ANRE poate emite avize pe legi și ordonanțe ale Guvernului. Are dreptul legal “să dobândească în proprietate ori în folosință bunuri imobile pentru edificarea unui sediu central”

Publicat pe Categorii Esential, Flux energetic, Info Legislativ, Semnal
Prima Pagina Actual Esential ANRE poate emite avize pe legi și ordonanțe ale Guvernului. Are dreptul legal “să dobândească în proprietate ori în folosință bunuri imobile pentru edificarea unui sediu central”
  • Șeful statului a promulgat noua lege privind organizarea și funcționarea Autorității

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE va funcționa în baza unei noi legi. Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat decretul privind promulgarea Legii nr 26/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei.   (Pl-x 15/06.02.2019). Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 decembrie 2019 și de Senat pe 26 februarie 2020.

Am consultat noile prevederi legale, pe care le prezentăm în cele ce urmează.

Raportul anual de activitate se va prezenta de către conducerea ANRE până la data de 30 iunie, va fi dezbătut și supus votului în Parlament. Potrivit Legii 26/2020, “În numele ANRE, preşedintele acesteia prezintă Parlamentului raportul anual de activitate pentru anul anterior, până la data de 30 iunie, care va fi dezbătut, fără a fi supus votului, în şedinţa comună a celor două camere ale Parlamentului. (…) ANRE întocmeşte un raport anual privind determinarea preţurilor şi tarifelor reglementate aprobate pentru anul anterior şi îl transmite celor două camere ale Parlamentului până la data de 30 iunie a fiecărui an, în cuprinsul raportului anual de activitate”.

Raportul anual al ANRE va cuprinde, în mod obligatoriu, o secţiune cu privire la rezultatele monitorizării funcţionării pieţelor de energie electrică, de gaze naturale și energie termică, precum şi o secţiune referitoare la determinarea și evoluția preţurilor şi tarifelor reglementate de ANRE, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Plus o secțiune cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli.

ANRE are obligația să transmită raportul Parlamentului, precum și  Guvernului şi Preşedintelui României, Agenţiei de Cooperare a Reglementatorilor în Domeniul Energiei, ACER, Comisiei Europene, precum şi Consiliului Concurenţei. Acesta se va publică pe site-ul propriu al ANRE, cu respectarea confidenţialităţii informaţiilor sensibile comercial.

Numirea membrilor Comitetului de reglementare al ANRE, cu nominalizarea funcţiilor, se face la propunerea comună a Comisiei pentru industrii şi servicii a Camerei Deputaţilor, a Comisiei pentru energie, infrastructură energetică şi resurse minerale a Senatului şi a Comisiei economice, industrii şi servicii a Senatului, în termen de 30 de zile de la vacantarea funcţiei/funcţiilor respective.

Mai nou, la solicitarea autorităților publice centrale, ANRE poate emite avize sau puncte de vedere pentru proiecte de acte normative de legislație primară – legi, ordonanțe ale Guvernului, cu privire la aspect specifice ariei de competență a autorității.

ANRE poate să se mute în sediu nou

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE va putea să se mute într-un sediu nou, o clădire eficientă energetic așa cum își doresc reprezentanții instituției. La articolul 2, s-a introdus un nou alineat, prin care se stipulează: „(9) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ANRE poate să cumpere, să închirieze imobile sau să dobândească în proprietate ori în folosință bunuri imobile pentru edificarea unui sediu central, exclusiv din venituri proprii”

Este posibil ca banii strânși din taxa de 2% pe cifra de afaceri impusă companiilor din energie să poată fi folosiți de către ANRE pentru un sediu nou, susțin surse autorizate. Rămâne de văzut! Guvernul a anunțat că dorește ca  suma colectată să fie direcționată în proiecte de eficiență energetică și pentru sprijinirea consumatorilor vulnerabili, potrivit declarațiilor ministrului Virgil Popescu.

Referitor la imobilele cu destinație de locuințe de serviciu aflate în proprietatea ANRE, în vederea desfășurării activităților specifice, acestea pot fi închiriate salariaților conform prevederilor legale și ale regulamentului de atribuire aprobat prin ordin al președintelui ANRE, conform noii legi.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *