Producătorii și furnizorii, obligați să tranzacționeze pe bursă cantități minime de gaze până în 2021. Cotele, stabilite prin HG. ANRE va emite reglementări până pe 30 noiembrie

Publicat pe Categorii Business, Semnal
Prima Pagina Actual Semnal Producătorii și furnizorii, obligați să tranzacționeze pe bursă cantități minime de gaze până în 2021. Cotele, stabilite prin HG. ANRE va emite reglementări până pe 30 noiembrie
  • OUG, publicată în Monitorul Oficial, prevede amenzi de la 50.000 lei la1% din CA anuală

Începând cu luna decembrie, timp de un an, producătorii de gaze naturale au obligația de a încheia contracte pe piețele centralizate din România, conform cu reglementările ANRE. Cantitatea minimă de gaze din producție proprie care va trebui vândută pe bursă nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală, ce  se va stabili prin hotărâre a Guvernului, din cantitatea pentru care producătorul încheie contracte, în calitate de vânzător, se prevede în OUG pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial.automated-trading-211x140

La rândul lor, furnizorii care nu au și calitatea de producători, au obligația să încheie contracte pe bursă până la finele anului 2017, pentru:

  • cumpărarea unei cantități minime de gaze care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală, stabilită prin hotărâre a Guvernului, din cantitatea de gaze pentru care încheie contracte, în perioada respectivă, în calitate de cumpărător;
  • vânzarea unei cantități minime de gaze către clienții angro,care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală, stabilită prin HG, din cantitatea pentru care încheie contracte, în calitate de vânzător.

OUG stabilește obligații pentru producătorii de gaze și pentru perioada ianuarie 2018 – decembrie 2021,  de a încheia contracte pe piețele centralizate din România, în aceleași condiții: vânzarea unei cantități minime din producția proprie care nu poate fi mai mică decât cea reprezentată de o cotă procentuală, stabilită prin HG, din cantitatea pentru care încheie contracte în anul calendaristic. La fel, sunt menționate și obligațiile de partea furnizorilor.

Potrivit actului normativ, cotele procentuale vor fi stabilite de Guvern, la propunerea ministerului de resort, până cel târziu în data de 31 august a fiecărui an calendaristic.

Până la finele lunii noiembrie 2016, producătorii de gaze naturale au obligația să încheie tranzacții pe piețele centralizate din România, transparent și nediscriminatoriu, pentru vânzarea/cumpărarea unei cantități minime de gaze naturale din producția proprie, destinată consumului intern, în conformitate cu reglementările emise de ANRE. Totodată, furnizorii au obligația să încheie tranzacții  pe piețele centralizate pentru vânzarea/cumpărarea unei cantități minime de gaze.

Clienții casnici și producătorii de energie termică, pentru cantitățile de gaze utilizate la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinate consumului populației, au același tratament în ce privește asigurarea cantităților și prețului de vânzare al gazelor consumate, până la finele lunii martie anul viitor, indiferent dacă au ales să fie eligibili sau reglementați, potrivit OUG.

Odată stabilite obligațiile de tranzacționare pentru operatorii de pe piața gazelor, ANRE trebuie să vină, până la data de 30 noiembrie, cu reguli specifice aplicate pe piețele centralizate de gaze naturale. OPCOM și Bursa Romana de Marfuri (BRM) au platforme de tranzacționare a gazelor. Totodată, ANRE va emite, cu avizul Consiliului Concurenței, reglementările necesare pentru asigurarea condițiilor de concurență și de acces transparent și nediscriminatoriu al cumpărătorilor la cantitățile de gaze ofertate pe piața concurențială.

Producătorii și furnizorii care nu îndeplinesc obligațiile prevăzute în OUG care modifică Legea energiei vor fi amendați cu sume de la 50.000 la 100.000 lei, dar pot primi și amenzi cuprinse între 0,2% și 1% din cifra de afaceri anuală.

Potrivit comunicatului Guvernului, prin modificările legislative propuse se are în vedere asigurarea condițiilor de acces a întreprinderilor pe piața gazelor naturale, stimularea tranzacțiilor de gaze naturale pe piețele centralizate, a condițiilor specifice unei concurențe reale pe piața gazelor naturale. Și, pe cale de consecință, a unui preț real și echitabil al gazelor naturale  achiziționate de către furnizori, pentru a fi livrate către clienții finali, în special către clienții casnici și producătorii de energie termică destinată consumului populației, preț fără de care nu se poate asigura, în nicio ipoteză de lucru, sustenabilitatea procesului de eliminare a prețului final reglementat al gazelor naturale.

Schimbările preconizate sunt motivate și de necesitatea de a remedia, în termen cât mai scurt posibil, situația juridică pe baza căreia Comisia Europeană consideră că România a încălcat art.35 și art.36 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene și a art.40, lit.c) din Directiva  2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009, privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare a Directivei 2003/55/CE. Astfel se asigură premisele necesare închiderii procedurii de infringement instituită prin cauza 2012/2114 și eliminarea riscului iminent de a se transmite această cauză la Curtea Europeană de Justiție și, pe cale de consecință, eliminarea riscului impunerii unor amenzi în sarcina statului român.

 

 


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *