Peste 1000 femei active pe piața muncii, cu fonduri europene

Publicat pe Categorii Flux energetic
Prima Pagina Actual Flux energetic Peste 1000 femei active pe piața muncii, cu fonduri europene

Fundaţia Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România (CEED România), IPA SA și Asociația Forumul Tinerilor au implementat proiectul „Femei active pe piața muncii” cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Proiectul derulat pe parcursul a 18 luni, începând din luna mai 2014 a vizat sporirea egalității de șanse pentru 1.000 de femei din regiunile București-Ilfov, Sud, Sud-Est și Sud-Vest prin îmbunătățirea accesului egal la ocupare și dezvoltarea carierei profesionale, inclusiv prin antreprenoriat și rețele, în condițiile consolidării aplicării principiului egalității de șanse și de gen pentru crearea unei piețe a muncii inclusive.

Totodată, proiectul a oferit gratuit un pachet integrat de servicii complexe unui număr de peste 1.000 de femei din regiunile țintă, concretizat în rezultate şi beneficii concrete pentru acestea. În acest sens, 618 femei au fost calificate/recalificate în domeniile operator introducere, validare și prelucrare date și lucrător în comerț, pentru a-și putea păstra sau găsi un loc de muncă. Toate beneficiarele au obținut certificate de calificare recunoscute la nivel național, eliberate de către ANC.

cursuri-de-calificare-si-perfectionare-pentru-femei

De asemenea, 421 de femei au urmat cursuri de perfecţionare/iniţiere în domeniile managerial, antreprenorial şi TIC, ceea ce a contribuit la dezvoltarea abilităților și competențelor lor, în vederea păstrării locului de muncă, promovării in carieră sau demarării unei activități independente. 98% dintre absolvente au primit certificate recunoscute la nivel național, eliberate de către ANC. În plus, 21 de femei şi-au inițiat propria afacere, contribuind la crearea de noi locuri de muncă.

„Crearea rețelei virtuale a femeilor de carieră a reprezentat o intervenție inovatoare, menită să potențeze beneficiile activităților de formare, să sprijine femeile să își aplice în practică abilitățile și competențele dobândite, prin schimburi de experiență, parteneriat și colaborare cu alte femei, inclusiv în scopul sporirii șanselor și accesului pe piața muncii, promovarea în carieră sau lansarea propriei activități independente”, susțin reprezentanţii Fundaţiei Centrul pentru Educaţie Economică şi Dezvoltare din România. Peste 1.000 de femei au devenit membre ale rețelei virtuale şi au beneficiat astfel de avantajele sintetizate mai sus. Alte 230 de femei au beneficiat de servicii de asistență/ consultanță în domenii tehnice și de afaceri, informare și documentare privind noutăți de interes pentru membrele rețelei, oportunități de afaceri și de promovare în carieră, pentru creșterea șanselor lor de ocupare.

Campaniile desfășurate în cadrul proiectului au avut ca obiectiv fundamental creșterea gradului de conştientizare a grupului țintă, actorilor relevanți și a societății în ansamblu asupra principiului egalității de șanse și de gen, dar și diseminarea sistematică a informațiilor privind obiectivele, activitățile, rezultatele și impactul proiectului, pentru a contribui la conștientizarea de către grupul țintă a rolului îmbunătățirii competențelor profesionale pentru asigurarea accesului egal pe piața muncii, posibilităților sporite de promovare în carieră sau dezvoltare antreprenorială. Pe perioada de derulare a proiectului, au fost organizate opt evenimente cu tematică legată de egalitatea de șanse și de gen, precum și de dezvoltare durabilă, inovare și TIC. Toate aceste teme au fost dezbătute în contextul importanței antreprenoriatului și al sprijinului UE și al celui guvernamental în aceste domenii.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *