Sustenabilitate și inovație energetică pentru viitor: responsabilitatea tuturor, mai ales a tinerilor

Publicat pe Categorii Interviuri InvesTenergy, Semnal
Prima Pagina Actual Semnal Sustenabilitate și inovație energetică pentru viitor: responsabilitatea tuturor, mai ales a tinerilor

Să dezvoltăm sisteme inteligente să utilizăm rațional energia!

InvesTenergy, în parteneriat cu CNR-CME (Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei) și VLER (Viitorii Lideri Energeticieni ai României), a lansat o platformă de dezbateri pe teme de energie între seniorii și tinerii energeticieni ai României. Seria de dialoguri între generații, dedicate unui schimb de idei necesar și constructiv, tratează – într-o manieră deschisă – temele de actualitate cu impact asupra sectorului energetic românesc. Având convingerea că un dialog deschis și interactiv între seniorii energeticieni CNR-CME și tinerii VLER este mai mult decât binevenit într-un moment de cumpănă pentru sectorul energetic, în care se simte nevoia acută de strategie, cu direcții și acțiuni, continuăm proiectul nostru cu un al doilea dialog de excepție.

COLAJ NOU
Dialogurile InvesTenergy: Seniorii energeticieni CNR-CME și tinerii VLER
I-am invitat la un dialog pe tema “Sustenabilitate și inovație energetică” pe Dl. Prof.Dr.Nicolae Golovanov (CNR-CME) și pe Ing. Claudiu Butacu (VLER, EFdeN)

InvesTenergy: Sustenabilitatea este unul dintre cele trei obiective pe care se bazează Uniunea Energetică, iar inovația se numără printre cele cinci dimensiuni pe care se concentrează pentru atingerea obiectivelor. Cum se poziționează România față de aceste două obiective?

Dl. Prof.Dr.Nicolae Golovanov: Dezvoltarea sustenabilă a societăţii şi în particular a sectorului energie nu trebuie să rămână doar un obiectiv într-o strategie a Uniunii Europene, ci trebuie să reprezinte responsabilitatea noastră a tuturor, mai ales a celor tineri, pentru a edifica viitorul. Cred că timpurile în care se credea că bogăţiile pământului sunt nesfârşite au apus. Am consumat din ce în ce mai mult şi acum se vede că a rămas din ce în ce mai puţin pentru urmaşii noştri. Am consumat mult şi neraţional, am ales drumurile cele mai uşoare care ne-au permis să ajungem la nivelul actual de bunăstare şi civilizaţie. Nu este normal ca din energia pe care o pune la dispoziţie cărbunele să folosim doar o treime iar restul să-l aruncăm în atmosferă, nu este normal că am transformat casele noastre în radiatoare de căldură pe durata iernii şi nu este normal să folosim energia electrică pentru iluminat cu un randament sub 3% în lămpile cu incandescenţă. Este momentul ca inteligenţa oamenilor să găsească soluţii pentru a lăsa urmaşilor noştri măcar ce a moştenit generaţia noastră. O amplă reciclare a produselor utilizate, grija pentru un mediu curat, asigurarea confortului în mod raţionat trebuie să devină un mod de viaţă.
În domeniul energiei, inovaţia trebuie să aducă soluţii viabile pentru utilizarea resurselor regenerabile, energia eoliană, energia solară, energia apelor, astfel încât să folosim cât mai puţin sursele fosile. Iar dacă le folosim trebuie să le folosim raţional. Am aflat cu interes de cercetările specialiştilor minieri de a găsi noi soluţii pentru transformarea carbonului în energie electrică, despre cerectările avansate pentru realizarea centralelor electrice bazate pe fuziune şi despre soluţiile practice de înlocuire a arderii gazului metan în industrie cu tehnologii electrotermice.
Sunt convins că dezvoltarea sustenabilă nu poate fi gândită în afara susţinerii procesului de cercetare şi inovare.

Ing. Claudiu Butacu: „Sustenabilitatea” a devenit, azi, cuvântul anului 2015 și din ce în ce mai mult auzim de tehnologii și direcții sustenabile fie că respectă sau nu, imită sau nu sau tind să scoată în evidență plusurile și minusurile acestei noi direcții.

România a realizat că primul pas este cel de conștientizare, urmat îndeaproape de cel de educare. Poate favoriza competiția pentru că e clar că numai așa merge și se va merge pe ceea ce strategia numește maximizarea proiectelor de acest gen, iar apoi fluxurile și raportările vor fi analizate, cum ne-am obișnuit deja, de cei aflați la putere.

InvesTenergy: Fața societății române se poate schimba datorită inovației, care trebuie să devină cu adevărat o prioritate a României. Efortul investițional ar trebui însă împărțit între stat și mediul de business. Există o preocupare vizibilă în această direcție?

Dl. Prof.Dr.Nicolae Golovanov: Societatea românească încorporează zilnic produse noi ale inteligenţei umane, ceea ce schimbă modul nostru de viaţă, nivelul de bunăstare, comunicaţia între oameni, percepţia viitorului. Din păcate, prea puţine dintre aceste inovaţii sunt rezultatul unor inovaţii ale centrelor de cercetare din ţară. Nu pentru că nu avem oameni inteligenţi, ci pentru că cercetările actuale necesită eforturi mari de cercetare pe care statul nostru nu şi le-a permis sau nu a înţeles importanţa lor. Este deosebit de plăcut dar şi dureros în acelaşi timp să auzi despre rezultatele remarcabile ale unor specialişti români în colective din străinătate care au plecat de pe băncile şcolii româneşti. Ne mândrim cu rezultatele lor dar ce frumos ar fi să facă parte din colectivele de cercetare din ţară.
Trebuie totuşi să apreciem eforturile făcute în ultimul timp pentru dezvoltarea unor centre de cercetare dotate la nivelul actual al ştiinţei şi tehnicii. Centrul internaţoanl de cercetare de la Măgurele în domeniul laserului de mare putere, centrul de cercetare de Râmnicu Vâlcea privind dezvoltarea sistemelor de stocare a energiei, dotarea ICPE CA cu echipamente de înalt nivel pentru studiul surselor regenerabile de energie, dezvoltarea centrelor de cercetare din Universitatea Politehnica Bucureşti şi altele oferă speranţe pentru viitorul cercetării din România. Efortul investiţional pentru stadiul actual al ştiintei sunt deosebit de mari şi împărţirea efortului între stat şi mediul de business ar fi deosebit de benefică.
În domeniul energiei, problema are un anumit specific deoarece marile firme care practic controlează acest sector şi-au dezvoltat puternice centre de cercetare în ţările de origine şi România practic este importatoare de noi tehnologii. Este remarcabil faptul că în aceste centre de cercetare, specialiştii români sunt deosebit de apreciaţi pentru rezultatele obţinute. În lipsa unor puternice centre de cercetare în România, cu finanţare importantă, studiile efectuate, deşi foarte valoroase, nu pot ajunge în faza de aplicaţie practică. Este îmbucurător faptul că specialiştii români sunt apreciaţi şi firme importante din exterior încep să-şi dezvolte centre ce cercetare în România. În acest sens, este de remarcat centrul de cercetare de la Titu al firmei Renault.

Ing. Claudiu Butacu: Un caz concret: de la început, proiectul EFdeN a pornit ca un simplu proiect educațional, iar în timp am identificat că prin ambiție și optimism putem dezvolta conexiuni pe care ni le putem asuma, unde ne putem identifica punctul de vedere și unde, mai ales, putem avea un punct de vedere. Am cocreat ( am creat și luptăm în implementarea strategiei ) trilogia Universități – Studenți – Mediul Public/Privat unde tinerii specialiști sunt pregătiți și dezvoltă bazele teoretice pe băncile de studio. Prin programe, proiecte și campanii susținute atât de stat, cât și de mediul public privat, vor crea infrastructura optimă de a dezvolta practic specialiștii, exersând pe proiecte pilot, educaționale sau în cercetare – procese de inovație. Totodată, pot dezvolta start-upuri, echipe multidisciplinare sau lideri ce pot dezvolta în parteneriate cu instituții, companii sau alte forme de organizare, experți și proiecte ce pot fi industrializate, repetate la nivel național sau chiar internațional.

InvesTenergy: De ce să susținem sustenabilitatea și să aplicăm inovația în energie?

Dl. Prof.Dr.Nicolae Golovanov: Energia este esenţială pentru dezvoltarea civilizaţiei umane, dar este şi cel mai important utilizator de resurse şi, în acelaşi timp, cel mai important element care poate afecta sustenabilitatea atât prin poluare, cât şi prin contribuţia la epuizarea resurselor. Inovaţia în energie trebuie şi poate să contribuie la utilizarea raţională a energiei fără să reducă nivelul calităţii vieţii, a calităţii bunurilor şi a produselor pe care oamenii le-au dezvoltat în timp. Studiile privind creşterea ponderii energie preluată din mişcarea maselor de aer, creşterea randamentului celulelor fotoelectrice, rezultatele obţinute în dezvoltarea centralelor nucleare bazate pe fuziune, dezvoltarea unor noi tehnologii în industrie, conştientizarea energetică a utilizatorilor, înlocuirea transportului utilizând combustibil fosil, dezvoltarea noilor sisteme de stocare a energiei electrice şi altele oferă certitudinea că sectorul energie nu va mai fi „oaia neagră” pentru mediu, ci va face parte integrantă din dezvoltarea sustenabilă a societăţii.

Ing. Claudiu Butacu: Foarte simplu, trăim într-o „petrecere” care în curând va lua sfârșit. Conștientizarea la nivel individual ar trebui să existe încă de la vârste fragede și măsurile trebuiesc luate urgent, altfel riscăm ca următoarea generație să asiste la consumul ultimelor resurse naturale și la efectele încălzirii globale și a comsumurilor nesustenabile.
Inovația ne va ajuta să avansăm în găsirea unor soluții de a stopa această direcție și de a ne reorienta spre imaginea din atlasul de geografie din clasele primare.

InvesTenergy: Cum pot fi încurajate parteneriatele de tip public-privat?

Dl. Prof.Dr.Nicolae Golovanov: Parteneriatul public-privat este esenţial în dezvoltarea proiectelor inovative în domeniul energie. Investiţiile în cercetarea la înalt nivel sunt greu de susţinut de sectorul public şi apoi greu de implementat în sectorul privat care are propriile priorităţi. Parteneriatul public privat are avantajul susţinerii proiectelor de cerectare cu aplicabilitate practică. Cred că încurajarea acestui parteneriat prin legislaţie nu poate conduce la rezultate deosebite. Numai înţelegerea de către cei din mediul de business că au în România parteneri care pot oferi inteligenţă şi seriozitate poate asigura dezvoltarea unor centre de cercetare şi inovare în ţară. Exemplul centrului de cercetare al firmei Renault de la Titu este edificator. Avem un avantaj important, mulţi dintre tinerii noştri sunt inteligenţi, munctori, serioşi şi dornici să-şi fructifice curiozitatea ştiinţifică.

Ing. Claudiu Butacu: Prin campanii de responsabilitate sociala și de performanță, ce pot dezvolta tinere talente, forma specialiști și, mai ales, prin comunicare se pot realiza campanii și metode de bune practice, ce pot dezvolta proiecte implementate la scară largă și, foarte important, pot facilita idenificarea oamenilor potriviți la locurile potrivite.

InvesTenergy: Enumerați trei proiecte de sustenabilitate și inovație energetică reprezentative pentru România . Explicați de ce le-ați ales pe acestea?

Dl.Prof.Dr.Nicolae Golovanov: Desigur că toate centrele de cercetare depun eforturi pentru a participa activ la dezvoltarea unor proiecte care să asigure dezvoltarea sustenabilă a economiei. În domeniul energetic aş putea să evidenţiez trei proiecte care ar putea deschide drumuri noi în dezvoltarea unor soluţii fiabile pentru dezvoltarea sustenabilă:
− Proiectul de implementare a celulelor cu combustibil pentru alimentarea automobilelor electrice, dezvoltat la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice ICSI Rm. Vâlcea. Studiile aplicative prezintă un interes deosebit pentru dezvoltarea în perspectivă a sistemelor de energie, având în vedere că se consideră că după actuala „epocă a carbonului” va urma „epoca hidrogenului” care va permite eliminarea problemelor grave de poluare cu care se confruntă în prezent sectorul energie. Perfecţionarea celulelor cu combustibil şi elaborarea de proceduri eficiente pentru obţinerea hidrogenului pot asigura un viitor sustenabil al sistemelor de energie: producere a energiei electrice şi a transportului de mărfuri şi persoane.
− Proiectul de dezvoltare a sistemelor de stocare poate conduce la avantaje deosebite pentru sistemul de energie electrică pentru a asigura o alimentare fiabilă şi de calitate a utilizatorilor. Experienţa actuală utilizând sisteme UPS de mare putere pune în evidenţă importanţa sistemelor de stocare de energie electrică pentru alimentarea utilizatorilor critici. Extinderea sistemelor de stocare la nivelul sistemului electroenergetic dar şi pentru alimentarea automobilelor electrice necesită încă paşi importanţi de parcurs în special pentru creşterea densităţii de energie şi a numărului de cicluri încărcăre-descărcare. Soluţiile actuale cu sisteme REDOX de mare capacitate sunt deosebit de atractive dar substanţele folosite în rezervoarele de electrolit nu sunt deosebit de prietenoase cu mediul ambiant. Desigur că studiile viitoare vor găsi soluţii pentru problemele actuale de mediu ale acumulatoarelor electrochimice.
− Proiectul „Smart Grid” este un pas spre sistemele de energie de viitor în care se asigură o utilizare eficientă a resurselor locale de energie primară, cu reducerea necesarului de combustibil fosil pentru producerea energiei electrice. De asemenea, este o parte dintre proiectele „Smart” care vor conduce la o modificare substanţială a modului în care oamenii se vor raporta la mediul ambiant. Desigur că teoretic are perspective foarte frumoase dar implică investiţii importante pentru reconfigurarea sistemelor de energie din modul istoric în care au fost edificate până în prezent la structura unor reţele inteligente în care fiecare utilizator are posibilitatea să utilizeze energia într-un mod raţional, fără a face rabat la nivelul de confort obţinut în cei peste 150 de ani de utilizare a energiei electrice.

Cred că cel mai important proiect ar trebui să fie asigurarea unei pregătiri de calitate a viitorilor specialişti. Deşi dintre absolvenţii şcolilor superioare tehnice un număr important au un potenţial ridicat de creativitate, lipsa institutelor de cercetare din ţară, lipsa de finanţare a celor care mai sunt, lipsa de susţinere, face ca multe talente să fie pierdute pentru ştiinţa românescă şi să fim obligaţi să importăm tehnologii care, în unele cazuri sunt dezvoltate de absolvenţi ai şcolii româneşti dar care lucrează în centre ce cercetare din străinatate.

Ing. Claudiu Butacu: Am încredere deplină în tineri, vă îndemn să ne urmăriți și vă veți convinge de responsabilitatea, dedicația și, mai ales, pregătirea și talentul de care dăm dovadă… Încep cu proiectul EFdeN, pentru care am cea mai mare apreciere prin simplu motiv că m-a format atât personal, cât și profesional. Cu acest proiect, EFdeN România a ridicat tricolorul la loc de cinste în cea mai mare competiție internațională de case solare la Versailles 2014.

Al doilea proiect este Energo Dynamics. Nu vă pot spune prea multe pentru că nu vreau să dezvălui înaintea lor strategia lor de comunicare, pot să zic doar că vor veni cu un concept nou de stocare și transport al energiei.

Al treilea proiect se numeste Ilumart și este la început, dar cu siguranță va ajunge unul dintre cele mai frumoase proiecte privind dezvoltarea luminotehnicii la nivel educațional și crearea noilor concepte de design, un proiect foarte drag mie și cu un impact inovator în domeniul energiei.

InvesTenergy: De ce ar trebui să aibă companiile strategii in domeniul dezvoltării sustenabile?

Dl.Prof.Dr.Nicolae Golovanov: Sunt convins că toate companiile mari au programe detaliate privind dezvoltarea sustenabilă. De fapt este vorba despre existenţa companiei în viitor prin adaptarea la cerinţele oamenilor de a trăi într-un mediu mai curat, mai frumos şi cu acces la noile realizări ale ştiinţei. Concurenţa de pe piată va determina ca acele companii care nu au strategii de dezvoltare sustenabilă să dispară. Un rol important îl are strategia de dezvoltare a personalului care are parte de o pregătire continuă pentru a cunoaşte cele mai noi realizări ale realizărilor tehnologice din domeniu. Iar durata dintre perioadele de pregătire devine din ce în ce mai scurtă odată cu dezvoltarea ştiinţei şi a inovării.

Ing. Claudiu Butacu: În primul rând. pentru un model intern de organizare și formare profesională și pentru că ar identifica noi direcții de dezvoltare prin care ar putea crea noi oportunități de business.

InvesTenergy: Ar putea deveni România un dezvoltator-integrator de tehnologii de stocare a energiei? Cu ce avantaje?

Dl.Prof.Dr.Nicolae Golovanov: Deşi în prezent se vehiculează mult ideea stocării de energie, trebuie subliniat că specialiştii energeticieni au înţeles încă de la începutul edificării sistemului energetic necesitatea dezvoltării unor sisteme de stocare a energiei. Încă de la mijlocul secolului trecut au fost făcute eforturi deosebite pentru construcţia marilor centrale hidroelectrice cu acumulare care au asigurat cele mai importante surse pentru compensarea, în orice moment, a diferenţelor dintre necesarul de energie electrică şi producţia centralelor clasice, pe tot parcursul unui an. Au realizat astfel un serviciu important de asigurare a echilibrului între producţie şi utilizare. În prezent, aceste centrale au propriul plan de profit şi practic nu mai au rolul pentru care au fost realizate.
De asemenea au fost realizate investiţii ample pentru stocarea purtătorilor primari de energie (cărbune, petrol, gaze naturale) pentru a asigura necesarul de energie pe tot parcursul anului.
Studiile care se dezvoltă în prezent în România privind sistemele de stocare a energiei electrice, în special cele bazate pe stocarea electrochimică, în lipsa unor investiţii deosebit de mari, se limitează la elaborarea tehnologiilor de creştere a randamentului şi utilizarea eficientă a acestora în sistemele de energie. Trebuie precizat că în prezent, în România, practic 2% din energia electrică generată este stocată în sisteme electrochimice în acumulatoarele sistemelor UPS, în bateriile calculatoarelor, a telefoanelor mobile în bateriilor automobilelor electrice încărcate de la reţeaua electrică.
Este necesar să fie amintite şi investiţiile importante pentru stocarea energiei sub formă de petrol sau gaz metan – cu un aport deosebit în asigurarea alimentării cu energie pe durata întregului an.Dezvoltarea sistemelor de stocare este o componentă de bază a preocupărilor pentru asigurarea calităţii energiei furnizată utilizatorilor.

Ing. Caludiu Butacu: Da și nu. Da – pentru că vrem și putem, nu – pentru că nu suntem lăsați să ne desfășurăm și, deocamdată, infrastructura energetică este învechită. Deja dezvoltăm un parteneriat cu un proiect inovator care va intra pe piață în curând și gândim soluții pentru regimul rezidențial.

InvesTenergy: Care este viitorul energiei românești? Ce alegeți, între combustibili fosili și inovații tehnologice? Argumentați…

Dl.Prof.Dr.Nicolae Golovanov: „Era carbonului”. Sunt în curs intense studii privind utilizarea combustibilor fosili sub altă formă, nu prin ardere, astfel că ne putem aştepta la soluţii ingenioase de utilizare a combustibilor fosili. Dar apreciez că, în viitor combustibilii fosili, vor avea doar un rol secundar, urmând a fi utilizaţi cât mai puţin posibil pentru a asigura urmaşilor noştri posibilitatea de a beneficia şi ei de rezultatele unor procese de stocare de milioane de ani. De fapt şi combustibilii fosili sunt surse regenerabile dar pe un interval foarte lung de timp şi pot reprezenta rezerva de energie a omenirii.
Beneficiem de suficientă energie regenerabilă de scurtă durată (de la soare) şi trebuie să dezvoltăm sisteme inteligente pentru utilizarea acesteia, astfel ca să obţinem şi să utilizăm raţional energia necesară pentru dezvoltarea societăţii.

Ing. Claudiu Butacu: Inovații tehnologice …clar. Am fost și voi fi mereu adeptul provocărilor, dar și al salvării planetei. Ne bazăm pe o simbioză între om și natură, dar de ceva vreme încoace, omul a avut doar de cîștigat și natura doar de pierdut. A sosit timpul unor schimbări, proiectul nostru este argumentul perfect pentru alegerea făcută.

InvesTenergy: Propunerile dvs. pentru autorități și mediul de afaceri?

Dl.Prof.Dr.Nicolae Golovanov: Cred că autorităţile şi mediul de afaceri trebuie să antreneze din ce în ce mai mult tinerii în luarea de decizii care ar trebui să fie conştienţi că toate deciziile actuale le vor influenţa viitorul. Deciziile neadecvate vor fi plătite de ei şi nu de decidenţii actuali. În acest sens, tinerii trebuie să fie participanţi activi şi să-şi asume responsabilităţi cu consecinţe pe termen lung. Antrenarea tinerilor în deciziile adoptate, în special în acţiuni care pot afecta mediul ambiant, poate avea un rol de „cenzură”, dar important în asigurarea viabilităţii proiectelor şi sustenabilităţii companiilor.

Ing. Claudiu Butacu: Ei știu mai bine, eu reprezint un ONG și vă pot spune că la nivel de legislație și proceduri este o bătaie de joc. Ne gândim la dezvoltarea unui business, suntem la început, avem întâlniri și discuții, mai avem puțin…și intrăm în mediul de afaceri, unde sunt convins că vom întâmpina alte autorități, din nou prezente pentru a ne încurca când ei ar trebui să ajute. Propunerea mea este să-i invităm la masa de discuții unde să dezbatem exact aceste 13 intrebări din interviu, astfel vom afla dacă 13 e un numar norocos sau ba!

InvesTenergy: Cum susține CNR-CME inițiativele pe linie de inovație și sustenabilitate energetică?

Dl.Prof.Dr.Nicolae Golovanov: CNR-CME are un rol important, încă insuficient recunoscut, în dezvoltarea inteligentă a sistemelor de energie. Amplele legături pe plan internaţional, o cunoaştere profundă a problemelor cu care se confruntă aceste sistem, a soluţiilor actuale dar şi a direcţiilor de cercetare din marile companii din lume face ca CNR-CME să fie un important izvor de cunoştinţe, care asigură disiminarea acestor la cei peste 400 membri individuali şi membri juridici. Mesagerul Energetic ca publicaţie lunară şi pagina de WEB a CNR-CME asigură transferul de cunoştinte şi sublinierea celor mai importante realizări în domeniu dar şi direcţiile de dezvoltare ce necesită aportul inteligenţei specialiştilor în domeniu. Conferinţele lunare organizate de CNR-CME reprezintă un adevărat forum de dezbatere a celor mai importante probleme ale sectorului energetic şi sunt puse în evidenţă aspectele care necesită atenţia specialiştilor. Cele mai importante realizări ale specialiştilor din România sau din străinătate sunt mediatizate la toţi membrii CNR-CME. Cel mai important moment din viaţa CNR-CME, întâlnirile din cadrul FOREN au reprezentat şi reprezintă un moment important din viaţa specialiştilor în domeniu unde sunt prezentate cele mai importante realizări din ţară şi din Sud-Estul Europei şi sunt premiate aplicaţiile inovative şi studiile de succes ale membrilor CNR-CME.
O atenţie deosebită se acordă susţinerii tinerilor care se implică cu dăruire în rezolvarea problemelor actuale ale sistemului de energie.

Ing. Claudiu Butacu: Un singur cuvânt – VLER. Programul perfect de inițiativă, unde se dorește crearea unui forcegroup cu un cuvânt de spus. Sunt tineri grozavi, ce vin din domenii apropiate, ce sfidează legile fizicii și găsesc timpul necesar de a propune, de a lucra pe strategii de eficiență energetică națională, de a susține prezentări și de a comunica la scară largă cum tinerii spun PREZENT viitorului ce bate la ușă! Felicitari domnului Iancu, domnului Bălan și doamnei Ella Ratcu pentru o idee minunata! Aaa….v-am spus că și eu fac parte din acest grup?!

InvesTenergy: După proiectul de succes Casa solară, ce mai pregătește EFdEN? Pot românii să viseze la case solare cu facturi la energie zero?

Dl.Prof.Dr.Nicolae Golovanov: Proiectul Casa Solară este un exemplu minunat de ce pot face tinerii care se gândesc la viitor. Este de apreciat dăruirea, entuziasmul, responsabilitatea şi pregătirea tehnică a participanţilor la proiect. Desigur că realizarea este deosebită şi este un exemplu clar că „se poate”. Întrebarea privind factura de energie zero cred că ar putea fi amendată. De fapt prezintă interes să utilizăm raţional şi eficient energia, deoarece şi contrucţia şi echipamentele specifice includ energie care nu poate fi neglijată. Desigur că realizările privind Casa Solară sunt impresionante şi pun în evidenţă soluţiile existente pentru reducerea energiei achiziţionate din exterior. Dar ca ingineri trebuie să gândim astfel încât „factura zero” să nu fie prea scumpă. Un calcul economic ar putea să spună până unde este raţional pentru aplicaţiile practice să reducem necesarul de energie luat din sistemul public.
Ar fi deosebit de util ca echipa EfdEN să continue preocupările privind casele inteligente, să antreneze noi generaţii de tineri pentru a dezvolta noi sisteme şi de a induce acestora responsabilitatea pentru viitorul lor.

Ing. Claudiu Butacu: EFdeN pregătește o serie de 11 obiective, pe lângă Centrul de Cercetare proaspăt deschis, un campus verde cu locuri și spații în natură pentru studenți și tineri ce pot citi, studia, susține prezentări. Suntem în curs de implementare a acestuia, urmând să-l echipăm cu un copac solar – ce va genera internet wireless și prize de încărcat dispozitive portabile. Pregătim participări la următoarele ediții Solar Decathlon cu 2 noi prototipuri de case solare. Cel mai mare obiectiv pentru noi, o provocare imensă, este să organizam competitia Solar Decathlon în Romania în anul 2020, unul din cei mai importanți ani privind eficiența energetică. Suntem deja în căutare de parteneri pentru a putea candida la alegerea țării organizatoare.

InvesTenergy: Rolul și viitorul proiectelor de voluntariat în România…

Dl.Prof.Dr.Nicolae Golovanov: Proiectele de voluntariat deşi au încă o răspândire redusă în România trebuie să fie extinde şi să fie antrenaţi cât mai mulţi tineri. Cred că realizările concrete în cadrul activităţilor de voluntariat sunt importante dar mult mai importantă este contribuţia la responsabilizarea participanţilor, educaţia muncii în colectiv şi înţelegerea nevoilor societăţii în afara profitului şi a concurenţei.

Ing. Claudiu Butacu: Rolul lor este esențial pentru formarea și încrederea de sine. Absolut toți colegii din proiectele de voluntariat sunt minunați și au ceva la care mulți au renunțat: modestie, optimism și devotament. Viitorul va fi unul frumos, sunt sigur de asta! Sunt din ce în ce mai multe proiecte minunate și oameni deosebiti, doar că singura problemă pe care o văd este fuga în domeniul afacerilor, nu se poate trăi din voluntariat, iar asta va presupune o adaptare a proiectelor în mediul de afaceri, ce le va schimba uneori percepția, rămîne să vedem.

InvesTenergy: Vă rog să transmiteți un mesaj guvernanților, politicienilor și factorilor cu privire la tema dialogului nostru…

Dl.Prof.Dr.Nicolae Golovanov: Generaţia actuală de guvernanţi, politicieni şi factori de răspundere trebuie să antreneze tinerii specialişti la toate deciziile, în special a celor legate de mediul ambiant, deoarece ei trebuie să fie prezenţi la modul în care le este pregătit viitorul. O dezvoltare sustenabilă a societăţii nu poate fi imaginată fără ca tinerii să-şi asume responsabilităţi care vor determina efecte ce le vor modela viaţa.

Ing. Claudiu Butacu: Mesajul este cel al tinerilor, doritori să se afirme și să fie apreciați pentru că încercăm să schimbăm mentalități. Tinerii din ziua de azi sunt născuți pentru a creiona viitorul de mâine și suntem atent îndrumați de către mentorii pe care îi întâlnim în calea noastra. Am sa închei prin a-i mulțumi domnului Prof. Golovanov pentru ocazia de a-l cunoaște și de a-i urma sfaturile, pentru că este o persoană deosebită și realizarile domniei sale ne-au motivat pe mulți dintre noi să aspiram pentru mai mult.

InvesTenergy: Simați Domni, vă mulțumesc! Adresez mulțumiri și Doamnei Elena Ratcu, Manager al programului VLER, pentru susținerea prețioasă la realizarea acestui proiect.

Dl.Prof.Dr.Nicolae Golovanov, membru CNR-CME, desfăşoară o amplă activitate de consultanţă în cadrul organismelor de specialitate din domeniul energiei. Este profesor la catedra Sisteme Electroenergetice, facultatea Energetică și specialist în domeniul utilizării eficiente a energiei electrice,al calităţii energiei electrice și tehnicii tensiunilor înalte. Are o bogată activitate în domeniul publicaţiilor de specialitate, fiind autor, prim autor sau coautor la un număr de peste 30 cărţi sau tratate. Împreună cu specialişti europeni recunoscuţi a publicat primul Handbook (editura Willey&Sons) din Europa privind calitatea energiei electrice.

Ing. Claudiu Butacu este Președintele Asociației Solar Decatlon Bucuresti, coordonatorul proiectului EfdeN, membru VLER. De profesie inginer electrician, Claudiu dezvoltă proiecte aflate la întrepătrunderea sectorului energetic cu construcțiile
ecologice și tehnologiile emergente. Este certificat ca Professional Energy Manager
(Universitatea Schneider Electric) si ca Sustainability Manager – ECQA – Progam LEAD SUS. Într-o prezentare proprie: Fost prispean, actual efdenist, Claudiu este mereu curios și dornic să experimenteze lucruri noi. Fiind o fire caldă și prietenoasă, poziția de Președinte al Asociatiei a venit ca o manușă pentru el. Când nu muncește joacă tenis de masă, iar când nu face asta, mănâncă.


Publicat de

Cristina Trefaș

Director Editorial

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *