Puteri sporite și activități suplimentare pentru SAPE. Să dobândească acțiuni la societăți și să le administreze. Va putea să comercializeze energie electrică

Publicat pe Categorii Business, Flux energetic, Semnal
Prima Pagina Actual Flux energetic Puteri sporite și activități suplimentare pentru SAPE. Să dobândească acțiuni la societăți și să le administreze. Va putea să comercializeze energie electrică
  • Acţionarul unic Statul Romȃn, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, a aprobat modificarea Actului Constitutiv al societății
  • SAPE în consorţiu cu Electrica, în competiția pentru achiziționarea activelor CEZ în România

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – SAPE are puteri sporite, conform unor decizii recente ale acționarului unic – Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Astfel, SAPE va avea ca scop dobândirea, prin orice modalitate legală, de acțiuni la societăți și administrarea acestora, precum și administrarea în nume propriu și în numele statului, prin MEEMA, a participațiilor deținute la societăți în domeniul energiei.  Cu mandat de la minister, SAPE va administra, în numele Statului Român, interese ale acestuia la societăți.

Totodată, SAPE va putea să desfășoare următoarele activități secundare: comercializare de energie electrică, activități ale holdingurilor și fonduri mutuale și alte entități financiare similar.

Acţionarul unic Statul Romȃn, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, a aprobat modificarea Actului Constitutiv al societății, conform propunerilor Directoratului, avizate de Consiliul de Supraveghere.

La Obiectul de activitate al SAPE s-a decis să se adauge Scopul acesteia. Astfel, art 6 din Actul Constitutiv a fost completat, după cum urmează:

“Societatea are ca scop:

(i) dobândirea prin orice modalitate legală de acțiuni la societăți și administrarea acestora, în conformitate cu interesul acționarului unic;

(ii) administrarea în nume propriu a participațiilor deținute la societăți în domeniul energiei;

(iii) administrarea în numele Statului Român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, a participațiilor la societățile aflate în portofoliul său, dobândite prin orice modalități legale;

(iv) administrarea în numele Statului Român, prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a oricăror interese ale acestuia la societăți, în baza unui mandat de reprezentare/administrare emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.”

Totodată, AGA a mai aprobat o modifiicare a  Actului Constitutiv, astfel că SAPE poate desfășura și următoarele activități secundare:

• CAEN 6420 – Activități ale holdingurilor;

• CAEN 3514 – Comercializare de energie electrică;

• CAEN 6430 – Fonduri mutuale și alte entități financiare similar.

SAPE poate desfășura și:

• Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice;

•Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate;

• Comerț cu amănuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate;

• Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software- ului;

• Comerț cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicații;

• Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;

• Comerț cu ridicata nespecializat.

SAPE în consorţiu cu Electrica, interes pentru activele CEZ în România

Recent, acționarul unic – MEEMA a aprobat achiziția de către SAPE de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică având ca obiect consultanța, asistența și reprezentare a societății în Proiectul  lansat de Grupul CEZ în cadrul căruia caută cumpărători pentru activele CEZ România.

SAPE în consorţiu cu Electrica s-au calificat pentru etapa următoare în licitația privind achiziționarea activelor CEZ din țara noastră.

Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie este societate administrată în sistem dualist, ce a fost constituită prin divizarea SC DFEE – Electrica S.A.

Obiectivele principale ale societății:

  • Monitorizarea modului de îndeplinire a obligațiilor rezultate din contractele de privatizare încheiate de Electrica S.A., cu privire la filialele de furnizare și distribuție de energie electrică privatizate, precum și a tuturor acordurilor încheiate de Electrica S.A. în legatură cu contractele de privatizare;
  • Continuarea litigiilor aflate pe rolul Curții de Arbitraj de la Paris, deschise în urma nerespectării clauzelor din contractele de privatizare pentru filialele de furnizare și distribuție de energie electrică privatizate și a oricăror alte litigii în legătură cu participațiile minoritare repartizate conform proiectului de divizare;
  • Reprezentarea intereselor S.A.P.E. în societățile enumerate mai sus, prin participarea în Consiliile de Administrație, respectiv AGA ale acestora;
  • Elaborarea / implementarea unei strategii de administrare a participațiilor minoritare, de maximizare a veniturilor din dividende / valorificare participații;
  • Participarea în cadrul proiectelor energetice de interes național și viabile din punct de vedere financiar;
  • Administrarea participațiilor minoritare deținute de S.A.P.E. la societățile existente în portofoliu.

Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *