Programul energetic de iarnă, în dezbatere publică

Publicat pe Categorii Electrica si termica, Flux energetic, Info Legislativ
Prima Pagina Energie Electrica si termica Programul energetic de iarnă, în dezbatere publică

Programul de iarnă în domeniul energetic, care trebuia să fie aplicabil de la 1 noiembrie, a fost finalizat de specialiștii Ministerului Energiei. Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului de iarna în domeniul energetic pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță și stabilitate a Sistemului Electroenergetic Național este supus dezbaterii publice., existând șanse să fie aprobat până la finele anului! Ministrul Grigorescu a admis întârzierea acestui program, pe care îl consideră foarte necesar, semnalând – în cadrul unei conferințe de presă – că la acest moment nu sunt constituite toate stocurile necesare, cea mai problemă constituind-o stocul de huilă. Nu sunt însă probleme cu stocul de gaze, care este acoperitor pentru prognozele pe perioada următoare.

Complex-Energetic-Hunedoara

Potrivit proiectului de Hotărâre de Guvern elaborat de Ministerul Energiei, pentru perioada 1 decembrie 2015- 31 martie 2016, Complexul Energetic Hunedoara ar avea nevoie de un stoc minim permanent de 50000 tone de huilă, care nu există la acest moment.

Cauza o reprezintă situația economico – financiare a companiei, reevaluându-se posibilitatea funcționării celor două centrale. Astfel, Termocentrala de la Paroșeni ar urma să funcționeze cu grupul 4 la o putere de 150 MW, în timp ce Termocentrala Mintia va avea o productie de 200 MW si o rezervă de putere de 500 MW, cu asigurarea funcționării simultane a trei grupuri pentru cel puțin 10 zile de funcționare continuă.

Estimări: Consumul de energie electrică crește cu 2% pe perioada iernii

Obiectivul principal al programului de iarnă în domeniul energetic, este evaluarea consumului de energie electrică şi termică al ţării în perioada decembrie 2015 – martie 2016, pentru satisfacerea acestuia în condiţii de calitate şi siguranţă în alimentare şi funcţionare sigură şi stabilă a SEN.

La energia electrică, pentru perioada octombrie 2015 – martie 2016, Comisia Naţională de Prognoză a prevăzut o scădere a consumului cu 7,2%, iar Dispecerul Energetic Naţional a prevăzut o creştere a acestuia cu o medie de 3.6%, faţă de realizările perioadei similare a anului trecut. În aceste condiţii, pentru realizarea siguranţei în alimentare a consumatorilor, estimarea (de creştere) luată în calcul este de +2% faţă de realizările perioadei similare a anului trecut, se precizează în nota Minsiterului Energiei.

În ceea ce priveşte soldul export – import, pe perioada de analiză, Dispecerul Energetic Naţional a prognozat un export de 3.768 GWh. Având în vedere cantitatea de energie electrică de cca.35.115 GWh prognozată de producători a fi realizată în intervalul de referinţă, precum şi consumul estimat, rezultă un disponibil pentru export de cca.3.240 GWh. Luând în considerare producţia şi analizând realizările din anii precedenţi, se apreciază că valoarea poate fi considerată acoperitoare chiar şi în condiţiile cuplării pieţei româneşti de electricitate.

Datorită deficitului hidrologic, Hidroelectrica are obligaţia de a monitoriza permanent nivelul din principalele lacuri de acumulare, astfel încât valoarile volumului de apă prevăzute mai jos să fie realizate. Cantităţile de cărbune prevăzute în balanţele de combustibil sunt apreciate ca fiind suficiente în condițiile unei creşteri moderate a consumului de energie electrică şi a unei prognoze hidrologice rezervate.

Specialiștii Ministerului Energiei atrag atenția că faţă de anii precedenţi, a crescut aportul energiei regenerabile la acoperirea curbei de sarcină, fapt care va determina o creştere a necesarului de putere de echilibrare a Sistemului Electroenergetic Naţional.

Toţi producătorii de energie electrică dispecerizabili, împreună cu transportatorul şi distribuitorii de energie electrică, au obligaţia de a contribui la menţinerea siguranţei în exploatare a Sistemului Electroenergetic Naţional. În acest sens, potrivit prevederilor legale în vigoare, producătorii de energie au obligația să:
– oferteze public şi nediscriminatoriu pe piaţa concurenţială întreaga energie electrică disponibilă;
– oferteze nediscriminatoriu serviciile tehnologice de sistem;
– asigure serviciile tehnologice de sistem de care sunt responsabile prin contracte sau acte normative;
– menţină o rezervă de combustibil la un nivel suficient sau, după caz, o rezervă suficientă de apă, pentru îndeplinirea obligaţiilor de producţie şi furnizare continuă a energiei electrice.

Măsuri suplimentare de siguranţă şi securitate în funcţionare a SEN

• În cazul situaţiilor speciale care pot apărea în reţelele electrice de transport şi distribuţie, cu ocazia manifestării unor fenomene meteorologice deosebite, Ministerul Economiei, Comerţului şi Relațiilor cu Mediul de Afaceri şi Ministerul Energiei vor contacta Transelectrica SA şi, respectiv, distribuitorii de energie electrică Electrica, E-ON, ENEL şi CEZ, în vederea participării acestora la şedinţele organizate cu ocazia apariţiei situaţiilor de urgenţă şi a convocării comandamentelor specifice;

• Ministerul Energiei va analiza posibilitatea elaborării unei proceduri privind suplimentarea achiziţionării unor cantităţi suplimentare de gaze naturale din import, atunci când situaţia o poate cere (scăderea producţiei interne sau al extrasului din depozite, temperaturi exterioare foarte scăzute, depresurizări ale Sistemului naţional de transport gaze naturale, etc);

• În situația neasigurării necesarului de gaze naturale din punct de vedere energetic se pot lua unele măsuri, pe perioadă limitată, pentru a menţine siguranţa şi securitatea în funcţionare atât a SEN, cât și a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale. Pot fi dispuse limitări privind consumul de gaze naturale ale centralelor termoelectrice şi ale centralelor electrice de termoficare cu funcţionare pe gaze naturale, potrivit reglementărilor legale în vigoare. Producătorii de energie afectaţi de această măsură vor funcţiona pe combustibil alternativ şi au obligaţia de a constitui stocurile necesare, corelat cu activitatea Autorității Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei de asigurare a cadrului de reglementare necesar recuperării consturilor suplimentare induse de această funcţionare. De asemenea, există grupuri energetice care ar putea furniza servicii tehnologice de sistem suplimentare (rezervă terţiară lentă) utilizând combustibil alternativ (păcură) sau cărbune.*

• Grupul nr.7 Borzeşti va putea fi pus la dispoziţia Dispecerului Energetic Naţional.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *