Ajutoare de stat pentru investiţiile în cogenerare și producătorii de energie regenerabilă

Publicat pe Categorii Flux energetic, Investitii / Tranzactii
Prima Pagina Actual Flux energetic Ajutoare de stat pentru investiţiile în cogenerare și producătorii de energie regenerabilă

Investiţiile în cogenerare de înaltă eficienţă vor fi sprijinite printr-o schemă de ajutor de stat. Sprijinul se adresează întreprinderilor mari, mijlocii şi mici, inclusiv microîntreprinderi, pentru capacităţile nou instalate sau renovate şi se aplică pentru proiectele care propun realizarea sau modernizarea centralelor electrice de cogenerare pe gaz natural şi biomasă şi a celor care utilizează gaze reziduale provenite din procese industriale. Guvernul a aprobat un act normative în acest sens.

Bugetul total alocat schemei de ajutor este de 81,1 milioane euro, din care 85% reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 15% reprezintă fonduri de cofinanţare publică asigurată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale,  Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

”Schema de ajutor se aplică pentru proiectele care propun ca acţiuni realizarea/modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă (maximum 8 Mwe) pe gaz natural şi biomasă la nivelul întreprinderilor şi realizarea/modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă care utilizează gaze reziduale provenite din procese industriale la nivelul întreprinderilor”, potrivit comunicatului Executivului. Ajutorul se acordă sub formă de alocări financiare nerambursabile, suma  maximă care se poate acorda pentru un proiect de investiţii nu poate depăşi 15 milioane de euro.

Potenţialii beneficiari sunt societăţile din industrie/administratorul unui parc industrial sau distribuitorul de energie termică al unui parc industrial cu consumuri energetice de peste 200 tep (tone echivalent petrol)/an, care pot dovedi un necesar util de energie termică pentru procesele industriale cu o durată de minim 4000-5000 h/an şi care necesită simultan şi o cantitate suficientă de energie electrică ce poate fi asigurată de grupuri de cogenerare.

Numărul estimat de beneficiari este de 50 de întreprinderi, iar  schema de ajutor de stat se aplică până la data de 31 decembrie 2020.

”Implementarea schemei de ajutor are ca obiective realizarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologică şi mai competitivă, conducând la dezvoltare durabilă şi, totodată, la atingerea obiectivelor Uniunii de creştere cu 20% a eficienţei energetice până în 2020 şi a obiectivului global stabilit prin Directiva 2012/27/UE a Parlamentului european şi a Consiliului de a se economisi cel puţin 20% din consumul de energie primară la nivelul Uniunii”, se mai precizează în comunicat. Prin realizarea acestor proiecte de urmăreşte creşterea cu 50 MWe (Megawatt electric) a puterii instalate în cogenerare.

De asemenea, societăţile care îşi desfăşoară activitatea în sectorul producerii de energie electrică şi termică şi unităţile administrativ-teritoriale/asociaţiile de dezvoltare intracomunitară care produc energie electrică din surse regenerabile vor putea beneficia de ajutoare de stat, bugetul total alocat schemei fiind de 100,6 milioane euro, pentru urmatorii 4 ani. ”Potrivit unei Hotărâri adoptate de Guvern, implementarea schemei de ajutor de stat are ca obiective: creşterea resurselor de energie din surse de energie mai puţin exploatate, creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, precum şi reducerea emisiilor de carbon în atmosferă prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare an- cărbune, gaz natural. Prin realizarea acestor proiecte, se urmăreşte creşterea cu 60 MW a capacităţii instalate de producere a energiei electrice şi energiei termice din biomasă, biogaz şi geothermal”, se precizează în comunicatul Executivului.

Din bugetul total alocat schemei, 85% reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi 15% fonduri de cofinanţare publică, asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene şi de la bugetele locale.

Ajutorul maxim care poate fi acordat pentru un proiect de investiţii nu poate depăşi 15 milioane euro, iar numărul maxim de beneficiari de ajutor de stat în cadrul schemei este de estimat la 40, schemă aplicându-se până la 31.12.2020.

Prin sprijinul acordat se finanţează următoarele tipuri de investiţii: realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice şi/sau termice din biomasă şi biogaz; realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice din apă geotermală.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *