Operatorii de distribuţie a energiei electrice și gazelor naturale și de înmagazinare a gazelor trebuie să aibă agenți de conformitate. Noutăți de la ANRE privind privind desemnarea și obligațiile acestora

Publicat pe Categorii Business, Esential, Furnizare / Distributie / Transport, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Operatorii de distribuţie a energiei electrice și gazelor naturale și de înmagazinare a gazelor trebuie să aibă agenți de conformitate. Noutăți de la ANRE privind privind desemnarea și obligațiile acestora

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE a elaborat un proiect de Ordin în vederea clarificării unor aspecte legislative privind desemnarea agentului de conformitate de către operatorii de distribuţie a energiei electrice/gazelor naturale și de înmagazinare a gazelor naturale, precum și atribuțiile/obligațiile acestuia și ale operatorilor care fac parte dintr-un operator economic integrat pe verticală. Acesta este în consultare publică.

Operatorii de distribuţie a energiei electrice/gazelor naturale și de înmagazinare a gazelor naturale au obligația legală de a desemna o persoană sau un organism, denumită/denumit agent de conformitate, care să asigure monitorizarea adecvată a respectării programului de conformitate, în care să prezinte măsurile asumate ce asigură excluderea oricărui comportament discriminatoriu şi garantează că respectarea acestuia este monitorizată în mod adecvat..

Este cunoscut faptul că separarea activităților de distribuţie şi furnizare a energiei electrice/gazelor naturale și de înmagazinare a gazelor naturale reprezintă o cerință impusă încă de la aderarea României la Uniunea Europeană.

Potrivit Referatului ce însoțește proiectul de Ordin ANRE, a fost introdusă o perioadă de desemnare a agenților de conformitate nominalizați de OD/OÎ și avizați de ANRE, respectiv de 2 ani calendaristici. Cu 60 de zile înainte de expirarea perioadei de desemnare a agentului de conformitate, OD și OÎ au obligația de a face o nominalizare, în vederea avizării unui nou agent de conformitate de către ANRE sau a reavizării aceluiași agent de conformitate.

Autoritatea a introdus un termen, respectiv 31 octombrie 2023, până la care operatorii de distribuţie de energie electrică/gaze naturale şi operatorii de înmagazinare a gazelor naturale trebuie să transmită la Autorității nominalizarea agentului de conformitate, împreună cu documentele care atestă respectarea criteriilor de independenţă şi de capacitate profesională, în vederea avizării acestuia conform prevederilor Regulamentului.

De asemenea,  a fost introdus un termen pentru publicarea de către OD/OÎ, pe pagina de internet, a raportului agentului de conformitate și, după caz, a tabelului anexat acestuia, respectiv până la data de 31 ianuarie a anului următor celui pentru care se face raportarea.

Proiectul de Ordin ANRE clarifică aspecte referitoare la atribuțiile/obligațiile agentului de conformitate, precum și la documentele care vor însoți raportul acestuia.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *