NU accidentelor din cadrul operațiunilor petroliere din Marea Neagră. Operatorii, obligați la măsuri de siguranță. Apare o Autoritate cu funcții de reglementare și inspecție

Publicat pe Categorii Esential, Info Legislativ, Mediu, Petrol si gaze, Semnal
Prima Pagina Actual Esential NU accidentelor din cadrul operațiunilor petroliere din Marea Neagră. Operatorii, obligați la măsuri de siguranță. Apare o Autoritate cu funcții de reglementare și inspecție

• Operatorii vor prezenta garanţii financiare pentru acoperirea răspunderii pentru daunele care pot rezulta din operaţiunile petroliere offshore
* Proiectul de Lege privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore, în consultare publică

sonda-marina_article-main-image
Operatorii/ titularii acordurilor petroliere offshore au obligaţia să adopte toate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor majore în cadrul operaţiunilor petroliere din Marea Neagră. În caz de astfel de accidente, aceștia trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a limita efectele asupra sănătăţii umane şi asupra mediului. Un proiect de Lege privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore a fost pregătit și este în consultare publică.

Inițiatorul actului normativ – Ministerul Energiei – susține necesitatea unei legislații specifice pentru a asigura diminuarea pericolelor majore care sunt legate de industria offshore a petrolului şi gazelor naturale, în mod special de siguranţa privind procesele, izolarea hidrocarburilor în condiţii de siguranţă, integritatea structurală, prevenirea incendiilor şi a exploziilor, evacuarea şi salvarea şi limitarea impactului asupra mediului, rezultate în urma unui accident major. Totodată, este nevoie ca un regim offshore să fie aplicabil atât operaţiunilor desfăşurate în cadrul instalaţiilor fixe, cât şi celor desfăşurate în cadrul instalaţiilor mobile, precum şi duratei ciclului de viaţă al activităţilor de explorare şi de producţie, începând de la proiectare până la dezafectare şi abandon definitiv.

Pentru încălcarea legii, sunt prevăzute amenzi cuprinse între 50.000 și 250.000 lei.

Deciziile Agenției Naționale pentru Resurse Minerale – ANRM privind acordarea sau transferarea acordurilor petroliere offshore sunt condiţionate de capacitatea operatorului de a respecta cerinţele prevăzute de legislaţia naţională armonizată cu legislaţia Uniunii Europene în vigoare. Acordarea sau transferarea licenţelor de operare se face numai dupã aprobarea ANRM cu consultarea prealabilã a Autoritãţii Competente.

Potrivit noii legi, se înființează o Autoritate Competentă cu funcţii de reglementare şi inspecţie şi respectiv, coordonare instituţională şi dialog cu operatorii din domeniu, precum şi instituirea unui sistem de obligaţii clare pentru deţinătorii de acorduri petroliere, operatori şi proprietari. Aceasta va fi obiectivă şi independentă în activitatea sa faţă de orice altă autoritate naţională exercitând funcţii referitoare la dezvoltarea economică a resurselor naturale offshore, autorizarea operaţiunilor petroliere offshore şi gestionarea veniturilor din acele operaţiuni, cu evitarea conflictului de interese între funcţiile autoritãţii competente, pe de o parte, şi funcţiile menţionate pentru celorlalte autoritãţi, pe de altã parte. Autoritatea va funcționa sub coordonarea Secretariatului General al Guvernului, urmând să se înființeze în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Proiectul de lege prevede explicit obligaţiile operatorilor, atât în raporturile cu Autoritatea Competentă, cât şi cu alte autorităţi responsabile în material asigurării siguranţei operaţiunilor offshore.

Practic, operatorii trebuie să-și dovedească capacităţile financiare, să vină cu orice garanţie financiară pentru acoperirea răspunderii pentru daunele care pot rezulta din operaţiunile petroliere offshore în cauză, inclusiv răspunderea pentru daunele economice potenţiale, se precizează în actul normativ.

Printre titularii de concesiuni din sectorul românesc al Mării Negre se numără: Exxon Mobil Exploration and Production Romania Limited, Lukoil Overseas Atash B.V., OMV Petrom S.A., Romgaz, Sterling Resources Ltd.și alții.

Informare obligatorie a publicului despre efectele operaţiunilor petroliere offshore asupra mediului

Un capitol distinct din lege se referă la participarea publicului cu privire la efectele operaţiunilor petroliere offshore planificate de explorare asupra mediului . Astfel, forajul unei sonde în scopul explorării printr-o instalaţie neproductivă începe dupa ce titularul de acord petrolier offshore a desfăşurat, din timp şi în mod efectiv, procedurile de consultare a publicului în ceea ce priveşte posibilele efecte asupra mediului ale operaţiunilor petroliere offshore planificate.

Publicul va fi informat fie prin anunţuri publice, fie prin alte mijloace adecvate, cum ar fi pe cale electronică, în ceea ce priveşte amplasamentul unde sunt prevazute operatiunile de explorare.

Accidentele majore, investigate de Ministerul Transporturilor

Potrivit noii legi, Ministerul Transporturilor va asigura investigarea amãnunţitã a accidentelor majore, Autoritatea Competentă urmând să pună la dispoziţia Comisiei Europene un rezumat al constatărilor fie la terminarea investigaţiilor, fie la finalizarea procedurilor legale, în funcţie de context. Totodată, Autoritatea Competentă va publica versiunea neconfidenţială a constatărilor și va pune în aplicare orice recomandări rezultate în urma investigaţiei.

Informaţiile care urmează să fie partajate de autorităţile competente şi de operatori şi proprietari:

a) scurgerile neintenţionate de petrol, gaze sau alte substanţe periculoase, în stare de ardere sau nu;
b) pierderea controlului asupra sondei, situaţie care necesită declanşarea echipamentelor de control ale sondei, sau defecţiunea unei bariere la sondă, necesitând înlocuirea sau reparaţia acesteia;
c) defecţiunea unui element critic de siguranţă şi de mediu;
d) pierderea semnificativă a integrităţii structurale sau pierderea protecţiei împotriva efectelor incendiului sau exploziei, ori pierderea menţinerii poziţiei în cazul unei instalaţii mobile;
e) navele aflate pe o traiectorie de coliziune şi coliziunile efective ale navelor cu o instalaţie offshore;
f) accidente implicând elicoptere care se produc pe instalaţiile offshore sau în apropierea acestora;
g) orice accident mortal;
h) orice vătămare gravă a cinci sau mai multe persoane afectate de acelaşi accident;
i) orice evacuare a personalului;
j) un incident de mediu major.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *