Scăderea prețului gazelor!

Publicat pe Categorii Esential, Opinii / Analize
Prima Pagina Actual Esential Scăderea prețului gazelor!

Dumitru CHISĂLIŢĂ, Expert Petrol şi Gaze

În ultimii ani creșterea prețului gazelor a fost singurul proiect propus românilor. Lipsa de interes față de problemele reale din sectorul gazelor naturale, care pot să determine scăderea costurilor și implicit a prețurilor la consumatorul final, s-a datora și lipsei de reacție din societate și a deturnării atenției opiniei publice către false probleme, punându-se vina pe alți. Acceptarea problemelor reale, într-un mod profesionist, face ca scăderea prețului la gaze să fie proiectul care să fie în atenția autorităților.

Consumatorii din România apreciază preţul gazelor naturale la consumatorul final ca fiind unul ridicat. Aprecierea corectă a mărimii preţului gazelor nu se poate face decât prin tranzacţionarea liberă a acestora, în condiţiile asigurării unui cadru adecvat sub aspect legislativ, operaţional, financiar, asigurator etc., a creşterii numărului surselor, furnizorilor şi după însuşirea culturii specifice tranzacţiilor libere de către clienţi.

România, în ultimele două decenii a suferit multiple transformări în plan economic şi social, determinând modificări majore asupra consumului de gaze naturale, asupra cererii şi ofertei, asupra direcţiilor de curgere, asupra raportului de consum vară-iarnă / zi-noapte, asupra gradului de utilizare a sistemelor etc. Cu toate acestea nu s-a realizat niciodată o regândire a sectorului gazier serioasă, corectă şi fundamentată ştiinţific. Abordările care au existat au fost unele conjuncturale. Cu toate acestea s-a importat şi fabricat o legislaţie incompatibilă cu realitatea din teren a lucrurilor şi se insistă ameninţător cu aplicarea ei.

Intenţia aplicării unui nou sistem peste vechiul sistem nerestructurat, sistemul dualist al poziţiei autorităţilor, interesul celor care profită de pe urma acestei situaţii create în România etc., fac din consumatorii de gaz din România victime sigure.

Într-un material anterior am estimat că situaţia creşterii preţului urmare a calendarului de dereglementare a preţului gazelor din producţia internă va determina scăderea cererii şi acest lucru la rându-i va determina creşterea tarifelor de transport, distribuţie şi înmagazinare, în condiţiile menţinerii aceleiaşi stări de fapt din prezent.

Recunoaşterea, acceptarea şi asumarea acestei situaţii ar determina realizarea unei strategii care să pună în ordine problemele efective din teren, care ar permite reducerea preţului gazelor la consumatorul final de gaze, prin reducerea costurilor componentelor care-l compun.

Practic este necesar să se lucreze pe 5 direcţii strategice:

– reducerea costurilor pentru efectuarea serviciilor din sectorul gazelor naturale, care să aibă ca şi scop reducerea tarifelor de transport, distribuţie şi înmagazinare;
– reducerea fiscalităţii în sectorul gazelor naturale;
– asigurarea funcţionării pieţei libere, cresterea volumelor şi a tranzacţiilor necesare susţinerii unei competiţii, dezvoltarea mecanismelor care să asigure funcţionalitatea operaţiilor, transparenţa, echitatea etc. şi să stimuleze competiţia. Toate acestea cu scopul de a asigura cel mai mic preț la un moment dat pe piață;
– politici publice de sprijinire a consumatorilor (inclusiv a celor vulnerabili, dar nu doar a acelora);
– înțelegerea globalizării energiei și maximizarea acestei tendințe pentru România.

Reducerea costurilor cu serviciile de transport, distribuție înmagazinare

O cauză importantă a mărimii tarifelor de transport se datorează capacităţii reduse de utilizare a reţelei. Se poate observa că reducerea cu o treime a gradului de utilizare a reţelei de transport, a adus o triplare a tarifelor de transport. (Costurile în activitatea de transport fiind relativ constante şi puţin dependente, în România, de cantitatea transportată, astfel scăderea cantităţii transportate aduce necesitatea creşterii tarifului de transport pentru a o obţine suficiente venituri care să acopere costurile curente.)

transport

Citiţi articolul şi pe Dumitru Chisăliţă

Dezvoltarea unor măsuri strategice şi manageriale, ar permite reducerea tarifului de transport prin reducerea costurilor şi/sau creşterea veniturilor. Direcţiile care ar putea fi abordate în acest scop sunt:

creşterea gradului de utilizare a SNT
reengineringul sistemului și structurarea sa în mai multe sisteme
dezvoltarea tranzitului prin SNT
introducerea de noi mecanisme comerciale în activitatea de transport, în conformitate cu legislația în vigoare
modificarea principiilor de acces la sistem
modificarea principiilor de tarifare
introducerea principiilor de energie inteligentă și valorificarea acesteia

Înjumătăţirea gradului de utilizare a reţelei de distribuție a adus o dublare a tarifelor de distribuție. Costurile în activitatea de distribuție fiind relativ constante şi puţin dependente de cantitatea distribuită fac ca scăderea cantităţii vehiculată prin sistemul de distribuție să determine creşterea tarifului de distribuție pentru a o obţine suficiente venituri care să acopere costurile curente.

distr

Dezvoltarea unor măsuri strategice, ar permite reducerea tarifului de distribuție prin reducerea costurilor şi/sau creşterea veniturilor.

Reducerea fiscalității

Alături de măsurile din activitatea de transport și distribuție, scăderea TVA de la 24% la 9% la gazele naturale furnizate ar fi în măsură să stimuleze consumul de gaze și ar reduce impactul creat prin creșterea prețului gazelor din producția internă conform Calendarului de dereglementare.

Alături de această măsură, eliminarea accizelor, taxei pe stâlp, taxa pe conductă etc sunt elemente care vor permite coborârea prețului gazelor la consumatorul final.

Asigurarea funcționării pieței libere

Asigurarea funcţionării pieţei libere impune o serie de măsuri care trebuie luate, implementate, monitorizate, corectate etc.

Aş începe cu impunerea obligaţiei producătorilor de a-şi stabili politici comerciale publice care să acopere toate segmentele din piaţă, astfel încât să se creeze un număr mare de tranzacţii iniţiale, să se stimuleze creşterea numărului de actori pe piaţă, să apară noi tranzacţii între aceştia şi astfel concurența să înceapă să-și prezinte beneficiile, acelea de a obține prețul cel mai mic la un moment dat. Dar, dincolo de această primă măsură este necesar să se creeze un sistem funcțional, transparent, cu bună trasabilitate care să înspire încredere și să aducă și mențină noi jucători în piață. Toate acestea pot asigura cel mai mic preț la un moment dat pe piață, pentru că iluzia unui pret constant și mic este o MINICIUNĂ.

calendar

Va propun un proiect de reducere a costurilor servicilor care sa determine o scadere a pretului gazelor la consumatorul final.

interventie

Acest scenariu arată diferența între neimplicarea strategică a statului ca entitate cu rol de a asigura un viitor economico-social al unei țări.

Liberalizarea pieței de gaze poate aduce beneficii consumatorului, fără a aștepta trecerea timpului, ci intervenind și stimulând sau restricționând anumite comportamente, atitudini și acțiuni.


Publicat de

Dumitru Chisalita

Expert Petrol si Gaze

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *