parcursul consultărilor informale Comisia Europeană a subliniat că investițiile din noul capitol trebuie să țină cont de limitările temporale prevăzute de Regulamentul MRR – finalizarea investițiilor până în anul 2026.

Statele membre trebuie să țină cont în realizarea investițiilor de principiul DNSH, precum și de regulile ajutorului de stat în cazul căruia trebuie justificate deficiențele de finanțare și pentru care procedurile trebuie să fie competitive, fără a se limita la selectarea directă a anumitor companii.

Gradul de ambiție pentru propunerile de proiecte este ridicat ceea ce impune o pregătire detaliată de durată (emiterea de autorizații și durată mare de implementare).

Având în vedere limitarea în timp (anul 2026), reprezentanții CE au încurajat România să extindă măsurile deja incluse în Plan (ca de exemplu capacitățile de producție din surse regenerabile (RES)), să sprijine modificarea cadrului legislativ pentru implementarea acestora (de exemplu montarea de panouri fotovoltaice pe acoperișuri ca măsură de creștere a eficienței energetice a clădirilor), potrivit memorandului.

În portofoliul de reforme și investiții aferente noului capitol REPoweEU au fost reținute și îngrijorările Comisiei Europene cu privire la riscurile de implementare aduse de elaborarea unui pachet investițional supradimensionat cu proiecte imature sau cu risc de blocaj în faza de autorizare de mediu.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *