ANRE a umblat la cadrul de reglementare a distribuţiei energiei electrice. Vor fi două variante de contracte-cadru

Publicat pe Categorii Actual, Flux energetic, Info Legislativ
Prima Pagina Actual Flux energetic ANRE a umblat la cadrul de reglementare a distribuţiei energiei electrice. Vor fi două variante de contracte-cadru

Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE anunţă că a actualizat cadrul de reglementare pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice. Potrivit unui comunicat transmis de instituţie, pentru simplificarea contractului-cadru și facilitării utilizării acestuia de părțile interesate au fost întocmite două variante de contract-cadru, şi anume: Contractul-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuţie şi furnizor, situaţie în care partener contractual pentru operatorul de distribuție este furnizorul, în numele clienților finali cu care are încheiate contracte de furnizare; respectiv Contractul-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuţie şi utilizator, variantǎ în care partener contractual pentru operatorul de distribuție este utilizatorul rețelei electrice.

Comitetul de Reglementare al ANRE a aprobat, în şedinţa din 17.06.2015, Ordinul nr. 90/2015 pentru aprobarea contractelor-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, care reprezintă forma revizuită a Contractului-cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 43/2004. Acesta vine să completeze și să actualizeze cadrul de reglementare privind furnizarea și distribuția energiei electrice.

Necesitatea modificării/actualizării reglementărilor privind atât responsabilitățile și atribuțiile operatorilor de distribuție, cât şi drepturile și obligațiile clienților finali, în calitate de utilizatori ai rețelelor electrice de distribuție a fost determinată de preocuparea constantă a autorității în vederea creării unui cadru de reglementare mai simplu, eficient și modern, se precizează în comunicatul ANRE.

Alte modificări introduse de noul ordin sunt, în principal, următoarele:

– contractul-cadru pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuţie şi furnizor ține seama de faptul cǎ furnizorul asigură intermedierea între operatorul de distribuție și utilizatori. De exemplu: transmiterea preavizelor de deconectare se va face în toate situațiile de cǎtre furnizor, inclusiv atunci cȃnd mǎsura de deconectare a instalațiilor utilizatorului este inițiatǎ de operatorul de distribuție;

– ca anexǎ la contractul de distribuție au fost introduse Condițiile generale pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice care prevǎd obligația operatorului de distribuție de a achita utilizatorilor compensații conform Standardului de performanțǎ pentru serviciul de distribuție a energiei electrice sau despăgubiri pentru daune materiale datorate nerespectării de către operatorul de distribuţie a indicatorilor de performanță stabiliți în standard, precum și în cazul întreruperilor datorate unor erori în operarea rețelelor electrice ale operatorului de distribuție. În situaţia în care, pentru aceeaşi întrerupere, utilizatorul este îndreptăţit să primească şi o compensaţie conform Standardului de performanţă şi o despăgubire, acesta primeşte fie despăgubirea, fie compensaţia, respectiv pe cea care are valoarea cea mai mare;

– Introducerea precizării conform căreia costul verificării grupului de măsurare în cazul în care reclamaţia utilizatorului se dovedeşte a fi neîntemeiată se suportă o data pe an de operatorul de distribuţie, urmând ca, în situaţia unei noi reclamaţii neîntemeiate a utilizatorului, efectuată în următoarele 12 luni, costul să fie plătit de către acesta din urmă;

– În cadrul Condițiilor generale pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice a fost introdusǎ precizarea conform cǎreia, în situația înlocuirii grupului de măsurare existent ca urmare a solicitării utilizatorului de schimbare a tipului de tarif, costul lucrărilor de înlocuire a echipamentului de măsurare și contravaloarea noului grup de măsurare sunt suportate de operatorul de distribuție;

– a fost introdusǎ precizarea conform cǎreia, în situaţia în care grupurile de măsurare sunt amplasate în spaţii comune, de exemplu la parterul sau pe palierul blocului, sau pe domeniul public, operatorul de distribuţie are obligaţia să ia măsuri pentru protejarea grupurilor de măsurare;

– În cadrul Condițiilor generale pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice au fost introduse termene în care operatorul de distribuție are obligaţia să monteze sau să înlocuiască grupul de măsurare/elemente ale grupului de măsurare identificat de el sau sesizat ca fiind dispărut, defect ori suspect de înregistrări eronate.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *