S-a deschis apelul de proiecte pentru dezvoltarea de capacități de producție din surse regenerabile. Buget de 500 milioane euro. Vezi care sunt solicitanții eligibili

Publicat pe Categorii Business, Flux energetic, Investitii / Tranzactii, Regenerabile
Prima Pagina Actual Flux energetic S-a deschis apelul de proiecte pentru dezvoltarea de capacități de producție din surse regenerabile. Buget de 500 milioane euro. Vezi care sunt solicitanții eligibili

Ministerul Energiei anunță deschiderea apelului de proiecte, finanțate prin Fondul pentru Modernizare, în cadrul Programului-Cheie 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei, începând de astăzi, 06.12.2023.

Apelul de proiecte este necompetitiv, cu depunere continuă până la data de 06 martie 2024.

Bugetul alocat acestui apel de proiecte este de 500.000.000 euro, iar valoarea grantului care poate fi acordat nu poate depăși suma de 10 milioane euro pe beneficiar.

Sebastian Burduja, ministrul Energiei, precizează:“Apelul vizează în premieră dezvoltarea capacităților de producție a energiei din surse regenerabile pentru asigurarea consumului propriu, la nivel comunităților locale. Prin reducerea cheltuielilor publice la nivelul unităților administrativ-teritoriale, cetățenii vor avea acces la servicii publice mai competitive și mai performante. Ne dorim un apel cât mai atractiv și vom comunica în mod constant datele privitoare la aplicațiile primite și progresele realizate în evaluarea și contactarea lor. Viitorul este al comunităților care își doresc energie verde și curată. Din partea Ministerului Energiei, vom asigura un proces transparent și obiectiv. Mult succes tuturor aplicanților!”

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel sunt:

  • Unitățile administrativ teritoriale, sub-diviziuni ale unităților administrativ teritoriale,
  • Unitățile și subunitățile din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională,
  • Instituții publice, astfel cum sunt definite de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare la art. 2 pct. 30, (inclusiv entitățile publice subordonate sau aflate sub autoritatea/în coordonarea acestora exclusiv Regiile autonome și societățile cu capital de stat) ,
  • Cultele recunoscute oficial în România, și unitățile locale ale acestora, definite potrivit prevederilor Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată,
  • Instituţiile de învăţământ superior de stat,
  • Institutele naționale, institutele, centrele și stațiunile de cercetare dezvoltare de drept public, astfel cum sunt acestea prevăzute în O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare,
  • Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară constituite conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Pot fi eligibile și parteneriatele realizate între entitățile de mai sus, în baza acordului de parteneriat întocmit conform Anexei 6 la prezentul ghid, încheiat anterior depunerii cererii de finanțate ce se va depune odată cu  cererea de finanțare.

Sprijinul financiar sub formă de grant, în cadrul apelului de proiecte are la bază principiul ,,primul venit, primul evaluat evaluat și contractat, cu respectarea condițiilor din ghid”, este acordat pentru investiţii destinate producţiei de energie electrică din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul PNIESC, la obiectivele Pactului verde european ca strategie de creștere sustenabilă a Europei și de combatere a schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de punere în aplicare a Acordului de la Paris și obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei și în cadrul PNIESC.

Cererile de finanțare împreună cu toate anexele solicitate prin ghid se vor depune prin platforma electronică dedicată FM, MySMIS 2021 ce poate fi accesată la adresa https://mysmis2021.gov.ro/.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Un comentariu la “S-a deschis apelul de proiecte pentru dezvoltarea de capacități de producție din surse regenerabile. Buget de 500 milioane euro. Vezi care sunt solicitanții eligibili”

  1. Bună ziua, un teren 15mii m² as dori sa pun panouri solare , as dori un proiect sau cum pot face aceasta investiție. O zi buna

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *