Distribuitorii de energie, despre noile reglementări ale ANRE: Descurajează investițiile și pun în pericol 4.500 de locuri de muncă. Economia pe care consumatorii o vor resimți în factura de energie este aproape nulă

Publicat pe Categorii Business
Prima Pagina Business Distribuitorii de energie, despre noile reglementări ale ANRE: Descurajează investițiile și pun în pericol 4.500 de locuri de muncă. Economia pe care consumatorii o vor resimți în factura de energie este aproape nulă

Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat  Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de operatorii de distribuție concesionari. De la 1 ianuarie 2019, rata reglementată a rentabilității operatorilor de distribuție a energiei electrice va fi de 5,66%, exprimată în termeni reali, înainte de impozitare, cu peste 26% mai mică față de cea actuală, de 7,7%.

Potrivit Autorității, s-a ținut cont de evoluția cadrului legislativ în domeniu și experiența acumulată pe parcursul a trei perioade de reglementare şi urmărind totodată asigurarea echilibrului între obiectivele operatorilor de distribuție concesionari și interesele utilizatorilor, beneficiari ai serviciului de distribuție, prin stabilirea unor tarife pe bază de costuri justificate pentru cea de a patra perioadă de reglementare 2019-2023.

Noile reglementări adoptate de ANRE vor avea un impact negativ puternic asupra consumatorilor și pun în pericol 4.500 de locuri de muncă. Totodată, vor descuraja investițiile în modernizarea rețelelor și vor afecta calitatea serviciului, atrag atenția distribuitorii de energie electrică, membri ai Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE). Aceștia  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la efectele negative pe care le vor avea asupra rețelelor și consumatorilor metodologia de stabilire a tarifelor de distribuție a energiei electrice și reducerea ratei reglementate a rentabilității aplicată acestor tarife, adoptate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

“Strategia energetică a României, în curs de aprobare și aliniată cu direcțiile de dezvoltare ale cadrului de reglementare european, subliniază nevoia imperioasă de investiții în sector, ceea ce vine în contradicție cu prevederile reglementărilor aprobate de ANRE, care sunt de natură să diminueze volumul investițiilor și să crească decalajul dintre România și celelalte țări din UE. Sectorul distribuției de energie electrică și de gaze naturale este strategic pentru economie și trebuie reglementat din această perspectivă, motiv pentru care are nevoie de un cadru de reglementare clar, predictibil și stabil, care să stimuleze investițiile și creșterea calității serviciilor în beneficiul consumatorilor. Fără un cadru transparent, clar și stabil, care să reflecte condițiile de piață, pentru următoarea perioadă de reglementare, nivelurile actuale de invesțitii nu vor putea fi susținute. O reducere semnificativă a investițiilor va avea ca efect final scăderea calității serviciului, afectând atât consumatorii casnici, comerciali și industriali, cât și competitivitatea economiei românești. Astfel, o scădere a volumelor de investiții ar anula efectele de îmbunătățire înregistrate ca rezultat al investițiilor de aproximativ 1,2 miliarde de euro realizate în perioada 2014-2017 în rețelele de distribuție a energiei electrice, respectiv reducerea duratelor de întrerupere medii de la 700 la 284 minute/consumator/an. Pentru acest an, operatorii de distribuție energie electrică au în curs de realizare investiții totale de aproape 400 milioane de euro”, se menționează în comunicatul transmis de ACUE.

Distribuitorii susțin și că efectul de scădere a tarifului de distribuție va fi aproape nul pentru factura finală a consumatorilor casnici. Spre exemplu, o familie cu un consum standard de circa 100 kWh/lună va economisi sub 1 leu/lună la factură.

Dincolo de impactul la consumatori, studiile arată că noile reglementări pentru domeniul distribuției de energie electrică vor conduce la pierderea unei contribuții la PIB de 13,7 miliarde de lei și la o pierdere de aproximativ 4.500 de locuri de muncă în economie, în perioada 2019-2023, ceea ce va conduce la reducerea cu 1,2 miliarde lei a contribuțiilor fiscale plătite anual la bugetul de stat sub forma veniturilor fiscale din impozitul pe profit, taxe și contribuții la asigurările sociale, afirmă ACUE.

În baza principiului transparenței în procesul de reglementare, ACUE a solicitat ANRE să amâne adoptarea acestora pentru o perioadă de șase luni, pentru a oferi timpul necesar unei consultări reale și a unei analize corecte a efectelor indicatorilor propuși, în vederea evitării riscurilor semnificative prezentate de aceste reglementări la adresa capacității operatorilor de a efectua investițiile necesare pentru modernizarea și dezvoltarea rețelelor și îmbunătățirea calității serviciului de distribuție.

De aceea, aprobarea de către ANRE a reglementărilor pentru perioada următoare de reglementare, pentru sectorul de distribuție a energiei electrice nu va aduce beneficii consumatorului de energie ci, dimpotrivă, ar putea afecta indicatorii de calitate ai serviciului de distribuție, conchid reprezentanții distribuitorilor.

ANRE: Noua metodologie urmărește  atingerea unui optim între menținerea interesului realizării investițiilor şi mentenanţei necesare asigurării calității serviciului de distribuție a energiei electrice și asigurarea unui nivel rezonabil al profiturilor operatorilor concesionari

De cealaltă parte, ANRE precizează că obiectivele stabilite prin Metodologia aprobată au în vedere, în principal, următoarele:

  • realizarea investițiilor la nivelul prognozat, dar care să nu fie mai mic decât valoarea amortizării anuale a mijloacelor fixe din baza reglementată a activelor operatorului;
  • realizarea investiţiilor pentru asigurarea securităţii cibernetice a reţelelor;
  • aplicarea de măsuri pentru reducerea consumului propriu tehnologic în reţele în perioada 2019-2023;
  • creșterea volumului lucrărilor de mentenanță în rețelele electrice de distribuție pentru a îmbunătăţi continuitatea şi siguranţa alimentării consumatorilor;
  • costurile justificate ale operatorilor de distribuţie trebuie să fie rezultatul unor mecanisme transparente şi concurenţiale;
  • aplicarea de criterii de analiză comparative în vederea asigurării unui tratament unitar și nediscriminatoriu în procesul de fundamentare/stabilire a tarifelor de distribuție a energiei electrice;
  • returnarea către consumatori a câștigului de eficiență obținut de operatorii de distribuție.

Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție conduce la asigurarea unui cadru de reglementare adaptat exigențelor din domeniul distribuției de energie electrică, urmărind  atingerea unui optim între menținerea interesului realizării investițiilor şi mentenanţei necesare asigurării calității serviciului de distribuție a energiei electrice și asigurarea unui nivel rezonabil al profiturilor operatorilor concesionari, susțin reprezentanții ANRE.

 


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *