Să tot fii administrator la Electrica! Remunerații lunare de 3.000 euro plus 1.000 euro pe ședință CA. Participarea fizică nu este obligatorie!

Publicat pe Categorii Business, Esential, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Să tot fii administrator la Electrica! Remunerații lunare de 3.000 euro plus 1.000 euro pe ședință CA. Participarea fizică nu este obligatorie!

• Acționarii, solicitați din nou să aprobe câștigurile administratorilor , stipulate în noul contract de servicii
remuneratii
Să fii administrator la o companie de talia Electrica este o responsabilitate – lucrezi practic în beneficiul acționarilor – dar efortul merită cu prisosință. Câștigurile sunt generoase, motiv pentru care cei 5 membri ai Consiliului de Administrație – Victor Cionga, Preşedinte, Arielle Malard de Rothschild, Michael Boersma, Cristian Busu şi Victor Vlad Grigorescu – se luptă să-i convingă pe acționari să le aprobe propunerile de remunerații în AGA din luna septembrie. De menționat că, la ultima ședință, acționarii companiei au aprobat limitele generale ale remuneraţiei directorilor cu contract de mandat cu Electrica, însă au respins propunerea făcută de consultantul AT Kearney referitor la cîștigurile administratorilor.

Potrivit propunerii consultantului juridic, membrii Consiliului de Administraţie ar urma să fie remuneraţi lunar cu 3.000 de Euro brut fiecare. Administratorii neexcutivi vor primi și câte un comision de participare per şedinţă CA de 1.000 Euro brut. Interesant de menționat că plata comisionului se va face atât pentru participarea fizică la o şedinţă, cât şi pentru participarea prin conferinţa audio-video sau doar audio, considerată validă şi eligibilă, potrivit unui document consultat de InvesTenergy.

Contractul de servicii pentru administratorii non-executivi urmează să fie, din nou, supus aprobării acționarilor. Conform acestuia, pe lângă câștigurile financiare, administratorii Electrica au parte și de alte beneficii. Administratorul poate deconta cheltuielile pentru călătorii – clasa business, pentru hotel, telefon și pentru restaurant, dacă dovedește că sunt realizate în beneficiul societății.

Totodată, administratorul beneficiază de asigurarea tip Directors&Officers Liability pe cheltuiala societății, în condițiile prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, valoarea asigurată fiind de 10 milioane euro.

Directorii executivi, plătiți regește. Roșca poate ridica 10.000 euro pe lună

Acționarii au aprobat deja remunerațiile pentru directorii Electrica, stabilite în baza contractelor de mandat. Motiv pentru care, recent, Consiliul de Administrație al Electrica a numit 3 directori cu mandate de câte 4 ani, respectiv pe: Alexandra Romana Augusta Popescu Borislavschi – la Direcția de Strategie și Guvernanță Corporativă, Ramiro Rober Eduard Angelescu – la șefia Direcției Vânzări și Gabriela Marin – la Resurse Umane. Practic, toți trei conduceau deja direcțiile menționate, însă de la începutul lunii august au intrat pe contracte de mandate, pentru a putea beneficia de remunerații și bonsuri pe măsură.

De departe, cel mai bine plătit este directorul general al Electrica, Ioan Roşca. Acesta primește o remuneraţie lunară fixă cuprinsă între 7.000 şi 10.000 euro brut, plus o remuneraţie variabilă anuală în funcţie de atingerea obiectivelor de performanţă, care va fi cuprinsă între 30% şi 50% din remuneraţia anuală fixă.

Directorii executivi ai Electrica primesc fiecare o remuneraţie lunară fixă cuprinsă între 5.500 si 9.000 euro brut, la care se adaugă un bonus anual cuprins între 15% si 40% din remuneraţia anuală . Conducerea executivă a Electrica este asigurată de Ioan Roșca, Director General; Ramiro Robert Eduard Angelescu – Director General Adjunct; Emilia Elena Marin – Director Economic; Ioan Dumbravă – Director Operațiuni; Marian Geantă – Director Adjunct Operațiuni; Marin Petre – Director Adjunct Operațiuni; Mariana Crișan – Director Resurse Umane, Control Managerial, Comunicare; Cosmin Pindichi – Director Adjunct Resurse Umane, Control Managerial, Comunicare; Alexandra Borislavschi – Director Direcția Guvernanță și Finanțe Corporative, Corneliu Stan – Director Adjunct Direcția Guvernanță și Finanțe Corporative.

Plan strategic de administrare al Electrica pe perioada 2015 – 2018

Ca să-și justifice remunerațiile, administratorii Electrica se angajează să ducă la îndeplinire Planul strategic de administrare al Electrica pentru perioada 2015 – 2018, care va fi supus aprobării AGA odată cu propunerile remunerațiilor membrilor CA. În cadrul acestuia, a fost stabilit un Plan de Acțiune ce prezintă obiectivele și criteriile de performanță ale administratorilor.

Au fost definite următoarele obiective strategice pentru întreg Grupul:
Obiectiv 1: Îmbunătățirea performanței financiare generale a Grupului;
Obiectiv 2: Atingerea excelenței în managementul financiar al proceselor;
Obiectiv 3: Îmbunătățirea performanței operaționale generale a Grupului;
Obiectiv 4: Creșterea calității serviciilor oferite;
Obiectiv 5: îmbunătățirea productivității angajaților și sprijinirea dezvoltării acestora;
Obiectiv 6: Să susțină și să ofere suportul necesar, în limitele cadrului legal, pentru punerea în aplicare de către filialele sale a programului de investiții pe segmentul de distribuție;
Obiectiv 7: Progres în implementarea Guvernării Corporative și consolidarea profilului nostru de sustenabilitate.


Publicat de

C. T.

Director Editorial

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.