Nuclearelectrica contestă în instanță decizia Curții de Conturi: Foşti administratori și directori ar putea returna bonusuri de peste 2 milioane de lei

Publicat pe Categorii Energie, Hidro si nucleara, Semnal
Prima Pagina Energie Hidro si nucleara Nuclearelectrica contestă în instanță decizia Curții de Conturi: Foşti administratori și directori ar putea returna bonusuri de peste 2 milioane de lei
  • Planul de management a fost revizuit, iar indicatorii de performanță au fost actualizați prin hotărâri în AGA și Consiliile de Administrație, potrivit unui Raport de analiză a SNN
  • Adunarea Generală a Acționarilor trebuie să decidă cu privire la existența prejudiciului și măsurile ce trebuie întreprinse de societate în acest caz

Nuclearelectrica s-a adresat Curții de Apel București  pentru anularea unor măsuri dispuse de Curtea de Conturi privind remunerarea membrilor conducerii, respectiv sume încasate ilegal de fosta conducere, în urma unui control ce vizează perioada 2015 – 2017, măsuri pe care SNN le consideră „nelegale și netemeinice”.

Potrivit unui Raport de analiză a companiei, abaterea reținută în Decizia Curții de Conturi, din luna iunie a.c., se referă la nerespectarea prevederilor legale privind fundamentarea indicatorilor din bugetele de venituri și cheltuieli și remunerarea membrilor conducerii SNN. Inspectorii Curții de Conturi susțin că „la fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli nu s-a avut în vedere nivelul indicatorilor stabiliți în corelație cu strategia de administrare a Consiliului de administrație și a planului de management al directorilor și că acordarea componentei variabile a remunerației membrilor CA și a directorului general s-a efectuat în condițiile nerealizării indicatorilor de performanță stabiliți prin planul de administrare/planul de management”.

Ca urmare, compania ar trebui să recupereze de la administratorii și directorii cu contract de mandat, în perioada 2015 – 2017, circa 2,1 milioane lei. „În situația în care calculul gradului de realizare a indicatorilor de performanță s-ar face pe baza interpretării (eronate, în opinia SNN) a Curții de Conturi, potrivit căreia calculul trebuie raportat la indicatorii din Planul de administrare/Planul de management inițial, nerevizuit, ar rezulta o diferență netă estimată pentru componenta variabilă în perioada 2015 – 2017 acordată membrilor Consiliului de Administrație și directorilor cu contract de mandat în sumă de aproximativ 2,1 milioane lei. Suplimentar, în urma depunerii declarațiilor rectificative pentru această perioadă ar trebui recuperate de la Bugetul General Consolidat al Statului o suma estimată de 1,6 milioane lei reprezentând contribuții sociale individuale, impozit pe venit și contribuțiile sociale ale angajatorului”, potrivit calculelor realizate de SNN conform raționamentului Curții de Conturi.

În replică, conducerea SNN contestă decizia Curții de Conturi, considerând că „nu există nicio abatere de la legalitate și regularitate cu privire la acordarea componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație și Directorilor cu contract de mandat în sensul în care acestea au fost acordate corect și legal, cu respectarea prevederilor contractuale, deciziilor societare corporatiste interne și cadrului legal aplicabil”.

Planul de management a fost revizuit, iar indicatorii de performanță au fost actualizați prin hotărâri în AGA și Consiliile de Administrație. În Raportul companiei, ce va fi prezentat acționarilor spre aprobare, se evidențiază că în decizia Curții de Conturi se susține faptul că acordarea componentei variabile ar fi trebuit să se raporteze la indicatorii stabiliți ințial în planul de administrare și nu la indicatorii revizuiți, incluși în contractul de administrare, deși adunarea generala a acționarilor a decis în acest sens. “Nu putem achiesa la punctul de vedere al Curții de Conturi potrivit căruia trebuia revizuit planul de administrare din moment ce chiar planul inițial mentionează în clar că acești indicatori devin parte din contract și că vor fi revizuiți anual după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli. Prin urmare, considerăm că nu există nicio abatere de la legalitate și regularitate, componenta variabilă care a fost acordată membrilor Consiliului de Administrație fiind calculată și platită în mod corect cu respectarea obligațiilor contractuale ale SNN și cu respectarea hotărârilor adunării generale a acționarilor prin care au fost modificate nivelurile indicatorilor de performanță anual. Apreciem că nu se putea face un calcul prin raport la nivelurile din planul de administrare din moment ce existau hotărâri ale adunării generale a acționarilor ulterioare, valabile și obligatorii pentru companie care actualizau și modificau aceste niveluri, încheindu-se în acest sens acte adiționale la contractele de administrare”, potrivit Notei pentru AGA, semnată de echipa de conducerea a SNN.

Totodată, se susține că SNN a verificat toate contractele de mandat/administrare derulate în perioada 2015 – 2017 și a constatat că nu există cheltuieli cu remunerații acordate în condițiile nerealizării indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de mandat/administrare încheiate între companie și administratori/directori. Potrivit măsurii dispuse de Curtea de Conturi, Adunarea Generală a Acționarilor trebuie să decidă cu privire la existența prejudiciului și cu privire la măsurile ce trebuie întreprinse de societate pentru recuperarea acestui prejudiciu.

Ca măsură de gestionare a riscurilor asupra companiei, până la obținerea unei soluții definitive a instanțelor de judecată competente, SNN va realiza o serie de demersuri prelitigioase și, ulterior, cu prezervarea drepturilor societății, daca va fi cazul, demersuri litigioase, se specifică în documentul Nuclearelectrica.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Un comentariu la “Nuclearelectrica contestă în instanță decizia Curții de Conturi: Foşti administratori și directori ar putea returna bonusuri de peste 2 milioane de lei”

  1. Ceva este in neregulă cu Curtea de Conturi. Deși face controale anual, i-a lăsat pe cei de la Nuclearelectrica să persiste în ”greșală” și în 2014, 2015, 2016, 2017 ca în 2018 CC să zică în sfârșit: ați greșit, dați banii înapoi 🙂 . Păi instituție serioasă este asta? Și când a avut dreptate CC, în controalele anterioare când a zis că totul e ok, sau acum?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *