Transgaz va solicita ANRE recunoașterea în avans, în venitul reglementat al anului 2024-2025, a cheltuielilor de investiții cu proiectul conectarea Marii Negre. O investiție de 1.952 milioane lei

Publicat pe Categorii Business, Esential, Furnizare / Distributie / Transport, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Transgaz va solicita ANRE recunoașterea în avans, în venitul reglementat al anului 2024-2025, a cheltuielilor de investiții cu proiectul conectarea Marii Negre. O investiție de 1.952 milioane lei
  • Profitul brut estimat al Transgaz pentru 2024 este doar cu 4% mai mare decât cel preliminat pe 2023. BVC pe 2024 va fi aprobat de acționari în februarie

Profitul brut estimat al Transgaz pentru anul 2024 este de 211.608 mii lei, cu 7.935 mii lei, respectiv 3,9% mai mare decât cel preliminat pe anul 2023, conform bugetului de venituri și cheltuieli pe 2024.

Acționariii companiei sunt solicitați să aprobe, în ședința AGOA din februarie, bugetul de venituri și cheltuieli al Transgaz pe anul 2024 și estimări pentru anii 2025-2026. Proiectul BVC a fost avizat în ședința Consiliului de administrație al Transgaz din data de 17 ianuarie 2024.

Fundamentarea proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli s-a realizat în baza programelor privind modernizarea și dezvoltarea, proiectarea, mentenanța și reabilitarea SNT, aprovizionarea cu materiale și piese de schimb; a programelor pentru asigurarea unor servicii; a prevederilor CCM; a actelor normative în vigoare; în baza cantităților de gaze naturale estimate a fi transportate și a rezervărilor de capacitate previzionate, se precizează într-un document al Transgaz, consultat de InvesTenergy.

Conform BVC Transgaz 2024, veniturile din exploatare înainte de activitatea de echilibrare și de construcții conform cu IFRIC12, sunt în valoare de 2.057.551 mii lei, cu 331.624 mii lei mai mari decât nivelul veniturilor preliminate pe anul 2023, ceea ce reprezintă o creștere a acestora cu 19,21 %.

Transgaz intenționează să solicite ANRE recunoașterea în avans, în venitul reglementat al anului 2024-2025, în cadrul componentei de CAPEX, a cheltuielilor de investiții cu proiectul conectarea Marii Negre, o investiție în valoare de 1.951,83 milioane lei. Conducta țărmul Mării Negre-Podișor pentru preluarea gazelor din Marea Neagră este cuprinsă în grupul de proiecte care presupune creșterea etapizată a capacității coridorului de transport bidirecțional Bulgaria–România–Ungaria–Austria (ROHUAT/BRUA), care va permite 1,75 mld. mc/an în prima etapă și 4,4 mld. mc/an în cea de a doua etapă, cu posibilitatea preluării inclusiv a noilor resurse de la Marea Neagră în cea de-a doua, a treia și a patra etapă.

Proiectul este cuprins în categoriile prevăzute la pct. 2 din anexa II din Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE și de modificare a regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 și (CE) nr. 715/2009, incluse în planul de investiții și de dezvoltare a sistemului de transport, aprobat de ANRE, își argumentează solicitarea conducerea Transgaz.

Venitul estimat din activitatea de transport al gazelor naturale pentru anul 2024, în condițiile tarifelor aprobate de ANRE pentru perioada 1 octombrie 2023 – 30 septembrie 2024 și a tarifelor estimate pe baza reglementărilor existente pentru trimestrul IV 2024 este de 1.890.888 mii lei, cu 457.350 mii lei mai mare comparativ cu anul 2023 preliminat, conform BVC pe 2024.

În documentul Transgaz se specifică: Considerăm că prevederile din Instrucțiunile de completare a BVC aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/30.12.2019, Anexa 6 alin.II.6, potrivit căruia „veniturile și cheltuielile totale se estimează, astfel încât indicele de creștere a cheltuielilor totale, de regulă, să nu depășească indicele de creștere a veniturilor totale” nu pot fi aplicate în cazul Transgaz a cărei activitate este reglementată în proporție de cca. 98%. Tarifele de transport nu au fost actualizate în perioada 01 octombrie 2023 – 30 septembrie 2024 prin luare în considerare a creșterii cheltuielilor cu redevența petrolieră începând cu 30 octombrie 2023. Respectiv suma de 213.787 mii lei valoare estimată pentru anul 2024.

Potrivit BVC 2024, cheltuiala de natură salarială aferentă anului 2024 este în sumă de 662.645 mii lei, cu 65.215 mii lei mai mare decât cea prevăzută în bugetul anului 2023, respectiv cu circa 11%.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *