Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public va intra în vigoare la data de 1 noiembrie. Nemulțumiri mari de partea operatorilor, ce răspunde ANRE

Publicat pe Categorii Business, Esential, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public va intra în vigoare la data de 1 noiembrie. Nemulțumiri mari de partea operatorilor, ce răspunde ANRE
  • Decizia ANRE: Distribuitorii vor fi responsabili și vor suporta costurile pentru achiziţia şi montarea în punctul de delimitare a contorului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură și protecție complet echipat

Un nou Regulament privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public va intra în vigoare la data de 1 noiembrie. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE a stabilit această dată după ce a acceptat solicitarea operatorilor de distribuție de prelungire a termenului de consultare publică pentru proiectul de ordin, urmare a numeroase propuneri și observații depuse în cadrul acestui process.

Noile reguli stabilite de ANRE au stârnit mari nemulțumiri de partea operatorilor de distribuție care s-au grabit să vină cu propuneri și observații.

ANRE a publicat Sinteza obsevațiilor la proiectul de Ordin pentru aprobarea modificării şi completării Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013 transmise în perioada 16.06 – 15.07.2020.

Citește și:

În cele ce urmează facem referire la câteva aspecte prezentate în documentul ANRE. Astfel, s-a propus eliminarea prevederilor potrivit cărora operatorii de rețea sunt responsabili de achiziţia şi montarea în punctul de delimitare a contorului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură și protecție complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice în cazul în care montarea blocului de măsură și protecție a fost stabilită prin soluția de racordare. Iar costurile pentru achiziția și montarea echipamentelor să nu fie suportate de către operatorul de rețea, este o altă solicitare expresă.

Distribuitorii și-au motivat cerințele astfel: “Se încalcă prevederile Legii nr. 123. Utilizatorul ar deveni operator de distribuție. Or,  potrivit contractelor de concesiune încheiate între operatorii de distribuție și Ministerul Economiei și Comertului, pe o perioada de 49 de ani, obiectul concesiunii – exploatarea activităţilor şi serviciului de distribuţie a energiei electrice în teritoriu – este atribuit exclusiv concesionarului, acesta plătind, ca preț al concesiunii, o redevență anuală… Propunerea afectează programele de investiții în detrimentul lucrărilor de modernizare. Nu s-a prevăzut resursa financiară (prin tarif de distributie) pentru aceste costuri. Suportarea acestor costului de către OD necesită achiziție publică, care durează, și asigurarea permanentă a unor stocuri. (sunt prezentate și alte argumente)…”.

Redăm răspunsul integral al ANRE: “Modificarea cu privire la suportarea costurilor cu achiziția și montarea BMP (Blocuri de măsură și Protecție) și a instalațiilor cu care acesta este echipat rezultă din practică deoarece s-a constatat că operatorii de rețea stabilesc frecvent soluții de racordare, care impun costuri în sarcina utilizatorului, pentru echiparea cu protecții a rețelei electrice în punctul de delimitare (în BMP). Având în vedere faptul că operatorul de rețea justifică aceste soluții ca fiind necesare pentru îndeplinirea obligațiilor sale legale în calitate de titulari de licențe și pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a rețelei, considerăm că realizarea unor astfel de lucrări trebuie să fie tratate drept investiții necesare iar costurile aferente să fie acoperite prin tariful de distribuţie/transport, și nu prin tariful de racordare (componenta de realizare a instalației de racordare). Prin urmare, atât în cazul noilor racordări, cât şi în cazul înlocuirii celor existente, similar modului de tratare a contorului pentru măsurarea energiei electrice, se propune să se excludă și costul blocului de măsură și protecție complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice aferent acestuia, dacă soluția de racordare prevede montarea unui bloc de măsură și protecție, precum şi costurile pentru montarea acestuia. Modificarea presupune faptul că, în ambele situaţii: utilizatori noi sau existenţi, costurile cu achiziţia şi montarea contorului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură și protecție complet echipat, inclusiv a contorului de măsurare a energiei electrice în cazul în care montarea blocului de măsură și protecție a fost stabilită prin soluția de racordare”.

De notat că ANRE a adus clarificări în Regulament în ce privește echipamentele pentru care operatorul de rețea are responsabilități de achiziție și montare, precum și responsabilitatea suportării costurilor aferente acestor operațiuni.

În scopul eficientizării procesului de racordare la rețelele electrice de interes public, ANRE a decis reducerea termenelor aferente unor etape din cadrul acestuia. Astfel, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare sau a cererii de actualizare a avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare, operatorul de reţea verifică documentaţia depusă. În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei complete, operatorul de reţea transmite solicitantului factura de plată a tarifului pentru emiterea avizului tehnic de racordare sau pentru actualizarea avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare.

S-a stabilit, totodată, că prevederile prezentului regulament se aplică inclusiv instalațiilor de racordare puse în funcțiune înainte de data intrării în vigoare a acestuia, instalații care se modifică din punct de vedere tehnic ca urmare a solicitărilor utilizatorului de actualizare a avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare valabil.

Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie –  ACUE susține, în observațiile tranmsise ANRE, că  Proiectul de Ordin  încalcă dispoziții din Costituție. “Prin proiectul de ordin sunt eliminate dispozițiile conform cărora instalația de racordare rămâne în patrimoniul operatorului de distribuție, precizându-se însă că ”instalațiile de racordare sunt capacități energetice aferente rețelelor de transport/distribuție sunt exploatate și întreținute de operatorii de rețea și sunt folosite ulterior pentru racordarea de către operatorii de rețea, caz în care primul utilizator nu are dreptul de a refuza accesul acestora la instalațiile de racordare respective. Conform Constituției, ”Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege…În ipoteza în care instalația de racordare ar fi proprietatea utilizatorului, impunerea obligației de a preda aceste instalații spre exploatare operatorului de distribuție sub orice formă, ar constitui o limitare a dreptului său de proprietate care nu se poate stabili decât prin lege. Legile prin care se reglementează regimul juridic general al proprietății sunt legi organice conform Constituției, iar limitările aduse dreptului de proprietate trebuie conținute tot în legi organice”.

Răspunsul ANRE: Nu există niciun impediment legal expres în Legea nr. 123/2012 – legea specială în materie, care să impieteze asupra propunerii de reglementare formulate pentru art. 46 din Regulament.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Un comentariu la “Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public va intra în vigoare la data de 1 noiembrie. Nemulțumiri mari de partea operatorilor, ce răspunde ANRE”

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *