Buletin legislativ pe energie. Ultimele noutăţi, prezentate de avocaţii de la Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Publicat pe Categorii Esential, Info Legislativ
Prima Pagina Actual Esential Buletin legislativ pe energie. Ultimele noutăţi, prezentate de avocaţii de la Ţuca Zbârcea & Asociaţii

Echipa specializată în Dreptul energiei de la Casa de avocatură Ţuca Zbârcea & Asociaţii vine în întâmpinarea actorilor de pe piaţa energiei cu informaţii, noutăţi legislative prezentate şi analizate în cadrul Buletinului legislativ energie, editat lunar.

legislatie
Ultimele noutăţi legislative în domeniul energiei sunt prezentate de Sorin Vlădescu, Partner şi Mihaela Alexandrescu, Managing Associate în Buletinul editat în această săptămână. Din sumar:
– Participarea la pieţele de energie electrică din România a persoanelor juridice din statele membre ale Uniunii Europene;
– Noi contracte-cadru pentru serviciul de distribuţie al energiei electrice;
– Noi contracte-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții furnizorilor
de ultimă instanță;
– Noi reguli privind stabilirea tarifelor zonale pentru serviciul de transport al
energiei electrice;
– Modificarea tarifelor anuale aferente serivicului de transport pentru
introducerea energiei electrice în rețea.

Participarea la piețele de energie electrică din România a persoanelor juridice din statele membre ale Uniunii Europene

Ordinul ANRE nr.91/2015 privind aprobarea Procedurii de confirmare a dreptului de participare la piețele de energie electrică din România a unor persoane juridice străine având sediul social într-un stat membru al Uniunii Europene („Procedura”), a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 458 din 25 iunie 2015, dată la care a intrat în vigoare.
Procedura a fost adoptată în vederea creării cadrului legislativ necesar punerii în aplicare a prevederilor art. 10 alin. (5) din Regulamentul pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul ANRE 12/2015 (“Regulamentul de Licenţiere”), potrivit căruia activitățile de furnizare și de trading al energiei electrice se pot desfăşura în România de către o persoană juridică din statele membre ale Uniunii Europene fără să deţină o licenţă acordată de ANRE, dacăaceasta deţine o licenţă valabilă sau un document similar pentru activitatea respectivă, emis de statul membru. Deşi Regulamentul de Licenţiere a intrat în vigoare încă din data de 17 martie 2015, principiul de mai sus nu a fost încă aplicat de ANRE din lipsa reglementărilor de punere în aplicare.
Astfel, operatorii care au sediul social în statele membre ale Uniunii Europene și dețin licențe valabile de furnizare/trading emise de aceste state, pot desfășura activități de furnizare/trading în România, dacă solicită ANRE confirmarea dreptului de participare la piețele de energie electrică în România cu respectarea prevederilor ProceduriiCondițiile privind socilitarea și acordarea confirmării dreptului de participare la piețele de energie electrică din România
În termen de 60 de zile de la depunerea documentaţiei complete, ANRE emite o decizie de confirmare a dreptului de participare la piețele de energie electrică din România. Decizia este valabilă pe toată durata de valabilitate a licenței sau documentului similar emis de statul membru al Uniunii Europene în care își are sediul social operatorul în cauză.
Operatorii care au obținut confirmarea dreptului de participare la piețele de energie electrică din România în baza licenței emise de statul membru în care își au sediul social, vor participa la piețele de energie electrică din România în aceleași condiții cu titularii unei licențelor acordate de ANRE și vor avea aceleași obligații ca și aceștia.

Noi contracte-cadru pentru serviciul de distribuție al energiei electrice

Contractele-cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice („Noile Contracte de Distribuție”) aprobate prin Ordinul ANRE nr. 90/2015 („Ordinul 90/2015”) au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 26 iunie 2015. Acestea înlocuiesc contractele-cadru de distribuție aprobate prin Ordinul ANRE nr. 43/2004. Ordinul a intrat în vigoare la 1 iulie 2015.
Ordinul 90/2015 aprobă Contractul-cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuție și furnizor și Contractul-cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuție și utilizator. Noile Contracte de Distribuție înglobează modificările aduse în legislația în domeniul energiei electrice după anul 2004 și cuprind o anexă care conține condițiile generale pentru prestarea serviciului de distribuție.
Operatorii de distribuție au obligația ca în termen de maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a Ordinului 90/2015, să transmită furnizorilor/utilizatorilor, spre semnare. Noile Contracte de Distribuție, termenul-limită pentru încheierea acestora fiind 31 martie 2016. Nerespectarea acestui termen constituie încălcare a condițiilor generale asociate licenței și poate atrage răspunderea contravențională a operatorului în cauză.

Noi contracte-cadru de furnizare a energiei electrice la clienții furnizorilor de ultimă instanță

Ordinul ANRE nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici şi noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă („Noile Contracte de Furnizare”), a condiţiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă, a modelului facturii de
energie electrică şi a modelului convenţiei de consum energie electrică („Noua Convenție de Consum”), utilizate de furnizorii de ultimă instanţă („Ordinul 88/2015”) a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88/2015. Ca regulă generală, Ordinul 88/2015 a intrat în vigoare la data de 1 iulie 2015, cu excepția modelului facturii de energie electrică, care este obligatoriu a se aplica de către furnizorii de ultimă instanță începând cu data de 1 martie 2016.
Ordinul 88/2015 aprobă:
• Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici ai furnizorilor de ultimă instanţă;
• Contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă;
• Modelul facturii de energie electrică;
• Condițiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă;
• Modelul convenției de consum energie electrică.
Ordinul 88/2015 cuprinde și dispoziții cu privire la contractele de furnizare a energiei electrice încheiate de furnizorii de ultimă instanță cu clienții acestora, în curs la data intrării sale în vigoare.
Astfel, în termen de 24 de luni de la intrarea în vigoare a Ordinului 88/2015, furnizorii de ultimă instanță au obligația să notifice clienților proprii Noile Contracte de Furnizare și Noile Convenții de Consum.
Termenul-limită pentru încheierea Noilor Contracte de Furnizare este 1 octombrie 2017, iar în cazul clienților finali care au solicitat modificarea sau refuză semnarea acestora, furnizorii de ultimă instanța vor transmite o notificare de reziliere aTermenul-limită pentru încheierea Noilor Contracte de Furnizare este 1 octombrie 2017, iar în cazul clienților finali care au solicitat modificarea sau refuză semnarea acestora, furnizorii de ultimă instanța vor transmite o notificare de reziliere a contractelor în vigoare. În cazul în care, în termen de 30 de zile de la transmiterea notificării, nu se încheie Noile Contracte de Furnizare, furnizorul poate rezilia contractele de furnizare în vigoare și, implicit, întrerupe alimentarea cu energie electrică.

Noi reguli privind stabilirea tarifelor zonale pentru serviciul de transport al energiei electrice

Ordinul ANRE nr. 87/2015 privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice aprobată prin Ordinul ANRE nr. 53/2013 („Ordinul 87/2015”) a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 417/12.06.2015 și a intrat în vigoare la data de 15 iunie 2015. Potrivit comunicatului de presă al ANRE din data de 15 iunie 2015, adoptarea acestuia are la bază recomandările făcute de Agenţia pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER). Modificările aduse prin Ordinul 87/2015 conduc la reducerea semnificativă a tarifelor anuale aferente serviciului de transport.Astfel, de la data intrării în vigoare a Ordinului 87/2015, tariful zonal de transport de introducere a energiei electrice în nodul producător va fi stabilit ca sumă numai între:costul marginal nodal aferent consumului propriu tehnologic din rețeaua electric de transport și costul marginal nodal aferent eliminării congestiilor pe secțiunea de rețea. Așadar, ANRE nu va mai lua în calcul la stabilirea tarifelor zonale de transport ANRE și componenta nodală tarifară de cost mediu.
De asemenea, a fost modificată și formula de stabilire a componentei nodale de cost mediu, în calculul acesteia nemaintrând suma energiilor introduse în nodurile (zonale) producătoare.

Modificarea tarifelor anuale zonale de transport și a tarifului mediu de introducere a energiei electrice în rețea

În baza modificărilor aduse prin Ordinul 87/2015 în ceea ce privește modul de stabilire a tarifelor de transport, ANRE a emis Ordinul nr. 89/2015 privind aprobarea tarifelor zonale aferente serviciului de transport pentru introducerea de energie electrică în reţea (TG) şi a tarifului mediu de introducere a energiei electrice în
reţea, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice („Ordinul 89/2015”). Ordinul 89/2015 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 18.06.2015 și a intrat în vigoare la data de 1 iulie 2015.
Potrivit Ordinului 89/2015, tarifele anuale aferente serviciului de transport al energiei electrice au fost reduse, în medie, cu aprox. 80% față de cele prevăzute de precedentul Ordin ANRE nr. 51/2014.
Noile tarife se vor aplica și contractelor de vânzare/cumpărare a energiei electrice încheiate pe piețele centralizate administrate de Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale „Opcom” – S.A. („Opcom”) înainte de data intrării în vigoare a Ordinului 89/2015. Părțile acestor contracte au obligația să
modifice prin acte adiționale prețul de vânzare a energiei electrice astfel încât să includă valoarea noilor tarife. Actele adiţionale intră în vigoare la 1 iulie 2015. O astfel de prevedere era necesară întrucât păstrarea tarifelor vechi în ceea ce priveşte contractele de achiziţie de energie încheiate de furnizori anterior intrării în vigoare a Ordinului 89/2015 ar fi creat o situaţie inechitabilă pentru aceştia, având în vedere că, potrivit Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 64/2014, noile tarife sunt de imediată aplicare în ceea ce priveşte contractele de funizare încheiate de furnizori cu clienţii finali.
De asemenea, Ordinul 89/2015 reglementează și ipoteza tranzacțiilor ce urmează să se încheie pe platforma Opcom în intervalul de timp între data publicării în Monitorul Oficial a Ordinului 89/2015 și intrarea în vigoare a acestuia și care au ca obiect livrări de energie electrică ulterior datei de 15 iulie 2015. Astfel, ofertele de vânzare cumpărare de energie electrică ce se vor depune pe Opcom în această perioadă vor preciza în mod explicit valoarea tarifului zonal aferent serviciului de transport pentru introducerea de energie electrică în rețea/tariful mediu de introducere a energiei electrice în rețea, aprobat conform Ordinului 89/2015. În acest sens, Opcom a publicat pe site-ul său noi modele de oferte de vânzare/cumpărare a energiei electrice și a modificat, temporar, contractul standard aferent pieței centralizate a contractelor bilaterale de energiei electrică prin licitație extinsă.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *