Din iulie, începe divizarea parțială  a CE Oltenia. O parte din patrimoniul societății va fi transferat noii societăți Electrocentrale Craiova

Publicat pe Categorii Flux energetic, Minerit
Prima Pagina Actual Flux energetic Din iulie, începe divizarea parțială  a CE Oltenia. O parte din patrimoniul societății va fi transferat noii societăți Electrocentrale Craiova

Se pregătește divizarea parțială a societății Complexul Energetic Oltenia. Acționarii sunt solicitați să-și dea aprobarea pentru divizarea prin transmiterea unei părți din patrimoniul CE Oltenia și transferarea acesteia către Electrocentrale Craiova, societate în curs de constituire.

Domeniul principal de activitate al Electrocentrale Craiova este producția, transportul și distribuția energiei electrice. Acționarii societății sunt: Statul român prin Ministerul Energiei – va deține 77,15% din capitalul social, Fondul Proprietatea – 21, 55%, Electrocentrale Grup – 0,8% și Societatea Comercială pentru Închiderea – Conservarea Minelor SA (societate în faliment) – 0,44%.

Societatea va fi administrată în sistem unitar. Va avea un Consiliu de Administrație și Director General. Acționarii CE Oltenia vor aproba, în luna iulie, numirea celor 5 membri ai CA pentru un mandat de 4 luni.

Având în vedere contextul politicilor europene actuale de decarbonare, care urmăresc reducerea ponderii energiei produse din utilizarea combustibililor fosili și mai ales a cărbunelui, CE Oltenia urmărește implementarea unui plan de dezvoltare și decarbonare în perioada 2020-2030, care să îi permită o tranziție cât mai realistă și sustenabilă către o producție de energie electrică cu emisii cât mai reduse de carbon. Una dintre măsurile luate în considerare în cadrul planului de restructurare este externalizarea centralei în cogenerare Craiova II, a cărei activitate este orientată cu precădere spre producția de energie termică pentru Municipiul Craiova și agenții economicii din zonă. Sucursala are disponibile două grupuri energetice de 150 MW și 160 Gcal/h (grupurile 1 și 2), grupuri care funcționează în cogenerare, astfel, pe timp de iarnă, puterea maximă electrică scade în favoarea energiei termice. Pentru cele două grupuri există posibilitatea de alimentare și pe gaz, se prezintă în proiectul de divizare parțială a CE Oltenia, publicat pe site-ul societății. Aceste grupuri furnizează și agent termic pentru încălzirea municipiului Craiova și agent tehnologic pentru uzina de autoturisme Ford. La aceste grupuri nu s-au efectuat lucrări de reabilitare și modernizare majore, ele fiind cele mai noi din cadrul societății divizate, puse în funcțiune între anii 1987 si 1989, se specifică în document.

Societățile cu capital mixt pentru implementarea proiectelor fotovoltaice – SPV și CCGT cuprinse în planul de restructurare al CE Oltenia, aprobat de Comisia Europeană în luna ianuarie 2022, reprezintă o acțiune în afara procesului de divizare, fără niciun impact cu privire la acesta, având în vedere că aportul societății la constituirea SPV-urilor nu face parte din patrimoniul transferat conform procesului de divizare, se precizează în convocatorul AGEA din  4 iulie.

CE Oltenia a încheiat acorduri cu Petrom și Tinmar Energy în vederea constituirii societăților care vor implementa proiectele fotovoltaice și dezvoltarea de unități de producere a energiei electrice pe bază de gaze naturale.

Este vorba de acordurile acționarilor între CE Oltenia și OMV Petrom în vederea înființării a patru societăți mixte SPV privind implementarea: unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de 85 MW pe depozitele de zgură și cenușă din SE Ișalnița, a unui parc fotovoltaic cu o putere instalată de 132 MW pe halada interioară din Tismana- EMC Roșia-Rovinari, un parc fotovoltaic cu putere instalată de 128 MW pe halda interioară Tismana I a SE Rovinari și un parc fotovoltaic 110 MW pe halda interioară Rovinari Est a SE Rovinari.

Acordurile acționarilor între CE Oltenia și Tinmar Energy vizează constituirea a 5 societăți pe acțiuni pentru implementarea proiectelor fotovoltaice și CCGT, respectiv: Parc fotovoltaic – 83 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise ale SE Rovinari; Parc fotovoltaic – 112 MW pe depozitele de zgură și cenușă închise ale SE Turceni; Parc fotovoltaic – 66 MW pe halda exterioară Pinoasa a SE Rovinari; Parc fotovoltaic – 19 MW pe halda exterioară Bohorelu a SE Rovinari; Un bloc de 475 MW pe gaz natural la SE Turceni care va înlocui o capacitate existentă de 330 MW pe lignit.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *