Racordarea la rețeaua electrică: Operatorii de distribuție vor fi obligați să ramburseze costurile lucrărilor de proiectare și execuție a branșamentului pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale, familii și instituții publice

Publicat pe Categorii Electrica si termica, Energie
Prima Pagina Energie Electrica si termica Racordarea la rețeaua electrică: Operatorii de distribuție vor fi obligați să ramburseze costurile lucrărilor de proiectare și execuție a branșamentului pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderi individuale, familii și instituții publice
  • Certificatul de urbanism va fi prezentat, ca document anexat cererii de racordare,  doar în cazul construcțiilor noi sau care se modifică. În schimb, se va prezenta un plan de situație pe care să fie poziționat amplasamentul obiectivului, elaborat de proiectant

Operatorii de distribuție vor avea obligația de a rambursa costurile lucrărilor de proiectare și execuție a branșamentului pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, familiale și instituțiile publice, potrivit unui proiect de ordin pentru modificarea și completarea unor ordine ale preşedintelui ANRE din domeniul recordării la rețeaua electrică de interes public a utilizatorilor.

Se propune astfel eliminarea prevederii din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public conform căreia instalațiile de racordare finanțate de clienții finali noncasnici intră în patrimoniul operatorilor de distribuție la momentul punerii în funcțiune.

Operatorul de distribuție va returna contravaloarea cheltuielilor pentru proiectarea și execuția branșamentului până la o valoare medie stabilită prin reglementări mai multor utilizatori racordați la joasă tensiune. La clienții casmici au fost adăugate persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale și instituțiile publice.

Certificatul de urbanism va fi prezentat, ca document anexat cererii de racordare,  doar în cazul construcțiilor noi sau care se modifică. În schimb, se va prezenta un plan de situație pe care să fie poziționat amplasamentul obiectivului, elaborat de proiectant.

În proiectul de ordin ANRE este inclusă o prevedere clarificatoare privind echivalarea unui loc de consum nou sau existent, care este prevăzut cu o instalație de stocare care evacuează energie electrică în rețea, prin același racord prin care se consumă energie electrică din rețea cu un loc de consum și de producere.

Modificări operate de ANRE în Procedura privind racordarea la rețelele electrice de interes public de joasă tensiune a locurilor de consum aparținând utilizatorilor clienți casnici:

  • completarea categoriilor de utilizatori racordați la joasă tensiune cărora li se aplică procedura, prin adăugarea la clienții casnici a celor prevăzute de lege, respectiv: persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale și instituțiile publice;
  • includerea categoriilor menționate anterior la parțile contractante prevăzute în contractele-cadru;
  • includerea între documentele necesare la încheierea contractului de racordare a certificatului constatator eliberat pentru utilizator de registrul comerţului cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii acestuia, pentru cazul utilizatorului altul decât clientul casnic;
  • prevederea în cadrul contractului de racordare a valorii medii fără TVA a branșamentului;
  • includerea obligației utilizatorului sau a operatorului economic atestat desemnat să proiecteze și să execute branșamentul de a obține acordul/autorizația pentru realizarea branșamentului, în cazul în care contractul pentru proiectarea și execuția branșamentului este încheiat direct de utilizator cu operatorul econimic atestat desemnat;
  • introducerea limitei de maximum 5 ani de la punerea în funcțiune a branșamentului pentru durata contractului de racordare, corelată cu prevederea legală privind rambursarea contravalorii efective a lucrărilor de proiectare și execuție a branșamentului, până la valoarea medie a unui branșament.

Modificările operate de ANRE în Procedura privind racordarea la rețelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor

  • includerea posibilității programării contorului existent în punctul de delimitare aferent unui loc de consum pentru măsurarea energiei electrice în ambele sensuri, la amplasarea de instalații de producere din surse regenerabile în instalațiile utilizatorlui
  • modificarea etapei de transmitere a cererii de racordare în cazul amplasării unei instalaţiei de producere a energiei electrice la un loc de consum/loc de consum şi de producere existent cu modificarea unor elemente de natură tehnică cu depăşirea puterii aprobate anterior, respectiv înainte de realizarea instalaţiei de producere a energiei electrice.
  • includerea unei derogări de la aplicarea prevederilor procedurii, privind grupurile de măsurare a energiei electrice necesare în instalațiile prosumatorilor, în sensul necondiționării punerii sub tensiune a instalației de utilizare de montarea acestor echipamente, date fiind dificultățile operatorilor de distribuție concesionari de a achiziționa grupurile de măsurare respective.

Prevederile derogatorii privitoare la grupurile de măsurare a energiei electrice necesare în instalațiile prosumatorilor, în sensul necondiționării punerii sub tensiune a instalației de utilizare de montarea acestor echipamente, vin în sprijinul operatorilor de distribuție concesionari care se confruntă în prezent cu dificultăți în achiziționarea contoarelor de energie electrică integrabile în sistemele de măsurare inteligentă, din motivul lipsei acestora de pe piață, precizează ANRE. Se evită astfel blocarea punerii în funcțiune a instalațiilor realizate de prosumatori și implicit blocarea valorificării energiei produse din surse regenerabile în centrale electrice cu puteri de până la 400 kW pe loc de consum și livrate în rețeaua electrică.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *