ANRE: Contractul de distribuţie a energiei electrice se va încheia în maximum 5 zile. Nu va mai putea fi denunțat unilateral de către furnizor și distribuitor

Publicat pe Categorii Electrica si termica, Energie, Esential, Flux energetic, Semnal
Prima Pagina Energie Electrica si termica ANRE: Contractul de distribuţie a energiei electrice se va încheia în maximum 5 zile. Nu va mai putea fi denunțat unilateral de către furnizor și distribuitor

Urmare a sesizărilor și solicitărilor primite de la operatorii de distribuție, furnizori și clienți finali, ANRE a operat o serie de modificări la Contractul-cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice încheiat între operatorul de distribuţie şi furnizor, precum și la Condițiile generale de prestare a acestui serviciu.

Astfel, contractul de distribuţie a energiei electrice şi/sau actele adiţionale la acesta se va încheia în termen de maximum 5 zile de la înregistrarea cererii de încheiere a contractului/actului adiţional, însoţită de documentaţia completă.

A fost eliminată posibilitatea denunțării unilaterale de către furnizor și operatorul de distribuție a contractului pentru serviciul de distribuție a energiei electrice.

Totodată, a fost eliminată prevederea potrivit căreia operatorul de distribuție are obligaţia să monteze sau să înlocuiască grupul de măsurare/elemente ale grupului de măsurare identificat(e) de el sau sesizat(e) ca fiind dispărut(e), defect(e) ori suspect(e) de înregistrări eronate:

–  în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data identificării/sesizării dispariţiei sau defectării, în cazul unui loc de consum cu puterea aprobată mai mare de 100 kW,

–  în termen de maxim 10 zile lucrătoare în cazul unui loc de consum cu puterea aprobată mai mică sau egală cu 100 Kw şi s-a prevăzut ca montarea/înlocuirea să se realizeze în 5 zile indifferent de puterea aprobată pentru locul de consum respectiv.

La solicitarea unui utilizator de integrare a locului de consum şi/sau de producere în SMI, operatorul de distribuție instalează un contor care asigură comunicaţia de date către sistemul central prin intermediul unui modul de comunicaţie GSM/GPRS sau altă soluţie tehnică cu un cost comparabil sau mai mic. Până la data integrării locului de consum în SMI conform calendarului de implementare aprobat, costurile suplimentare pentru realizarea integrării în SMI a locului de consum se suportă de către utilizator, a decis ANRE. Distribuitorul va răspunde în scris solicitării de implementare a SMI. Dacă  utilizatorul acceptă condiţiile, instalarea contorului şi integrarea consumatorului în SMI se va face în cel mult 90 de zile calendaristice.

Totodată, a fost eliminată prevederea potrivit căreia dacă notificarea/solicitarea/comunicarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se consideră primită cel târziu în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată, dacă primirea a avut loc după ora 15:00 a zilei de primire.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *