Nuclearelectrica: Polițele de asigurare pentru administratori și directori, în Instanță!

Publicat pe Categorii Energie, Esential, Hidro si nucleara, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Nuclearelectrica: Polițele de asigurare pentru administratori și directori, în Instanță!

• Nuclearelectrica atacă un raport al Curții de Conturi din 2015 la Curtea de Apel București
• Acționarii, solicitați să aprobe încheierea polițelor de tip D&O pentru administratori și directori

procese
Acționarii Nuclearelectrica sunt solicitați, în ședința din 14 septembrie, să aprobe încheierea de polițe de asigurare de tip D&O pentru administratori și directori până la expirarea mandatelor acestora, prevăzute în Actului Constitutiv al SNN, contractele de administrație încheiate de societate cu administratorii și contractele de mandate încheiate cu directorii.

Cererea privind necesitatea aprobării de catre AGOA a încheierii polițelor de asigurare pentru directorii și administratorii societății vine pe fondul unui proces dintre Nuclearelectrica și Curtea de Conturi,după un control efectuat în perioada ianuarie 2015 – aprilie 2015. Raportul întocmit ca urmare a acestei acțiuni reține ca abatere de la legalitate și regularitate „efectuarea de plăți nelegale în sumă estimată de 86.699 euro (397.459 lei) reprezentând contravaloarea a 2 asigurări de răspundere civila, încheiate pentru administratori, inclusiv persoane din afara societății, fără a avea baza legală”, se precizează în nota CA al companiei.

SNN a formulat obiecțiuni la raportul menționat, însă Curtea de Conturi nu le-a reținut, dispunând totodată ca reprezentanții Nuclearelectrica S.A. să ia măsuri pentru extinderea verificărilor asupra polițelor de asigurare încheiate și derulate în perioada 2012 – 2014, în vederea identificării și a altor polițe de asigurare de răspundere profesională încheiate pentru alte daune decât cele cauzate ca urmare a erorilor, omisiunilor sau neglijențelor produse în exercitarea profesiei. Șefii Nuclearelectrica mai trebuie să stabilească întinderea prejudiciului ca urmare a plăților efectuate pentru astfel de polițe de asigurare, înregistrarea în contabilitate a sumelor stabilite, să le recupereze (inclusiv a beneficiilor nerealizate) în conditiile legii, să corecteze rezultatele contabile înregistrate etc.

Argumentând cu clarificări în baza legislației aplicabile care dovedesc netemeinicia și nelegalitatea constatărilor Curții de Conturi, conducerea SNN a formulat actiune în contencios administrativ, la data de 07.08.2015, solicitând anularea parțială a Încheierii, Deciziei și Raportului Curții de Conturi, inclusiv suspendarea punerii în executare a acestora. Cererile de chemare în judecată promovate de SNN împotriva actelor administrative emise de Curtea de Conturi sunt în curs de înregistrare pe rolul Curții de Apel București, reiese din documentul consultat de InvesTenergy.

Argumentele aduse de Nuclearelectrica

Nuclearelectrica nu a încălcat dispoziții legale prin încheierea polițelor de asigurare. Indicarea eronată a unor texte de lege drept temei juridic în Raportul, Decizia și Încheierea Curții de Conturi, fără ca acele dispoziții normative să includă prevederi care să fi fost încălcate de SNN prin încheierea sau plata polițelor de asigurare echivalează cu absența indicării temeiului de drept, ceea ce atrage nulitatea actului administrative, se apără conducerea Nuclearelectrica.

Potrivit Legii 31/1990, administratorii și directorii unei societăți pe acțiuni care au încheiat cu societatea un contract de mandatsunt obligați să aibă o asigurare de răspundere profesională. În completare, din punct de vedere al prevederilor statutare și deciziilor organelor statutare, SNN are obligația să încheie pentru administratorii executivi și neexecutivi, precum și pentru Directori o poliță de asigurare de răspundere profesionala de tip D&O (Directors and Officers Liability).

Principalele argumengte invocate de reprezentanții SNN pentru încheierea unei asigurări de răspundere profesionala de tip D&O sunt:
– obligație legală stabilita prin Legea nr. 31/1990 și statutar și corporatist la nivel de companie, prin Actul Constitutiv, Hotărâri ale acționarilor și Contractele de mandat ale directorilor și membrilor Consiliului de Administrație;
– măsură absolut necesară de management corporatist al riscului, aplicată la nivel international. Asigurarea de tip D&O reprezintă o masură complex și integratoare de gestionare responsabilă a potentialelor riscuri asociate administrării unei companii;
– măsură de protecție a acționarilor în contextul în care SNN este o companie listată pe piața de capital, cu o răspundere asumată față de proprietarii de drept ai companiei, acționarii, prin reducerea riscului de acoperire a pierderilor;
– măsură internă de responsabilizare a echipei de management față de societate și propria activitate profesională.

Curtea de Conturi: plata celor două asigurări de răspundere civilă este neleglă. Nuclearelectrica reclamă netemeinicia și nelegalitatea constatărilor Curții de Conturi

Potrivit auditorilor Curții de Conturi, de asigurare de răspundere profesională beneficiaza doar membrii executivi ai CA, membrii neexecutivi fiind considerați „persoane din afara entității” , iar directorii nu au dreptul legal de a beneficia de acest tip de asigurare. Reprezentanții Nuclearelectrica susțin că auditorii publici externi nu au ținut cont de prevederile legale, invocând în mod trunchiat și intepretand în mod eronat texte de lege.

În apărarea Nuclearelectrica vine și Autoritatea de Supraveghere Financiară care a reținut în mod clar și fără echivoc că SNN a acționat în conformitate cu prevederile legale și că nu există niciun fel de abatere.

Curtea de Conturi mai susține că plata celor două asigurări de răspundere civilă este neleglă deoarece polițele de asigurare de tip D&O încheiate de SNN, fiind colective, nu se cunosc persoanele și nici numărul celor care beneficiază de asigurare. Reprezentanții companiei explică că, potrivit uzanțelor în materie de asigurări de răspundere managerială, polițele de asigurare de tipul D&O se contracteaza de companie în numele și pentru toți administratorii și directorii acesteia. La Nuclearelectrica, a fost încheiată o poliță de asigurare de tip D&O pentru toți administratorii și directorii executivi ai SNN având o sub-limită pentru fiecare persoană asigurată de 3.000.000 euro.

Totodată, auditorii Curții invocă nelegalitatea polițelor, considerând că au fost asigurate persoane din afara societății (soțul/soția/concubinul/concubina, moștenitorii, executorii testamentari sau legali ai unor persoane asigurate). În replică, reprezentanții Nuclearelectrica spun că “aceasta nelegalitate provine din incapacitatea auditorilor publici de a interpreta în mod corect termenul de „persoane asigurate”. Astfel: soțul/soția/concubinul/concubina, moștenitorii, executorii testamentari sau legali ai unor persoane asigurate, nu sunt (asa cum reiese și din text) persoane asigurate. Acestea sunt persoane, ce au o stransă legătură legală patrimonială cu persoanele asigurate, și sunt vizate exclusiv în situațiile eventuale în care pierderile vor trebui acoperite inclusiv din bunuri deținute de persoanele asigurate (administratori și directori), în copropietate cu cei menționați mai sus”.

Este evident că aceste persoane nu au cum să fie asigurate pentru răspundere profesională, inclusiv din simplul motiv că ele nu participă la conducerea societății, neavând un contract de mandat încheiat cu societatea, prin urmare nu pot produce daune acesteia, subliniază șefii SNN.

Nuclearelectrica, în proces cu foști directori tot pe tema polițelor de asigurare, după alte verificări ale Curții de Conturi

Polițele de asigurare fac obiectul unui proces intentat de reprezentanții Nuclearelectrica împotriva a doi foşti directori generali și alte 13 persoane cu calitate de pârâți în proces. Acționarii companiei au aprobat, în luna iunie anul curent, atragerea răspunderii persoanelor care au ocupat funcţia de director general al SNN în perioada 2007 – 2011 în aplicarea măsurii dispuse conducerii S.N. Nuclearelectrica S.A.urmare a constatărilor din Raportul de control al Curţii de Conturi din 2012. Compania se judecă pentru un prejudiciu estimat la 140.000 de euro adus SNN prin încheierea a două poliţe de asigurare pentru administratori.

De notat că, raportul Curții de Conturi a fost contestat în 2012 de către reprezentanții Nuclearelectrica, care motivau că „societatea a încheiat poliţele de asigurare de tipul D&O (Directors & Officers Liability), în perioada 2008-2012, în conformitate cu cerinţele statutului societăţii”. La vremea respectivă, şefii Nuclearelectrica cereau anularea parţială a unor dispoziţii ale încheierii raportului Curţii de Conturi, pe motiv că “sunt netemeinice şi nelegale”.


Publicat de

Cristina Trefaș

Director Editorial

Un comentariu la “Nuclearelectrica: Polițele de asigurare pentru administratori și directori, în Instanță!”

  1. In RO cerem de la administratorii companiilor de stat prformanta ca la privati, dar la o remunerare a activitatii mult mai mica si eventual fara asigurare profesionala. Si in conditiile multor alte restictii impuse de Curtea de Conturi. Ceva pare putred…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *