Transelectrica se judecă cu ANAF din 2012. Caută avocați specializați în litigii fiscale

Publicat pe Categorii Electrica si termica, Energie, Semnal
Prima Pagina Energie Electrica si termica Transelectrica se judecă cu ANAF din 2012. Caută avocați specializați în litigii fiscale

• Contract pentru servicii juridice – pe durata a 4 ani, valoare estimată de 41.800 lei

procese

Transelectrica este, din nou, în căutare de avocați specializați care să apere interesele companiei într-un litigiu cu Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF, care datează din 2012. Compania a lansat invitația pentru oferte de servicii juridice de consultanță, de asistență și / sau reprezentare în domeniul litigiilor, necesare pentru exercitarea de către Transelectrica a drepturilor procesuale în căile de atac în litigiu cu ANAF, acțiune care a făcut obiectul unui dosar din 2012 aflat pe rolul Curții de Apel București.

Reprezentanții companiei doresc sa încheie un contract pentru servicii juridice pe durata a 4 ani, valoarea estimată fiind de 41.800 lei. Ofertele se pot depune până la data de 09.11.2015.

Potrivit unui Raportul de inspecție fiscală privind rambursarea TVA pentru perioada septembrie 2005 – noiembrie 2006, ANAF a identificat lipsa a 123 facturi neutilizate, pentru care s-au estimat obligații totale de plată în sumă de 43,5 milioane lei, care au fost reținute din TVA-ul plătit de companie în noiembrie 2011. Reprezentanții companiei susțin că au constatat ulterior că sumele virate ca TVA curent au fost luate în considerare pentru plata sumelor semnalate de inspectorii fiscali. În consecință, Transelectrica s-a trezit în situația de a plăti majorări de 944.000 lei aferente TVA-ului ce ar fi trebuit achitat în noiembrie 2011. De semnalat că, în 2011, compania a achitat suma de 44.443.000 lei la bugetul statului în contul TVA!

Reprezentanții Transelectrica consideră că baza de impunere nu a fost determinată de către ANAF funcție de caracterul integral reglementat al activității companiei pe piața de energie electrică, aceasta fiind stabilită proportional cu numărul și valoarea facturilor emise de Transelectrica în perioada supusă verificării. Motiv pentru care companie a acționat în judecată ANAF la Curtea de Apel București în 2012, considerând că ANAF nu a avut în vedere toate datele și documentele cu relevanță pentru estimare.

În aprile 2014, Curtea de Apel București a respins acțiunea companiei ca fiind neîntemeiată, reprezentanții Transelectrica luând decizia să continue demersul lor legal apelând la serviciile unei case de avocatură specializată în astfel de litigii.

Avocații să aibă la activ min. 3 litigii cu obiect anularea actelor de control ale ANAF, Curții de Conturi

Ofertanții trebuie să facă dovada deţinerii unei experienţe relevante în acordarea serviciilor de consultanţă juridică cu privire la executarea cu succes a unor contracte avand ca obiect serviciul de asistenţă, consultanţă şi/sau reprezentarea in instanţa judecătorească în litigii administrativ-fiscale şi analiza juridică a documentelor elaborate intr-un astfel de proces din punct de vedere al concordanţei acestora cu dispoziţiile legale.

În acest scop, aceștia vor prezenta dovada derulării a minim 3 litigii având ca obiect anularea actelor de control emise de organele de control ale ANAF, Curții de Conturii, se menționează în Invitația de participare lansată de companie.

Se preferă echipă de cel puţin doi avocaţi definitivi cu o vechime în specialitate juridică de cel puţin 10 ani, dintre care cel puţin unul să aibă experienţă relevantă in domeniul fiscal. O garanție de bună execuție se va depune în 10 zile de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezilierii acestuia.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *