FUI obligați și FUI opționali din aprilie 2018. ANRE a elaborat Regulamentul de selecție concurențială a furnizorilor

Publicat pe Categorii Electrica si termica, Energie, Flux energetic
Prima Pagina Energie Electrica si termica FUI obligați și FUI opționali din aprilie 2018. ANRE a elaborat Regulamentul de selecție concurențială a furnizorilor

Din aprilie 2018, pe lângă Furnizorii de Ultimă Instanță – FUI obligaţi, vor exista şi FUI opţionali. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE a elaborat proiectul Regulamentului de selecţie concurenţiala pentru desemnarea furnizorilor de ultimă instanţă, care este în prezent supus consultării publice, ce stabileşte etapele, termenele şi criteriile de selecţie concurenţială pentru desemnarea de către Autoritate a furnizorilor de ultimă instanţă precum şi condiţiile de desfăşurare şi de încetare a activităţii acestora.

Până la implementarea mecanismului de desemnare concurenţială, prin Ordinul preşedintelui ANRE nr.35/2014, în vigoare, s-au desemnat în calitate de furnizori de ultimă instanţă următorii titulari de licenţă de furnizare a energiei electrice: Electrica Furnizare, Enel Energie Muntenia, Enel Energie,  E.ON Energie România, CEZ Vânzare.

Potrivit Regulamentului propus de ANRE, pentru fiecare zonă de reţea se desemnează un singur FUI obligat şi un număr nelimitat de FUI opţionali. Un furnizor de energie electrică poate fi desemnat FUI obligat pentru maxim 3 zone de reţea, iar un furnizor de energie electrică poate fi desemnat FUI opţional pentru una sau mai multe zone de reţea. Furnizorul de energie electrică desemnat ca FUI obligat nu poate fi desemnat și ca FUI opțional în aceeași zonă de rețea, dar poate activa în acelaşi timp ca FUI opţional în alte zone de reţea.

Orice furnizor are dreptul de a participa la procesul de selecţie pentru desemnare în calitate de FUI obligat/opţional, în condiţiile îndeplinirii anumitor criterii de eligibilitate.

FUI obligat:

 • desemnare pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitate de prelungire;
 • selecția și desemnarea unui singur FUI obligat pe fiecare zonă de rețea;
 • criteriul de selecţie: nr maxim de clienţi deserviţi în zona de reţea, calculat ca medie a ultimelor 12 luni calendaristice încheiate;
 • furnizează energie electrică clienţilor beneficiari de serviciu universal, clienţilor care nu au uzat de eligibilitate şi clienţilor preluaţi în regim de ultimă instanţă;
 • preţurile aplicate de FUI obligat (preţuri de referinţă) sunt avizate de ANRE; Metodologia de stabilirea a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanţă clienţilor finali, aprobată prin ordinul 92/2015, cu modificările şi completările ulterioare, urmează a fi modificată; Preţul aplicat pentru clientii beneficiari de serviciu universal de FUI obligat devine preţ de referinţă pentru discount-urile oferite de FUI opţionali;
 • achiziţia energiei electrice pe PCSU este obligatorie; Regulamentul de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor simultane cu preţ descrescător pe piaţa centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 65/2014, cu completările ulterioare, urmează a fi modificat.

FUI opţional:

 • desemnare pe o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire;
 • selecția și desemnarea unui număr nelimitat de FUI opționali pe fiecare zonă de rețea;
 • criterii de selecţie: un nr.minim de 2000 clienţi deserviţi la nivel naţional; oferta cu preţ (discount față de prețul de referinta);
 • furnizează energie electrică numai clienţilor beneficiari de serviciu universal;
 • prețul aplicat de FUI opţional este egal cu diferența dintre prețul de referintă aplicat de FUI obligat din zona respectivă de reţea și discount-ul ofertat de FUI opţional. Decizia de desemnare prevede discount-ul;
 • este obligat să deschidă, în termen de 30 zile de la data desemnării, un cont Escrow în care FUI opţional are calitatea de deponent al fondurilor, iar FUI obligat, calitatea de beneficar al fondurilor; să instituie puncte unice de contact, conform prevederilor reglementărilor în vigoare, în termen de 30 zile de la data desemnării.

Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *