Siguranţa operaţiunilor petroliere offshore, temă pentru Guvernul Cioloș. Proiectul de lege – finalizat, lipsesc avizele

Publicat pe Categorii Esential, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Siguranţa operaţiunilor petroliere offshore, temă pentru Guvernul Cioloș. Proiectul de lege – finalizat, lipsesc avizele

• Mihai Albulescu, fost Secretar de Stat Ministerul Energiei: Actul normativ este pregătit să intre in circuitul de avizare interministerial

Mihai Albulescu

Proiectul de lege privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore a fost definitivat și supus dezbaterii publice, este pregătit să intre in circuitul de avizare interministerial, ne-a declarat Mihai Albulescu, fost Secretar de Stat în Ministerul Energiei, candidat la funcția de membru în Comitetul de Reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE. În noua situație, este de așteptat ca și echipa ministrului Victor Grigorescu să dorească să-și pună amprenta pe acest act normativ. Este de dorit însă să nu se mai întârzie cu adoptarea acestei legi, care asigură transpunerea Directivei 2013/30/UE privind siguranța operațiunilor petroliere offshore și de modificare a Directivei 2004/35/CE!

Potrivit actului normativ, operatorii/ titularii acordurilor petroliere offshore vor avea obligaţia să adopte toate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor majore în cadrul operaţiunilor petroliere din Marea Neagră,cu scopul limitării efectelor asupra sănătăţii umane şi asupra mediului. Cei care nu respectă normele acestui document, vor primi amenzi între 50.0000 şi până la 250.000 de lei.

Este necesară o legislație specifică pentru a asigura diminuarea pericolelor majore care sunt legate de industria offshore a petrolului și gazelor naturale, în mod special de siguranță privind procesele, izolarea hidrocarburilor în condiții de siguranță, integritate structurală, prevenirea incendiilor și a exploziilor, evacuarea și salvarea, respectiv limitarea impactului asupra mediului, rezultate în urma unui accident major, susține Albulescu.

Totodată, este nevoie ca un regim offshore aplicabil atât operațiunilor desfășurate în cadrul instalațiilor fixe, cât și celor desfășurate în cadrul instalațiilor mobile, precum și duratei ciclului de viață al activităților de exploatare și de producție, începând de la proiectare până la dezafectare și abandon definitive.

Proiectul de lege privind siguranța operațiunilor offshore reglementează cerințele minime necesare pentru prevenirea eventualelor accidente majore și de limitare a consecințelor unor astfel de accidente ce vizează operațiunile petroliere din zona de responsabilitate a României la Marea Neagră, conform Legii nr 17/1990 privind Regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice exclusive ale României.

Atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii Europene, cadrul existent de reglementare este fragmentat și, prin urmare, nu oferă garanția că riscurile de accidente offshore sunt reduse la minimum și că, în cazul unui accident care are loc în apele offshore aflate în jurisdicția României, cel mai eficient mod de intervenție ar fi pus în aplicare, explică Mihai Albulescu.

O nouă Autoritate de reglementare și inspecție, sub coordonarea Secretariatului General al Guvernului

Actul normtiv reglementează funcționarea și rolul unei Autorități Competente la nivel national cu funcţii de reglementare şi inspecţie şi respectiv, coordonare instituţională şi dialog cu operatorii din domeniu, precum şi instituirea unui sistem de obligaţii clare pentru deţinătorii de acorduri petroliere, operatori şi proprietari. Aceasta va fi obiectivă şi independentă în activitatea sa faţă de orice altă autoritate naţională exercitând funcţii referitoare la dezvoltarea economică a resurselor naturale offshore, autorizarea operaţiunilor petroliere offshore şi gestionarea veniturilor din acele operaţiuni, cu evitarea conflictului de interese între funcţiile autoritãţii competente, pe de o parte, şi funcţiile menţionate pentru celorlalte autoritãţi, pe de altã parte. Autoritatea va funcționa sub coordonarea Secretariatului General al Guvernului, urmând să se înființeze în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Deoarece există riscuri de producere a unor accidente majore în cadrul operațiunilor petroliere offshore, se dorește totodată ca prin reducerea riscului de poluare a apelor offshore, prezenta lege sa contribuie la asigurarea protecției mediului marin și la atingerea sau menținerea unei stări ecologice bune până în 2020, obiectiv prevăzut în Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European, subliniază Albulescu.

Informaţiile care urmează să fie partajate de autorităţile competente şi de operatori şi proprietari:

– scurgerile neintenţionate de petrol, gaze sau alte substanţe periculoase, în stare de ardere sau nu;
– pierderea controlului asupra sondei, situaţie care necesită declanşarea echipamentelor de control ale sondei, sau defecţiunea unei bariere la sondă, necesitând înlocuirea sau reparaţia acesteia;
– defecţiunea unui element critic de siguranţă şi de mediu;
– pierderea semnificativă a integrităţii structurale sau pierderea protecţiei împotriva efectelor incendiului sau exploziei, ori pierderea menţinerii poziţiei în cazul unei instalaţii mobile;
– navele aflate pe o traiectorie de coliziune şi coliziunile efective ale navelor cu o instalaţie offshore;
– accidente implicând elicoptere care se produc pe instalaţiile offshore sau în apropierea acestora;
– orice accident mortal;
– orice vătămare gravă a cinci sau mai multe persoane afectate de acelaşi accident;
– orice evacuare a personalului;


Publicat de

C. T.

Director Editorial

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *