Localitatea Măgurele, pol internațional de cercetare, se va transforma într-un smart city

Publicat pe Categorii CSR, Flux energetic
Prima Pagina Actual Flux energetic Localitatea Măgurele, pol internațional de cercetare, se va transforma într-un smart city

Localitatea Măgurele, Ilfov, se va transforma într-un smart city în baza unui proiect pilot, ce are la bază un studiu realizat de Institutul de Politici Publice. Cu o populație de aproximativ 11.000 de locuitori, aflată pe un trend ascendent, orașul Măgurele este al optulea și cel mai mic centru urban al județului Ilfov din punct de vedere demografic, dar cu un potențial ridicat de dezvoltare. Pol internațional de cercetare, situat în apropierea Bucureștiului, orașul Măgurele dispune de o strategie durabilă pentru perioada 2017 – 2022 care acoperă diverse domenii ale comunității locale, de la infrastructură și amenajarea teritoriului, mediu, educație, administrație publică, cultură.

Oameni de știință din Europa, experți  și reprezentanți ai autorităților locale s-au reunit la București, la conferința Science meets Regions/ Science builds the future, pentru a discuta despre modul în care deciziile politice pot fi fundamentate pe cercetarea științifică.  „Science meets Regions/Science builds the futureface parte dintr-o serie de evenimente organizate de Joint Research Centre (JRC), serviciul științific și de cercetare intern al Comisiei Europene. Instituţiile de cercetare şi cele academice pot avea un rol important în dezvoltarea regiunii prin extinderea campusului universitar din Măgurele, construcţia de noi locuinţe pentru studenţi sau dezvoltarea unui centru de transfer tehnologic în cadrul proiectului Măgurele Science Park.

“Cetățenii așteaptă schimbări în, aproape, fiecare zi, iar societatea este dominată de tehnologie. Știința este parte integrantă a societății. Bineînțeles că acest lucru se poate realiza numai prin implicarea administrațiilor publice. Oamenii de știință trebuie să îi convingă pe politicieni” , a afirmat Acad. Nicolae Victor Zamfir, directorul general al Institutului de Fizică și Inginerie Nucleară “Horia Hulubei”.

„Este nevoie să fundamentăm politicile publice pe doi piloni: pe randamentul resurselor investite și pe creșterea calității vieții. Cum prioritizezi ca să ai randament maxim?! Ei bine, aici intervin experții care fac analiza lor, fac balanța cost-beneficiu și prioritizează în condițiile resurselor date. Administrația performantă va fi de fapt un trinom – administrația, experții/mediul academic și cetățeanul. Că nu suntem în război. Nu trebuie să trăim în tabere diferite, trebuie să fim în parteneriat. Apoi, Consiliul Județean trebuie să facă politici publice pentru întreaga regiune, nu fiecare pe bucățica lui”, a spus Marian Petrache, președinte al Consiliului Județean Ilfov.

Lista obiectivelor de investiții pe anul 2019 cuprinde o serie de cheltuieli pentru investiții ce includ folosirea noilor tehnologii, cum ar fi:

Capitolul autorități publice: soft de management al documentelor, sisteme informatice, soft pentru parcări, soft registrul jurnal GDPR, soft bibliotecă online, soft stare civilă, modul de depunere a documentelor pentru contribuabili, hartă interactivă GIS.

O simplă posibilitate de evaluare a serviciilor publice de către cetățeni plasată pe pagina web a primăriei poate reprezenta un prim pas făcut în dialogul cu cetățenii. Un alt exemplu de implicare a cetățenilor în guvernarea comunității respective este oferirea posibilității acestora de a sesiza probleme locale, într-un format accesibil și publicarea în timp real a rezultatelor prin crearea unei hărți a problemelor sesizate.

Capitolul Poliție locală:cheltuieli și pentru sisteme informatice sau alte dotări ale poliției locale (camere video de corp, radiotelefoane portabile).

Capitolul Învățământ: modernizarea și extinderea liceului, modernizarea clădirii școlii Aluniș.

Capitolul Servicii, Dezvoltare Publică și Locuințe: modernizare iluminat public, extindere rețea de iluminat, camere mobile supraveghere localitate, sistem monitorizare video localitate.

Conceptul de locuințe pasive este unul deja testat cu succes, chiar în București fiind în derulare o serie de proiecte în acest sens, acesta presupunând o regenerare urbană bazată pe instalarea de panouri solare pentru respectivele locuințe și a unor noi tehnologii (conducte de aer cald în pereți care asigură păstrarea energiei termine, blocuri de parafină care absorb energia în timpul zilei și o degajă în timpul nopții etc) care să sporească cu mult eficiența energetică a respectivelor locuințe și practic, în unele cazuri chiar să tindă către independență energetică.

Un sistem inteligent de management al deșeurilor, poate avea și el multiple componente smart, cum ar fi:

  • senzori instalați în cadrul punctelor de colectare, care arată în timp real gradul de ocupare a respectivelor pubele. În acest fel, prin agregarea datelor respective și analizarea lor, se pot crea trasee ale utilajelor de colectare ca să eficientizeze cu mult activitatea acestora.
  • altă modalitate este cea de a măsura cantitatea și de a înregistra automat respectiva cantitate de deșeuri de la punctele de colectare, optimizând din nou programul de colectare.
  • datele colectate de la senzorii respectivi pot genera o hartă care arată unde sunt prioritățile de colectare cele mai stringente, conducând astfel la economii de resurse considerabile pentru autoritățile locale.

Capitolul Protecția Mediului: canalizare cartier Progresu, canalizare Vârteju.

Noile tehnologii pot aduce beneficii importante pentru sănătatea locuitorilor prin simpla măsurare a calității aerului și a furnizării acestor date, a identificării zonelor mai poluate și a informării cetățenilor. Spre exemplu, în Zurich au fost montați senzori de măsurare a calității aerului chiar pe autobuze, datele acelor senzori generând o hartă cu poluarea din oraș și concentrația de particule capabilă să sugereze chiar utilizatorilor cea mai puțin poluată rută pentru a ajunge la destinația dorită de aceștia.

Capitolul Transporturi: asfaltare străzi, amenajare piață centrală, trotuare, podețe, amenajare parcări, pod peste centură. Dezvoltarea unei aplicații mobile a orașului care să arate în timp real o serie de date utile pentru cetățeni poate fi o componentă smart-city pentru Măgurele:

  • posibilitatea cetățenilor de a plăti taxe și impozite prin intermediul aplicației, de a plăti pentru parcare;
  • afișarea orarelor privind transportul în comun, a timpilor de așteptare;

Pentru investițiile viitoare referitoare la amenajarea de parcări publice, includerea senzorilor de parcare care pot afișa în timp real locurile libere are potențial de a integra tehnologia în descongestionarea traficului.Având în vedere că infrastructura și conexiunile cu principalele mijloace și căi de transport sunt văzute ca una dintre principalele probleme actuale de la nivelul orașului Măgurele, promovarea transportului alternativ, dar și a transportului ecologic reprezintă un domeniu cu potențial în acest oraș.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *