Vicepreședintele ANRE, Henorel Soreață, prezintă cauzele creșterii prețului energiei. „Nu au fost elemente care să indice posibile comportamente inadecvate ale participanţilor la PZU”

Publicat pe Categorii Esential, Interviuri InvesTenergy, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Vicepreședintele ANRE, Henorel Soreață, prezintă cauzele creșterii prețului energiei. „Nu au fost elemente care să indice posibile comportamente inadecvate ale participanţilor la PZU”

Creșterile mari de prețuri ale energiei electrice pe bursă au încins spiritele pe piața energiei. De la începutul anului, autoritățile, participanții la piață, experții se întrec în declarații cu privire la evoluția prețului energiei în 2017. Un răspuns avizat vine din partea Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE, urmare a analizelor și investigațiilor efectuate. „Din analizele noastre, a reieșit că situația privind creşterea de preţ pe PZU şi a preţurilor de deficit/excedent de energie pe piaţa de echilibrare, evidenţiată în anul 2017 s-a datorat, în principal scăderii artificiale a prețului de închidere a pieței (PIP) în anii 2015 și 2016, cu mici excepții, ca urmare a ofertelor la preţuri mici introduse de producătorii din surse regenerabile, precum și diminuării resurselor hidro, care afectează întreaga piață, prin reducerea ofertei de vânzare și creșterea celei de cumpărare PZU și prin diminuarea disponibilului pe piața de echilibrare (PE)”, ne-a declarat Henorel Soreață, Vicepreședinte ANRE. Într-un interviu acordat InvesTenergy, domnia sa a prezentat toate cauzele care au dus la creșterile mari de prețuri pe PZU, concluziile analizelor și investigațiilor, precum și deciziile Autorității.

–  Domnule Vicepreședinte, vă rog să prezentați cauzele care au dus la creșterile mari ale prețului energiei electrice pe piața spot a bursei Opcom?

–  Piața de energie electrică funcționează, în această perioadă, în condițiile creșterii consumului de energie electrică atât în România, cât și în regiune, pe fondul temperaturilor extreme înregistrate în regiunea balcanică, valori care au atins recorduri absolute ale perioadei. La aceasta, se adaugă și dependența directă de condițiile meteo a producției din surse eoliene, precum și valorile reduse ale debitului afluent al Dunării în secțiunea Porțile de Fier I. În ultimele săptămâni, s-au înregistrat valori apropiate de minimele istorice ale ultimilor 10 ani. Și, nu în ultimul rând, existența unor indisponibilități planificate și accidentale ale unor grupuri termo, nucleare sau hidro din România, care au afectat major puterea disponibilă în sistem.

Prețurile pe piața spot (PZU) prezintă valori diferite în funcție de intervalul de tranzacționare și de ziua din săptămână, în legătură directă cu producția, consumul și schimburile de energie electrică pe capacitățile de interconexiune, prețul de închidere a pieței (PIP) fiind rezultanta cererii și ofertei agregate a participanților la nivel orar.Conform datelor care ne-au fost prezentate de OPCOM, la solicitarea noastră, creșterea prețurilor pe piața spot s-a datorat, în principal, diminuării cantităților ofertate la vânzare, creșterii cantității ofertate spre cumpărare, disponibilității participanților la piață de a achiziționa energie la prețuri mai mari și foarte mari, conjuncturii regionale nefavorabile.

O altă cauză este faptul că surplusul de energie electrică a fost înregistrat doar de producătorii dispecerizabili în cogenerare, care nu au transmis oferte de vânzare pe PZU în această perioadă datorită faptului că nu au sarcina termică suficientă pentru funcţionarea economică.

Și lipsa abilităților participanților în a-și construi strategii mai elaborate de ofertare a fost una din cauzele creșterii prețurilor. Prețurile mari oferite pe PZU de cumpărători pentru cantități importante au influenţat valoarea PIP (prețul de închidere a pieței).

O altă cauză a fost și faptul că unii producători din surse regenerabile au stabilit strategii de ofertare pe piața de energie electrică prin care vânzarea pe piețele centralizate ale OPCOM este la nivelul puterii instalate, iar diferențele între energia contractată și cea livrată este achiziționată de PZU. În plus, centralele pe lignit au funcționat, ceea ce a condus la micșorarea stocurilor de combustibil din centrale, iar capacitatea de refacere a acestora este lentă.

Creșterea prețurilor pe PZU, în special, dar şi pe celelalte piețe, reflectă o funcționare corectă a mecanismelor de piață concurențială care asigură o corelare corectă a cererii cu oferta, în condițiile meteorologice actuale, caracterizate de secetă severă și lipsa vântului. De altfel, creșterea prețurilor la energia electrică este evidentă pe toate piețele din Europa, în general, și în regiunea noastră, în special, pe fondul creșterii consumului datorat temperaturilor extreme precum și diminuării aportului resurselor ieftine cum sunt energia hidro si eoliană.

–  Creșterile actuale ale prețurilor pe piața spot au fost influențate de majorările înregistrate în luna ianuarie 2017 tot pe PZU?

–  Țin să precizez că, în toată perioada analizată, PZU a funcționat în regim cuplat, iar OPCOM SA nu a semnalat evenimente sau posibile suspiciuni de comportament inadecvat al participanților la PZU: producători, operatorul de transport, distribuitori, furnizori și nu în ultimul rând traderi.

Din analizele efectuate de noi, a reieșit că situația privind creşterea de preţ pe PZU şi a preţurilor de deficit/excedent de energie pe piaţa de echilibrare, evidenţiată în anul 2017 s-a datorat, în principal scăderii artificiale a prețului de închidere a pieței (PIP) în anii 2015 și 2016, cu mici excepții, ca urmare a ofertelor la preţuri mici introduse de producătorii din surse regenerabile, precum și diminuării resurselor hidro, care afectează întreaga piață, prin reducerea ofertei de vânzare și creșterea celei de cumpărare PZU și prin diminuarea disponibilului pe piața de echilibrare (PE).

–  Suspendarea organizării licitației PCSU aferente trimestrului III 2017 a influențat în vreun fel creșterea prețurilor pe PZU?

–  În urma parcurgerii etapelor de pregătire a achiziției de către FUI a energiei electrice necesare clienților beneficiari ai serviciului universal, ANRE a constatat că licitația de pe piața centralizată pentru serviciul universal (PCSU) aferentă trimestrului III 2017 nu poate avea loc, deoarece nu sunt îndeplinite condițiile necesare începerii și desfășurării conform cadrului de reglementare în vigoare (Regulamentului PCSU aprobat prin Ordinul ANRE 65/2014).

Astfel, singurele variante posibile prevăzute de cadrul de reglementare ce puteau fi luate în calcul erau fie anularea licitației de către ANRE, fie anularea licitației de către OPCOM, fie suspendarea organizării sesiunilor de licitație pe PCSU în condițiile prevăzute de Metodologia de tarife, aplicate de FUI clienților finali (Ordinul ANRE nr. 92/2015).

Anularea licitațiilor ar fi determinat tranzacționarea energiei electrice necesare clienților beneficiari ai serviciului universal, exclusiv din PZU și piața de echilibrare, situație care ar fi dus la o creștere a prețului de achiziție a energiei electrice destinate clienților beneficiari de serviciu universal, având în vedere evoluția crescătoare a prețurilor pe PZU în trimestrul II 2017, precum și specificul climatologic al trimestrului III.

Ca urmare, a fost aleasă varianta suspendării organizării sesiunilor de licitație pe PCSU în condițiile prevăzute de Metodologia de tarife, aplicate de FUI clienților finali, pentru ca, în următoarele 2 luni, să fie identificate motivele deficitului de energie înregistrat pe această piață și alternativele de îmbunătățire a cadrului de reglementare aferent PCSU, lăsând posibilitatea FUI de a-și optimiza prețul de achiziție a energiei electrice furnizate la tarife CPC în trim. III 2017 prin tranzacționarea cantităților respective pe toate piețele centralizate administrate de OPCOM, începând cu luna iunie 2017, în vederea reducerii presiunii asupra tarifelor plătite de clienții finali.

Trebuie subliniat faptul că, necesarul de energie al clienților beneficiari ai serviciului universal reprezintă aproximativ 12% din consumul mediu total de energie la nivelul țării în acest sezon, iar transferul achiziției din PCSU în celelalte piețe, chiar în condițiile achiziției preponderent din PZU, nu avea cum să determine o dublare sau chiar o triplare a prețului din această piață.

–  Ați afirmat că și lipsa abilităților participanților în a-și construi strategii mai elaborate de ofertare a fost una din cauzele creșterii prețurilor. Ce ne puteți spune despre comportamentul participanților la PZU?

–  În conformitate cu prevederile cadrului de reglementare în vigoare atât la nivel comunitar, cât și la nivel național, comportamentul participanților este supravegheat în mod continuu de instituțiile implicate: ANRE, OPCOM, ACER, precum și de Consiliul Concurenței. Din activitatea de monitorizare, până la această dată, nu au rezultat elemente care să indice posibile comportamente inadecvate ale participanţilor la PZU.

Expunerea la PZU a unora din categoriile de participanți influențează prețul spot și reprezintă rezultatul unor condiții obiective sau al unor decizii manageriale mai mult sau mai puțin performante ale participanților. La percepția actuală asupra nivelului foarte ridicat al prețurilor spot a contribuit și comparația cu nivelul scăzut al acelorași prețuri înregistrate în anii 2015-2016, niveluri determinate inclusiv de distorsiunile introduse de schema de sprijin pe bază de certificate verzi.

De reținut că PZU este, în general, o piață neconcentrată pe partea de vânzare, iar principalii producători prezenți pe PZU (SNN, Hidroelectrica, CEH, ROMGAZ, Elcen și CEO) au dat dovadă de moderație în stabilirea prețurilor solicitate la vânzare, cu unele diferențe generate de caracterul sursei de energie primară.

–  Ce acțiuni întreprinde ANRE pentru a se asigura că participanții la piață respectă cadrul legislativ de reglementare în vigoare?

–  ANRE supraveghează îndeaproape funcționarea PZU și a solicitat/solicită explicații participanților la piață atunci când comportamentele acestora atrag atenția. Având în vedere că, atât ANRE, cât și Consiliului Concurenței sunt preocupate, în egală măsură, de buna funcționare a pieței de energie electrică și de îmbunătățirea mecanismelor acesteia, cu respectarea cadrului legislativ de reglementare și de concurență în vigoare,  la nivelul celor două instituții s-a constituit un grup de lucru format din experți  care vor face schimb de informații și date cu privire la comportamentul participanților la piață, iar atunci când apare o situație ce necesită intervenția celor două instituții, să se consulte, în privința demersurilor ce urmează a fi întreprinse.

Experții grupului de lucru ANRE – Consiliul Concurenței au avut deja două întâlniri, pe agenda figurând consultări cu privire la comportamentele de ofertare înregistrate în ultima perioadă pe PZU și pe piața serviciilor tehnologice de sistem.

ANRE a solicitat ca OPCOM SA, în calitate de administrator al PZU şi CN Transelectrica SA, în calitate de administrator al PE şi STS, să efectueze analize detaliate privind activitatea derulată de participanţii la piaţă.

–  În urma situației care a condus la suspendarea organizării sesiunilor de licitații pe PCSU pe trimestrul III, considerați că sunt necesare modificări ale cadrului de reglementare aferent acestei piețe?

–  Pentru evitarea unor situații similare, ANRE a apreciat ca este necesară efectuarea unor modificări/completări pe termen scurt ale cadrului de reglementare aferent PCSU, astfel încât noile reguli să fie aplicate începând cu licitația aferentă trimestrului IV 2017, cu minimizarea riscului de suspendare/anulare a acesteia. Concret, prin Ordinul ANRE 75/09.08.2017 au fost aprobate modificarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor simultane cu preț descrescător pe piața centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 65/2014 și modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților finali, aprobată prin Ordinul nr. 92/2015.

Modificările/completările efectuate au vizat, în principal:

  • posibilitatea FUI de a cumpăra o cota semnificativă din necesarul de consum al clienților beneficiari ai serviciului universal pe alte piețe decât PCSU, conform strategiei proprii și oportunităților din piață, inclusiv în cazul reducerii cererii aferente produselor de tranzacționare sau anulării unei sesiuni de licitație;
  • stabilirea unor limite obiective de preț de achiziție pentru FUI, în condițiile diminuării cotei din necesarul de consum al clienților beneficiari ai serviciului universal achiziționată pe PCSU;
  • eliminarea unei potențiale presiuni asupra prețului pe PZU, din cauza surplusului de cerere de energie pe această piață, în cazul anulării unei sesiuni de licitație pe PCSU.

Apreciem că recentele modificări aduse cadrului de reglementare aferent PCSU vor contribui la asigurarea corectitudinii acțiunilor și predictibilității costurilor pentru participanții la piață implicați, va reduce expunerea FUI la volatilitatea prețurilor pieţelor pe termen scurt și va da posibilitatea acestuia de a-și face strategia proprie de acțiune pe piețele centralizate administrate de OPCOM, pentru a achiziționa cea mai ieftină energie disponibilă pe celelalte piețe, în completarea cantității achiziționate pe PCSU.

Iar impactul asupra consumatorilor finali va fi unul pozitiv, având în vedere minimizarea riscului de creștere necontrolată a prețului energiei electrice plătit de clienții finali beneficiari ai serviciului universal, în condițiile unei potențiale diferențieri a acestui preț între clienți, în funcție de performanțele activității pe piața concurențială a operatorilor economici desemnați ca FUI, pe fiecare zonă ȋn care sunt amplasate locurile de consum.

–  Vă mulțumesc.

 


Publicat de

Cristina Trefaș

Director Editorial

Un comentariu la “Vicepreședintele ANRE, Henorel Soreață, prezintă cauzele creșterii prețului energiei. „Nu au fost elemente care să indice posibile comportamente inadecvate ale participanţilor la PZU””

  1. FELICITARI …. mai ales pentru curajul de a declara ca de fapt toata nebunia de pe piata de energie a fost un fenomnen normal al pietei LIBERE !Am vrut o piata transparenta si libera , asta am avut. A trebuit sa treaca aproape un an sa declare ANRE ca nu a fost nici o problema legala pe OPCOM .Ultimele reactii pe piata arata ca distribuitorii concesionari au inceput sa incheie contracte pe termen foarte lung pentru achizitia energiei pentru consumul propriu.Este inca o dovada ca piata libera este un organism viu care TRAIESTE si trebuie sa acceptam acest lucru.Asa ne trebuie ……..

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *