Acționarii, informați de planurile Hidroelectrica: Se va relua vânzarea de microhidrocentrale. Proiecte prioritare: retehnologizare AHE Vidraru,modernizare CHE Vaduri și instalații electrice aferente barajului deversor Porțile de Fier I

Publicat pe Categorii Business
Prima Pagina Business Acționarii, informați de planurile Hidroelectrica: Se va relua vânzarea de microhidrocentrale. Proiecte prioritare: retehnologizare AHE Vidraru,modernizare CHE Vaduri și instalații electrice aferente barajului deversor Porțile de Fier I

Hidroelectrica  este pregătită să demareze vânzarea de microhidrocentrale (MHC) și o serie de achiziții pentru retehnologizarea AHE Vidraru, modernizarea CHE Vaduri și modernizarea instalațiilor electrice aferente barajului deversor Porțile de Fier I .

Acționarii, convocați în AGEA în data de 18.09.2020, sunt solicitați să aprobe vânzarea de microhidrocentrale conform strategiei de valorificare propusă prin Nota de fundamentare a Directoratului nr. 74326/14.07.2020A, potrivit convocatorului ședinței acționarilor. Conform Actului constitutiv al Hidroelectrica, actualizat în decembrie 2019, se pot încheia acte de dobândire, înstrăinare, închiriere, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, ale cărăr valoare depășește , individual sau cumulate, pe durata unui exercițiu financiar, 1% din totalul valorii contabile a activelor imobilizate ale Hidroelectrica, minus creanțele.

Totodată, acționarii sunt informați despre aprobarea demarării ahiziției ,,Modernizare instalații electrice aferente echipamentelor hidromecanice și instalație de acționare hidraulică aferentă barajului deversor Porțile de Fier I”. Valoarea totala estimată este de 65.889.159 lei (fară TVA).

Vechimea în exploatare a echipamentelor hidromecanice pentru acționarea stavilelor este de peste 50 de ani, iar instalațiile hidraulice au depășit durata normată de serviciu, prezentând uzuri majore de natură mecanică și corozivă. În aceste condiții, mentenanța nu mai este posibilă, majoritatea componentelor nu se mai găsesc în gama de fabricație a furnizorilor de echipamente specializați. Instalațiile nu mai prezintă siguranță în exploatare, explică specialiștii Hidroelectrica într-o notă de fundamentare.

Acționarii vor mai fi informați cu privire la aprobarea demarării achiziției „Retehnologizare AHE Vidraru”, valoarea estimată fiind de 87.598.550 euro (fără TVA). Ulterior finalizării achiziției, se va semna contractul cu privire la aprobarea aplicării procedurii de atribuire negociere competitivă pentru achiziția având ca obiect „Retehnologizare AHE Vidraru”, precizează Directoratul companiei.

Prin puterea instalată de 220  MW, centrala Vidraru este deosebit de importantă pentru SEN deoarece participă și la reglajul frecvență-putere, asigurând totodată servicii de sistem.

Retehnologizarea AHE Vidraru: o nouă licitație “în cel mai scurt timp”. Studiul de fezabilitate a fost actualizat, se cere aprobarea acționarilor. Optimism la Hidroelectrica: “Există șanse reale de a atragere a unui număr mare de participanți la următoarea procedură de licitație”

Citește și: https://www.investenergy.ro/retehnologizarea-ahe-vidraru-reluata-in-cel-mai-scurt-timp-studiul-de-fezabilitate-a-fost-actualizat-se-cere-aprobarea-actionarilor-optimism-la-hidroelectrica-exista-sa/

De asemenea, li se va aduce la cunoștință acționarilor aprobarea demarării achiziției “Modernizare CHE Vaduri: HA nr. 2, Stația 110kV și Echipamente Mecanice și Electrice Centrală și Baraj”, în baza referatului de necesitate, oportunitate și estimare valoare, la valoarea totală estimată de 34.761.757 lei. Contractul va fi atribuit direct S.S.H. Hidroserv S.A., care are calitatea de întreprindere afiliată față de Hidroelectrica, potrivit documentului semnat de Directorat.

Centrala hidroelectrică Vaduri, funcțională din anul 1966, face parte din schema de amenajare a râului Bistrița. Energia de proiect a CHE Vaduri este de 90 GWh/an.

În ședința AGEA din septembrie, acționarii vor aproba majorarea capitalului social cu suma de 2.081.360 lei, din care 1.666.250 lei aport în natura (12 terenuri) și 415.110 lei aport în numerar.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.