Șefii Transgaz  încearcă, din nou, să-i convingă pe acționari să lase profitul pentru investiții strategice

Publicat pe Categorii Flux energetic, Petrol si gaze
Prima Pagina Actual Flux energetic Șefii Transgaz  încearcă, din nou, să-i convingă pe acționari să lase profitul pentru investiții strategice

Conducerea Transgaz încearcă, din nou, să-i convingă pe acționari să nu distribuie ​o cotă de minim 90% din profiturile pe 2021 motivând nevoia de finanțare pentru proiecte de dezvoltare strategice.

Într-o informare a companiei transmisă BVB se precizează că repartizarea unei cote de 50% din profitul net realizat de S.N.T.G.N. Transgaz  în anul 2021 sub formă de dividende ar avea o contribuție importantă în asigurarea sursei de finanțare necesară Transgaz pentru derularea proiectelor de investiții strategice cuprinse în programul de dezvoltare al companiei aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și a extinderilor sistemului de conducte de transport gaze naturale destinate racordării la SNT a localităților țării, cu un impact pozitiv major asupra creșterii nivelului de trai a populației și a gradului de dezvoltare a UAT-urilor, cât și la creșterea siguranței în exploatare și operare a Sistemului Național de Transport (SNT).

Transgaz a solicitat autorității tutelare susținerea activității investiționale a societății prin întreprinderea demersurilor de inițiere a unei Hotărâri de Guvern privind aprobarea repartizării sub formă de dividende pentru anul financiar 2021 a unei cote de 50% din profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit. La momentul întocmirii prezentului referat nu este emisă o Hotărâre de Guvern conform OUG 3/26 ianuarie 2022, art. IV, alin.(2), motiv pentru care propunerea de repartizare a profitului net sub formă de dividende s-a făcut, conform OUG 3/26 ianuarie 2022, art. IV, alin.(1), în cotă de 90,04007%, se specifică în raportul companiei.

Cota prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli al SNTGN Transgaz SA pe anul 2021 aprobat prin Hotărârea AGOA nr. 3/27.04.2021 a fost de 50%.

Consiliul de Administrație al Transgaz propune acordarea unui dividend brut pe acțiune în valoare de 15,61 lei, determinat în baza prevederilor O.G. nr.64 din 30 august 2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome în condițiile aplicării cotei de 90,04007% la repartizarea profitului sub formă de dividende, în conformitate cu prevederile art.IV al OUG 3/26 ianuarie 2022.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.