Participanții la piața energiei, obligați să publice informațiile privilegiate, conform REMIT, până pe 1 ianuarie 2021

Publicat pe Categorii Energie, Flux energetic
Prima Pagina Actual Flux energetic Participanții la piața energiei, obligați să publice informațiile privilegiate, conform REMIT, până pe 1 ianuarie 2021
  • ANRE: Transparența piețelor angro de energie necesită publicarea informațiilor privilegiate într-un mod care să permită diseminarea acestora către un public cât mai larg posibil, acordând acces facil și egal tuturor utilizatorilor acestor informații

Participanții la piața energiei au obligația de publicare a informaţiilor privilegiate, în conformitate cu REMIT (Regulamentul privind integritatea și transparența pieței angro de energie). Termenul limită de conformare este 1 ianuarie 2021, potrivit unui comunicat al ANRE.

„Informație privilegiată” este informația ce are un caracter precis, nu a fost făcută publică, se referă în mod direct sau indirect la unul sau mai multe produse energetice angro și poate afecta semnificativ prețul produselor energetice angro.

După data de 1 ianuarie 2021, obligația de publicare efectivă și în timp util a informațiilor privilegiate se consideră îndeplinită doar dacă informațiile sunt publicate pe o Platformă de Informații Privilegiate care respectă criteriile enumerate în Ghidul ACER (Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei), precizează ANRE.

Conform Art. (4) alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie (REMIT), participanții la piață sunt obligați să facă publice în mod efectiv și în timp util informațiile privilegiate pe care le dețin referitoare la o întreprindere sau la instalațiile pe care respectivul participant la piață sau întreprinderea-mamă a acestuia sau o întreprindere asociată le deține în proprietate sau le controlează sau ale căror aspecte operaționale intră în atribuțiile participantului la piață respectiv sau ale întreprinderii respective, în totalitate sau parțial.

Transparența piețelor angro de energie necesită publicarea informațiilor privilegiate într-un mod care să permită diseminarea acestora către un public cât mai larg posibil, acordând acces facil și egal tuturor utilizatorilor acestor informații, se precizează într-un comunicat actualizat de ANRE privind obligaţiile de publicare informaţii privilegiate conform REMIT.

Potrivit ACER, pentru a asigura îndeplinirea obligației de publicare efectivă și în timp util în conformitate cu art. 4 alin. (1) din REMIT, informațiile privilegiate ar trebui să fie publicate prin intermediul unor platforme centrale care agregă mesaje urgente de piață (Urgent Market Messages/ UMMs) de la mai mulți participanți la piață şi permit difuzarea imediată a acestora către publicul larg. ACER consideră Platformele de Informații Privilegiate (Inside Information Platforms/IIPs) ca mecanism implicit de publicare şi a demarat, în anul 2020, un proces formalizat de înregistrare şi verificare a îndeplinirii de către aceste platforme a criteriilor minime de calitate enumerate în subcapitolul 7.2.2 din Ghidul ACER privind aplicarea REMIT.

ACER oferă informaţii pe site-ul propriu cu privire la stadiul verificărilor realizate şi lista platformelor care îndeplinesc criteriile și, prin urmare, pot fi utilizate astfel încât să se asigure respectarea obligaţiei de publicare efectivă a informațiilor privilegiate, informează ANRE.

Alte informații utile pentru participanții la piață, oferite de Autoritate în comunicatul actualizat:

  • O publicare simultană pe site-ul participantului la piață poate fi utilizată ca sursă suplimentară de publicare, dar nu poate înlocui publicarea pe o Platformă de Informații Privilegiate;
  • În cazul în care se utilizează mijloace suplimentare pentru publicare, de ex. pe site-ul propriu, participantul la piață trebuie să se asigure că informațiile publicate sunt identice cu cele publicate pe Platforma de Informații Privilegiate;
  • Participanții la piață au obligația de a completa în Formularul de înregistrare, la înregistrarea în Registrul național al participanților la piața angro de energie sau la actualizarea informațiilor din acest Registru (conform Ordinului Președintelui ANRE nr. 1/2015), locul de publicare a informațiilor privilegiate, respectiv site-ul Platformei de Informații Privilegiate;
  • Amânarea publicării de informații privilegiate se poate realiza doar în mod excepțional, pentru a nu aduce atingere intereselor legitime ale participantului la piață, conform art. 4 alin. (2) din REMIT, care prevede ca participantul la piață să nu ia decizii cu privire la tranzacționarea de produse energetice angro pe baza acestor informații, cu excepția cazurilor ce se înscriu în condițiile prevăzute la art. 3 alin. (4) pct. b) din REMIT. De îndată ce interesele legitime au încetat, participantul la piață trebuie să publice informațiile privilegiate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din REMIT. Participanții la piață au obligația a raporta către ACER și ANRE amânarea publicării informațiilor privilegiate pe Platforma de notificare de pe Portalul REMIT al ACER.

Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *