După un an de infringement, Guvernul transmite în grabă noul proiect privind legea eficienței energetice la Parlament. Care sunt noutățile

Publicat pe Categorii Eficienta energetica, Info Legislativ, Semnal
Prima Pagina Info Info Legislativ După un an de infringement, Guvernul transmite în grabă noul proiect privind legea eficienței energetice la Parlament. Care sunt noutățile
 • ANRE va organiza campanii naționale de informare și motivare a consumatorilor mici de energie, inclusiv cei casnici, pentru a utiliza eficient energia

Comisia Europeană a lansat, în aprilie anul trecut, procedura de infringement împotriva României, Austriei, Croaţiei, Irlandei şi Letoniei, întrucât aceste ţări nu au asigurat transpunerea integrală a Directivei privind eficienţa energetică. Se face anul și România este în etapa a doua a fazei precontencioase a procedurii de infringement pentru că autoritățile nu au reușit să elaboreze și aprobe proiectul de lege care să transpună prevederile directivelor europene în materie de eficiență energetică în legislația autohtonă.

Cum motivează autoritățile întârzierea? În luna iulie 2015, la Ministerul Energiei s-a început să se lucreze, în cadrul unui grup de lucru inter-instituțional, al elaborarea proiectului de Lege, care a fost finalizat destul de repede – la sfârșitul lunii august 2015. Actul normativ a fost transmis pentru obținerea de avize de la ministere, însă în contextul schimbărilor de guvernare care s-au produs în noiembrie anul trecut, s-a dispus reluarea procesului de avizare inter-instituțională, explică reprezentanții Ministerului Energiei.

images1-300x150

Guvernul Cioloș a aprobat proiectul de lege în ședința din data de 24 februarie și l-a transmis Biroului Permanent al Senatului pe 1 martie, conform unei informări a Ministerului Energiei. Rămâne de văzut cât de repede se vor mișca comisiile de specialitate din Senat și Camera Deputaților astfel încât Legea sa devină operațională și în acest fel România să scape de infringement.

Principalele modificări aduse la Legea privind eficiența energetică: scheme de sprijin pentru IMM-uri să utilizeze eficient energia

Guvernul a anunțat că a  aprobat modificarea și completarea Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică, în sensul încurajării organismelor publice și a IMM-urilor să utilizeze eficient energia, inclusiv prin intermediul unor scheme de sprijin pentru IMM-uri, cu respectarea reglementărilor în domeniul ajutorului de stat. Concret, actul normativ clarifică modul în care organismele publice sunt încurajate să achiziționeze doar produse, servicii, lucrări sau clădiri cu performanțe înalte de eficiență energetică. Organismele publice, inclusiv cele de la nivel local și regional, vor fi încurajate ca la efectuarea acestor achiziții să evalueze posibilitatea încheierii unor contracte de performanță energetică pe termen lung, care oferă posibilitatea de economii de energie pe termen lung, se explică în comunicatul Executivului.

Fond specializat pentru investiții în domeniul eficienței energetice

În cazul IMM-urilor, modificările și completările aprobate prevăd dezvoltarea de programe care să încurajeze realizarea de audituri energetice de către IMM-uri și punerea în aplicare a recomandărilor acestora. În plus, actul normativ instituie cadrul legal pentru crearea unui Fond specializat pentru investiții în domeniul eficienței energetice, care va fi accesibil furnizorilor de măsuri pentru îmbunătățirea eficienței energetice.

Ministerul Energiei poate să instituie scheme de sprijin pentru IMM-uri, inclusiv în cazul în care au încheiat acorduri voluntare, pentru a acoperi costurile unui audit energetic şi ale punerii în aplicare a recomandărilor rentabile formulate în urma auditurilor energetice. Modul de organizare și funcționare a Fondului specializat pentru investiții în domeniul eficienței energetice va fi stabilit ulterior, printr-un act normativ inițiat de Ministerul Energiei și cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat.

Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică prevede pentru perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020 o serie de măsuri de politică de eficiență energetică în vederea obținerii unor economii, în fiecare an, de 1,5% din volumul vânzărilor anuale de energie către consumatorii tuturor distribuitorilor sau tuturor furnizorilor de energie ca volum, calculate ca medie pe perioada de 3 ani imediat anterioară datei de 1 ianuarie 2013. Pentru atingerea acestui obiectiv, Guvernul a aprobat efectuarea unor evaluări intermediare în cadrul programelor naționale de eficiență energetică, la 31 decembrie 2016, respectiv, 31 decembrie 2018, precum și publicarea unui raport anual privind economiile de energie realizate.

Departamentul pentru Eficiență Energetică din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, căruia îi revine responsabilitatea punerii în aplicare a legislației privind eficiența energetică, va avea o atribuție nouă: organizarea de campanii naționale de informare și motivare a consumatorilor mici de energie, inclusiv cei casnici, pentru a utiliza eficient energia. Totodată, ANRE va informa Guvernul asupra conformării instituțiilor implicate în implementarea legii.

Pentru a evita sesizarea de către Comisia Europeană a Curții de Justiție a Uniunii Europene, au fost aduse completări Legii nr. 121/2014 , după cum reiese din expunerea de motive la actul normativ, supus consultării publice încă din vara anului trecut:

 • au fost introduse prevederi necesare clarificării modului în care organismele publice sunt încurajate să achiziționeze doar produse, servicii, lucrări sau clădiri cu performanţe înalte de eficienţă energetică. Pentru încurajarea IMM-urilor se vor dezvolta programe privind realizarea de audituri energetice, precum și punerea în aplicare a recomandărilor acestora;
 • au fost completate unele criterii care stau la baza evaluarii implementării măsurilor de politică alternativă adoptate de România pentru a atinge obiectivul asumat pentru 2020 de economii de energie;
 • a fost introdusă o prevedere prin care dubla contabilizare va fi evitată astfel fiind îndeplinită obligația de a se asigura că la contabilizarea economiilor de energie nu se suprapune evaluarea acțiunilor individuale cu evaluarea măsurilor de eficiență energetică;
 • a fost completat cu noi contravenții capitolul privind sancțiunile, pentru a fi asigurată implementarea efectivă a prevederilor cuprinse în Legea nr. 121/2014;

De asemenea, proiectul de lege cuprinde completări și modificari impuse de problemele care au fost întâmpinate până acum în implementarea măsurilor de eficiență energetică, și anume:

 • pentru a asigura cadrul legal și în același timp o sursă de finanțare a măsurilor de eficiență energetică, au fost formulate modificări ale prevederilor privind organizarea și finanțarea unui fond specializat pentru investiţii în eficienţă energetică;
 • auditul energetic va fi elaborat pe 50% din conturul de consum energetic al operatorului economic care înregistrează anual un consum de energie mai mare de 1000 t.e.p. Realizarea unui astfel de audit permite operatorilor economici să supună analizei energetice acele echipamente, instalaţii, clădiri care au suficient potenţial de eficienţă energetică astfel încât auditul energetic să fie reprezentativ, rentabil, eficient din punct de vedere al costurilor, permiţând identificarea unor măsuri semnificative prin implementarea cărora să se obţină îmbunătăţirea eficienţei energetice;
 • operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie sub 1.000 tone echivalent petrol pe an, cu excepţia IMM-urilor, sunt obligaţi să întocmească la fiecare 4 ani un audit energetic pe un contur de consum energetic reprezentativ, ales de către operatorul economic. În considerarea acestor modificări s-a avut în vedere şi faptul că în categoria consumatorilor care consuma anual mai puţin de 1000 t.e.p se încadrează şi consumatorii mici de energie, sub 200 t.e.p la care realizarea unui audit energetic complex ar fi ineficientă din punct de vedere al costului raportat la economiile de energie estimate;
 • operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie mai mare de 1000 tone echivalent petrol şi care pun în aplicare, după data intrării în vigoare a Legii 121/2014 privind eficienţa energetică, un sistem de management al energiei sau mediului, certificat de către un organism independent în conformitate cu standardele europene sau internaţionale relevante, sunt exceptaţi de la elaborarea unui audit energetic o dată la 4 ani dacă fac dovada că certificarea şi respectiv recertificarea sistemului de management în cauză s-a făcut având la baza un audit energetic elaborat in conditiile prezentei legi;
 • introducerea unor termeni și expresii noi: rețea inteligentă, interoperabilitate. S-a înlocuit termenul ”sistem de contorizare inteligentă” cu ”sistem de măsurare inteligentă” pentru asigurarea coerenței legislative;
 • programele de măsuri pentru îmbunătățirea eficienței energetice și rapoartele de evaluare a potenţialului de creştere a eficienţei energetice a reţelelor de energie electrică şi gaze naturale se revizuiesc și se transmit la ANRE din doi în doi ani.

Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.