Transelectrica va instala centrale fotovoltaice și instalații de stocare în 29 de stații electrice și va retehnologiza filiala SMART. A obținut o finanțare nerambursabilă de peste 56 de milioane de euro, prin REPowerEU

Publicat pe Categorii Business, Esential, Furnizare / Distributie / Transport, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Transelectrica va instala centrale fotovoltaice și instalații de stocare în 29 de stații electrice și va retehnologiza filiala SMART. A obținut o finanțare nerambursabilă de peste 56 de milioane de euro, prin REPowerEU
  • De asemenea, va optimiza rețeaua de comunicații  gestionată de Teletrans și va creea un centru de date

Transelectrica va instala centrale fotovoltaice (CEF) și instalații de stocare a energiei electrice destinate alimentării serviciilor interne în 29 de stații electrice de transformare din totalul de 81 de stații din rețeaua electrică de transport a unor instalații de producere a energiei electrice.

Compania anunță că a obținut 56,2 milioane de euro prin componenta REPowerEU a PNRR,recent aprobată de Consiliul Uniunii Europene, în scopul finanțării a trei proiecte de investiții esențiale pentru eficientizarea și modernizarea rețelei electrice de transport, două dintre ele fiind destinate filialelor SMART SA și Teletrans SA.

Obiectivul investiției finanțate prin REPowerEU este de a crește flexibilitatea și de a soluționa blocajele din rețeaua de electricitate pentru accelerarea integrării capacităților suplimentare de energie regenerabilă și pentru creșterea gradului de reziliență a rețelei, consolidând, în același timp, securitatea cibernetică printr-o mai bună capacitate de reacție la atacurile cibernetice.

Potrivit unui comunicat transmis de Transelectrica, investiția totală aprobată are o valoare de 56.237.200 de euro și constă în trei sub-investiții:

1. „Instalarea de centrale fotovoltaice (CEF) și instalații de stocare a energiei electrice destinate alimentării serviciilor interne instalate în stațiile CNTEE Transelectrica SA”, cu o alocare de 29.557.000 de euro. Această sub-investiție constă în montarea în 29 de stații electrice de transformare din totalul de 81 de stații din rețeaua electrică de transport a unor instalații de producere a energiei electrice prin centrale fotovoltaice. Investiția este una off-grid în cadrul căreia centralele electrice fotovoltaice și bateriile de stocare vor fi utilizate numai pentru a alimenta cu energie electrică o parte din serviciile interne ale stațiilor.

Prin implementarea acestor sisteme de panouri solare off-grid colocalizate cu stocare de energie electrică se vizează realizarea unei reduceri de cel puțin 50% a consumului propriu de energie electrică al Transelectrica în 29 de stații, comparativ cu anul 2022.

De asemenea, va rezulta și o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră de 2610,93 tone CO2/ an. Termenul de finalizare este până la 30 iunie 2026.

2. „Retehnologizarea SMART SA – filiala CNTEE Transelectrica SA”, cu o alocare de 18.240.000 de euro. Această sub-investiție urmărește dotarea SMART SA cu echipamente și utilaje de ultimă generație cu tehnologie curată, pentru asigurarea unor servicii de mentenanță la cele mai înalte standarde, pretabile pentru un operator de transport și sistem, precum și digitalizarea serviciilor de mentenanță oferite infrastructurii energetice naționale, prin implementarea și dezvoltarea de soluții software.

Sub-investiția constă în:

– Dotarea SMART SA cu echipamente tehnologice adecvate pentru asigurarea serviciilor de mentenanță a RET la cele mai înalte standarde de calitate;

– Digitalizarea serviciilor de întreținere furnizate de SMART SA pentru Rețeaua Electrică de Transport din România.

Noile echipamente vor permite utilizarea de către SMART SA a tehnologiei LST (Lucru Sub Tensiune), care presupune efectuarea intervențiilor pe liniile și in stațiile RET fără deconectarea acestora de sub tensiune, fapt care asigură continuitatea în alimentare cu energie electrică a consumatorilor. Toate echipamentele vor fi utilizate doar pentru asigurarea mentenanței RET de către SMART SA, precum și în cadrul procesului de conectare la Sistemul Electroenergetic Național a producătorilor din surse regenerabile.

Această sub-investiție va avea efecte pozitive asupra calității serviciilor de mentenanță prestate de SMART SA pentru rețeaua națională de transport al energiei electrice, prin reducerea cu 50% a numărul mediu de ore de intervenție și a numărului de intervenții.

Astfel, retehnologizarea SMART SA va consolida siguranța și stabilitatea Sistemului Electroenergetic Național și a Rețelei Electrice de Transport, ceea ce contribuie la asigurarea securității energetice de către Transelectrica, în calitate de operator național de transport și sistem. Punerea în aplicare a acestei sub-investiții se finalizează până la 31 decembrie 2024.

3. „Optimizarea rețelei de comunicații și crearea unui centru de date – Teletrans SA, filiala CNTEE Transelectrica SA”, cu o alocare de 8.440.000 de euro. Subinvestiția vizează creșterea rezilienței cibernetice a rețelei electrice de transport al energiei electrice și a Sistemului Electroenergetic Național, prin modernizarea rețelei de comunicații (echipamente și software) și crearea unui centru de date.

Echipamentele care urmează să fie achiziționate în cadrul proiectului vor avea ca rezultat creșterea nivelului de disponibilitate tehnică a infrastructurii de fibră optică până la 99,5%, contribuind în mod direct la asigurarea stabilității și siguranței în funcționare a SEN.

Punerea în aplicare a acestei sub-investiții se va finaliza până la 31 martie 2026. Implementarea acestor investiții va contribui semnificativ la consolidarea Rețelei Electrice de Transport a României, în sensul susținerii decarbonizării etapizate și a integrării progresive a surselor regenerabile, garantând în același timp eficiența și securitatea aprovizionării cu energie electrică cu respectarea reglementărilor în domeniul protecției mediului și schimbărilor climatice.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *