Se urgentează înființarea Entității Centrale de Stocare, ca răspuns la necesitățile în ce privește stocurile minime de țiței și produse petroliere

Publicat pe Categorii Flux energetic, Petrol si gaze
Prima Pagina Actual Flux energetic Se urgentează înființarea Entității Centrale de Stocare, ca răspuns la necesitățile în ce privește stocurile minime de țiței și produse petroliere
  • Analiză Ministerul Energiei: Prin utilizarea stocării țițeiului în loc de produse petroliere să fie minimizate costurile aferente stocurilor minime, care se regăsesc în prețul plătit de clientul final. Germania și Olanda au adoptat această formă de organizare a activității de stocare

Se urgentează înființarea unei agenții de stocare pentru stocuri de urgență, până pe 30 iunie 2022, care să răspundă necesităților României în materie de stocuri minime de țiței și produse petroliere. În acest sens, Ministerul Energiei a demarat o analiză internă, bazată și pe un schimb de experiență cu alte autorități competente din state UE.

Și alte state membre UE au adoptat această formă de organizare a activității de stocare – ex. Germania, Danemarca – având în vedere caracteristicile tehnice și economico-financiare mai avantajoase în privința stocării țițeiului, în comparație cu stocarea de produse petroliere, potrivit analizei ministerului. Atfel, prin utilizarea stocării țițeiului în loc de produse petroliere să fie minimizate costurile aferente stocurilor minime, care se regăsesc în prețul plătit de clientul final, reiese din analiză.

Pe marginea acestui subiect, Ministerul Energiei a demarat discuții atât cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS) – în vederea identificării posibilităților/modalitaților de implicare a ANRSPS, cât și cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM) – în scopul identificării posibilităților tehnice de stocare a țițeiului în caverne saline.

Potrivit Programului legislativ al Guvernului pentru 2022, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.85/2018 privind constituirea şi menţinerea unor rezerve minime de ţiţei şi/sau produse petroliere este prioritate legislative pentru prima sesiune 2022. Ministerul Energiei, în calitate de initiator, a pus în consultare publică acest proiect de lege.

În condițiile în care obligaţia constituirii şi menţinerii stocurilor a fost extinsă, prin efectul legii, la toti operatorii economici care introduc pe piaţa din România cantităţi mai mari de 500 tone ţiţei şi/sau produse petroliere, procesul de colectare a datelor în scopul finalizării proiectului de hotărâre de Guvern stipulat la art. 4 din Legea nr. 85/2018 se desfășoară extrem de dificil, fiind necesar un timp îndelungat pentru corelarea datelor statistice și verificarea încrucișată a acestora cu datele furnizate de Institul Național de Statistică și Agenția Națională de Administrare Fiscală prin Direcția Generală a Vămilor, potrivit unei note a Ministerului Energiei. De asemenea, se sesisează că practica a demonstrat că o parte din firmele care introduc pe piață cantități ţiţei şi/sau produse petroliere la limita pragului minim întâmpină dificultăți de ordin economic și logistic în constituirea și menținerea stocurilor, își schimbă sediul social sau își încetează activitatea, Autoritatea competentă întâmpinând greutăți în identificarea/controlul/monitorizarea acestora.

Referitor la înființarea Entității Centrale de Stocare din România (ECS), în conformitate cu prevederile Directivei 2009/119, Legea nr85/2018 a instituit pe o perioadă limitată de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii, un drept de opțiune al Statului Român în privința înființării acesteia ca structură asociativă, în care Ministerul Energiei se putea asocia cu titulari ai obligației de stocare. Ulterior, entitatea centrală de stocare poate fi înființată ca organ de specialitate al Statului Român.

În nota de fundamentare a proiectului inițiat de Minsiterul Energiei se precizează că de la intrarea în vigoare a Legii nr. 85/2018, ministerul de resort – în calitate de autoritate competentă – a avut întâlniri cu operatorii economici care au calitatea de titular al obligației de stocare, pe tema înființării ECS în structură asociativă, creionându-se o posibilă soluție în acest sens, dar pentru a cărei implementare necesită eliminarea termenului de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii, aferent acestei posibilități; a fost prevăzut un termen rezonabil, respectiv 30 iunie 2022.

Potrivit actului normativ, titular al obligaţiei de stocare este entitatea centrală de stocare din România şi orice operator economic care are statut de rezident în România sau de nerezident care îşi desfăşoară activitatea în România prin intermediul unui sediu permanent şi care introduce pe piaţa din România cantităţi mai mari de 1000 tone ţiţei şi/sau produse petroliere, în anul de referinţă.

Pentru mai multe informații despre modificările prevăzute în proiectul de lege aflat în consultare publică, accesați link: http://energie.gov.ro/transparenta-decizionala-2/


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.