Productivitatea muncii în sectorul gazelor naturale – la nivelul anilor`60

Publicat pe Categorii Opinii / Analize
Prima Pagina Opinii / Analize Productivitatea muncii în sectorul gazelor naturale – la nivelul anilor`60

Autor: Dumitru Chisăliță, Expert Petrol și Gaze

images

Productivitatea muncii în sectorul gazelor naturale a urmat un trend ascendent trei sferturi de secol, determinată de buna organizare, profesionalism, inovativitatea etc, urmat de o diminuare în ultimii ani. Productivitatea până în anii `90 era un indicator extrem de urmărit, iar bătălia pentru depășirea acestuia era intensă.

Productivitatea muncii reprezintă eficienţa cu care sunt avansaţi, combinaţi, substituiţi şi consumaţi factorii ce contribuie la realizarea obiectivului. Ea se exprimă printr-un raport între rezultatele obţinute şi cantitatea ”consumată” din resursa umană.

Productivitatea muncii este un rezultat, o consecinţă a eforturilor depuse şi nicidecum o însuşire sau aptitudine. Productivitatea muncii este un excelent evaluator a capacităţii societăţilor din sectorul energetic de a obţine valori adăugate suplimentare coroborate cu o scădere semnificativă a preţurilor contribuind la creşterea standardului de viaţă al populaţiei cu acelaşi nivel a resurselor utilizate.

Productivitatea muncii are un impact important în prețul la consumatorul final

Activitatea în domeniul gazelor, demarată în anul 1910, în România, reprezintă o activitate complet nouă, care necesita calificarea personalului pentru noua activitate şi noile tehnologii: forajul sondelor, extracţia, transportul şi distribuţia gazelor naturale.

În primii ani de activitate, productivitatea muncii era influenţată semnificativ de cunoștiințele (cvasiinexistente) și tehnica folosită (extrem de rudimentară). Spre exemplu pentru construirea unei turle de foraj era necesar mult personal, mult material lemnos, mult timp etc.

În activitatea de exploatare a conductelor de transport gaze, se constată la începutul secolului XX, abordări diferite. Astfel, dacă pe conducta Sărmășel–Uioara, se folosea un linior la 6,6 km, pe conducta Copşa Mică – Mediaș se folosea un linior la 1,2 km. Deşi conductele străbăteau reliefuri relativ asemănătoarefolosirea unui număr mai mare de liniori pe conducta Copşa-Mediaş se poate datora numeroaselor defecte apărute ca urmare a construirii acestei conducte din burlane refolosite de la sondele din câmpul Copşa Mică.

Accentul care s-a pus pe productivitatea muncii după constituirea Direcţiei Generale de Gaze, și mai ales a Centralei Industriale a Gazului Metan Mediaş. Această evoluţie s-a realizat, printr-o asiduă muncă de organizare, conducere şi control al personalului, dar şi prin dezvoltarea de noi tehnologii. În acest timp productivitatea a progresat puternic.

În perioada comunistă activitatea de distribuţie gaze s-a aflat în subordinea primăriilor. Cu toate că aceste Intreprinderi comunale de distribuţie se confruntau cu lipsa banilor pentru lucrări de investiţii şi chiar pentru lucrările de exploatare, productivitatea muncii a crescut în această perioadă faţă de perioada precedentă.

productivitatea1

Căderea regimului comunist în anul 1989 a condus la ”neglijarea” indicatorului de productivitate a muncii în activitatea gazieră. Deși sub motivul de creşterea productivității muncii în industria gazieră, incepând cu anul 1992, s-au achiziţionat echipamente, automatizări, harduri, softuri, autoturisme, autolaboratoare, autospeciale, aparatură de telecomunicaţii radio şi telefonică, GPS, GIS, telefoane mobile etc., aceasta a urmat un trend descendent.

Constatăm că productivitatea în cadrul activității de exploatare este similară cu cea din anul 1961, iar cea din activitatea de transport, este similară cu cea din anul 1965, în condiţiile unor dotări tehnice mult superioare.

Indicatorii de productivitate în activitatea de distribuţie a prezentat o creștere după anul 1990 și o dimunuare a acestuia după privatizare activitații de distribuție. Cu toate acestea, apreciez că el se găsește la nivelul anului 1986.

Indicatorului de productivitate în sectorul gazelor din România prezintă valori diferite față de Vestul Europei, diferențele arătând o productivitate mult mai mică în România.

Productivitatea muncii în sectorul gazelor naturale este la nivelul anilor `60.


Publicat de

Dumitru Chisalita

Expert Petrol si Gaze

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *