Schimbări radicale în facturarea la energie și gaze din 2016. Informații obligatorii pentru consumatori

Publicat pe Categorii Actual, Electrica si termica, Info Consumatori, Semnal
Prima Pagina Energie Electrica si termica Schimbări radicale în facturarea la energie și gaze din 2016. Informații obligatorii pentru consumatori

Furnizorii nu-și mai pot permite să-și factureze clienții după bunul plac. Din 2016, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE schimbă radical regulile privind facturarea la energie și gaze pentru toţi consumatorii. La energie, va fi o factură unică pe țară, iar la gaze – furnizorii au obligații de a include pe facturi informații minime obligatorii pentru toate categoriile de clienți, în baza unui nou regulament de furnizare la clienții finali de gaze naturale.

anre

Dacă factura unică la energie va ajunge la români începând cu luna martie 2016, nu există nicio obligație legală națională sau europeană pentru standardizarea facturilor la gaze naturale. Potrivit Ghidurilor Europene de bună practică emise de către Asociația Europeană a Reglementatorilor de Energie, forma facturii – respectiv design-ul acesteia – este lăsată la latitudinea furnizorilor, considerându-se că este în beneficiul competiției între furnizori, cu efecte pozitive asupra clienților! În aceleași timp, reglementatorii europeni precizează că trebuie garantat clienților accesul la informații minime privind factura.

Conform legislației românești – respectiv Ordinele ANRE nr. 42/2012 și 6/2014, furnizorii de gaze naturale sunt obligați să includă pe factura informații minime obligatorii pentru toate categoriile de clienți.

Nou Regulament de furnizare la clienții finali de gaze naturale

ANRE a pregătit un nou Regulament de furnizare la clienții finali de gaze naturale, care face referire inclusiv la standardizarea informațiilor care trebuie cuprinse în factură, ce urmează a intra în vigoare la începutul anului 2016.

Furnizorul are obligaţia să emită facturi care să cuprindă informaţii corecte, transparente, clare, complete, lizibile şi uşor de înţeles, care să ofere clienţilor finali posibilitatea să îşi ajusteze propriul consum şi să compare condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale, susțin reprezentanții ANRE.

În factură de gaze vor fi incluse:
– informaţii prioritare care oferă clienţilor finali toate elementele necesare pentru a înţelege cât plătesc pentru consumul de gaze naturale, exprimat în unităţi de energie;
– informaţii adiţionale care sunt utile clientului final în derularea contractului de furnizare;
– informaţii privind facturarea care oferă clienţilor finali o perspectivă cuprinzătoare asupra costului actual cu gazele naturale astfel încât aceştia au posibilitatea să îşi ajusteze propriul consum de gaze naturale.

Regulamentul prevede că furnizorul trebuie să includă în factura emisă clientului final, pe prima sau cel mult a doua pagină a facturii, o serie de informaţii prioritare:
– datele de identificare şi de contact ale furnizorului și clientului final;
– codul de client atribuit de furnizor;
– codul locului de consum atribuit de operator – CLC;
– durata contractului de furnizare, precum şi termenul şi condiţiile de denunţare unilaterală a contractului de furnizare existent în situaţia în care clientul final alege să-şi schimbe furnizorul;
– date despre factură: numărul şi data emiterii, data de începere şi de sfârşit a periodei de facturare;
– termenul scadent de plată;
– mărimile de facturat – denumirea produselor/serviciilor cuprinse în factură, după caz;
– unităţile de măsură şi preţul unitar/tarifele/taxele aplicate, după caz, pentru fiecare mărime de facturat; preţul unitar al unei unităţi de energie se exprimă în lei/MWh sau în submultiplu lei/KWh;
– tipul preţului de furnizare aplicat (fix/variabil) şi o defalcare a elementelor componente ale acestuia, cu precizarea celor care sunt reglementate şi care, pe cale de consecinţă, nu pot face obiectul negocierii cu clientul final (preţul unitar al unei unităţi de energie, tarifele reglementate pentru serviciile de transport/distribuţie/înmagazinare, alte tarife, taxe, discounturi, după caz) sau o referinţă cu privire la locul unde poate fi găsită o descriere detaliată a acestora;
– costul total pentru fiecare mărime de facturat;
– consumul de gaze naturale din perioada de facturare, exprimat în mc;
– indexul echipamentului de măsurare folosit la începutul şi sfârşitul perioadei de facturare pentru determinarea consumului de gaze natural, exprimat în mc; în cazul clienţilor finali la care intervalul de citire directă de către operator este mai mare decât perioada de facturare se va preciza modul prin care a fost determinat indexul, respectiv citire directă de operator/autocitire de clientul final/estimare pe baza convenţiei de consum;
– intervalul de timp şi condiţiile convenite în care clientul poate transmite furnizorului indexul autocitit şi data următoarei citiri directe a indexului de către reprezentantul operatorului;
– modalitatea de conversie a consumului de gaze naturale din unităţi de volum (mc) în unităţi de energie (MWh/KWh), ce reprezintă cantitatea de energie furnizată aferentă perioadei de facturare;
– cantitatea de energie facturată, aferentă consumului de gaze naturale, exprimată în MWh/KWh;
– informaţii legate de accizarea gazelor naturale;
– valoarea TVA;
– modalităţile de plată a facturilor;
– datele de contact ale centrului de asistenţă pentru clienţi pus la dispoziţie de furnizor, inclusiv pentru situaţia în care clientul se confruntă cu dificultăţi în efectuarea plăţii sau cu dificultăţi financiare;
– numărul de telefon al operatorului pus la dispoziţie pentru sesizarea situaţiilor de urgenţă privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor clientului final sau ale operatorului.

Pentru a îmbunătăţi transparenţa şi comparabilitatea informaţiilor, informaţiile referitoare la furnizor, la preţul de furnizare şi la contractul încheiat cu acesta, vor fi grupate înt-un chenar separat pe factură, s-a stabilit în noul Regulament de furnizare gaze.

Recent, ANRE a sancționat GDF Suez cu o amendă de 200.000 lei pentru facturarea în avans a consumului de gaze al populaţiei. Autoritatea a interzis companiei să mai aplice clienților finali Metodologia „Transmitere 3 facturi simultan”.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *