Studiu: Municipiul Motru ar putea avea încălzire sustenabilă și regenerabilă cu ajutorul pompelor de căldură alimentate de panouri fotovoltaice

Publicat pe Categorii Flux energetic, Opinii / Analize
Prima Pagina Actual Flux energetic Studiu: Municipiul Motru ar putea avea încălzire sustenabilă și regenerabilă cu ajutorul pompelor de căldură alimentate de panouri fotovoltaice

Municipiul Motru (Gorj) ar putea avea încălzire sustenabilă și regenerabilă cu ajutorul pompelor de căldură alimentate de panouri fotovoltaice. În studiul „Încălzirea din surse regenerabile și alternative de energie pentru orașul Motru. Soluții și recomandări”, realizat de ISPE Proiectare și Consultanță, la inițiativa și cu finanțarea Asociației Bankwatch România, se evidențiază că un scenariu 100% regenerabil, alături de reabilitarea termică a clădirilor, este posibil, viabil din punct de vedere tehnico-economic și, mai mult decât atât, ,,mai ușor de gestionat și mai sigur din perspectiva continuității și siguranței în alimentarea cu energie termică”.

„Studiul […] evidențiază că un scenariu 100% regenerabil, alături de reabilitarea rețelelor de termoficare și izolarea termică a clădirilor, este posibil și viabil din punct de vedere tehnico-economic, într-o perspectivă pe termen lung. În plus, o astfel de soluție ar putea fi mai ușor de gestionat și mai sigur din perspectiva continuității și siguranței în alimentarea cu energie termică”, a declarat dr. ing. Marian Dobrin, Șef Secție Studii și Finanțare Proiecte, manager de proiect și coordonator tehnic al studiului „Încălzirea din surse regenerabile și alternative de energie pentru orașul Motru. Soluții și recomandări”.

Municipiul Motru ar putea avea încălzire sustenabilă și regenerabilă cu ajutorul pompelor de căldură alimentate de panouri fotovoltaice, arată specialiștii în studiul lansat pe 17 noiembrie 2022 la Motru, județul Gorj, în prezența primarului Costel-Cosmin Morega, a altor membri ai administrației locale, a reprezentanților ISPE Proiectare și Consultanță, Bankwatch România.

În prezent, 86% din totalul locuitorilor din Motru, 8% din totalul instituțiilor publice și 6% din totalul celor private primesc apă caldă și căldură de la termocentrala pe lignit, pusă în funcțiune în anul 1970 și administrată de SC UATAA Motru SA. În ultimii ani, ca urmare a uzurii pronunțate a termocentralei și a sistemului de distribuție a apei calde (pierderile de energie termică în rețele sunt estimate la cca 46,8%), dar și din cauza ineficienței lignitului și a costurilor poluării cauzate de acesta, compania care administrează termocentrala s-a aflat în insolvență din 2016 până la finalul anului trecut. La inițiativa comună a primarului Costel-Cosmin Morega și a Asociației Bankwatch România s-a decis căutarea de soluții moderne, sustenabile și viabile financiar.

Studiul a analizat cinci scenarii, cu tehnologii diferite de producere a energiei electrice și/sau termice. Scopul principal urmărit a fost acoperirea necesarului de energie termică (încălzire și apă caldă de consum) într-un mod durabil și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu implicații negative minime asupra locuitorilor și mediului. Scenariile includ diverse tehnologii, de la cele convenționale (costisitor de operat și cu impact considerabil de mediu) precum cazane de apă fierbinte pe gaz, o instalație de valorificare energetică a deșeurilor municipale în cogenerare, la o instalație de cogenerare pe biomasă, panouri fotovoltaice pe depozitul de cenușă și pompe de căldură.

Concluziile sunt clare, iar analiza tehnico-economică demonstrează viabilitatea scenariului integral regenerabil în care termocentrala va funcționa pe pompe de căldură alimentate din panouri fotovoltaice montate pe punctele termice și pe depozitele de cenușă, iar energia electrică pe care panourile nu o pot asigura va fi preluată din Sistemul energetic național (SEN). Fluxul financiar al investiției este pozitiv pe întreaga perioadă de exploatare a noii investiții, acest lucru însemnând că venitul din activitatea operațională acoperă în totalitate cheltuielile anuale de exploatare. Recuperarea investiției se realizează în primii 8-9 ani după ce termocentrala va fi dată în exploatare, după anul 9 de operare termocentrala putând înregistra profit, se precizează în studiu.

„Scenariul recomandat de Bankwatch România, respectiv cel 100% regenerabil, conduce la beneficii economice deoarece producția propriu-zisă are 0 emisii, deci nu se mai plătesc certificate de emisii, și în același timp crește calitatea vieții locuitorilor municipiului Motru prin diminuarea poluării”, a declarat Alexandra Doroftei, campaigner Bankwatch România.

„Soluția pe care o recomandăm este în acord cu politicile UE și angajamentul de a crește producția de energie regenerabilă și eficiența energetică, beneficiind astfel de multiple programe de finanțare a investiției, precum cele oferite de Banca Europeană de Investiții, granturile SEE și Norvegia, BERD Green Cities, Programele Operaționale Regionale, Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă”, a mai adăugat Alexandra Doroftei.

„Pentru ca locuitorii municipiului Motru să nu rămână fără căldură și apă caldă este necesară continuarea funcționării UATAA Motru. De aceea noi, administrația locală, trebuie să luăm cele mai bune decizii care să ofere siguranță consumatorilor și o producție sustenabilă, nepoluantă, accesibilă financiar și în acord cu prioritățile și angajamentele naționale și UE”, a declarat Costel-Cosmin Morega, primarul municipiului Motru.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *