ANRE vine cu noi reguli specifice, clare și simplificate pentru eficientizarea procesului de racordare pentru prosumatori. Nou proiect de ordin în consultare publică

Publicat pe Categorii Info Legislativ, Regenerabile, Semnal
Prima Pagina Info Info Legislativ ANRE vine cu noi reguli specifice, clare și simplificate pentru eficientizarea procesului de racordare pentru prosumatori. Nou proiect de ordin în consultare publică
  • Anumite termene aferente etapelor de racordare a prosumatorilor au fost scurtate
  • S-au elaborat modele de cereri de racordare, respectiv de notificări simplificate și particularizate prosumatorilor,  pe care aceștia să le transmită operatorului de distribuție în vederea obținerii avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare și certificării calității de prosumator
  • Măsuri tranzitorii pentru cei care au trimis deja distribuitorilor cereri de emitere/actualizare avize tehnice de racordare/certificate de racordare, după caz

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE susține adoptarea de urgență a unor reguli specifice, clare și simplificate care să eficientizeze procesul de racordare pentru prosumatori, ca urmare a interesului crescut, manifestat prin numeroasele cereri adresate  operatorilor de distribuție în ultima perioadă de timp, precum și solicitări către  ANRE pentru clarificarea unor aspecte.

În acest sens, ANRE a elaborat și pus în consultare publică un proiect de ce stabileşte regulile pentru racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum și de producere aparținând prosumatorilor care dețin instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum. Varianta anterioară, postată pe pagina de internet a ANRE, a fost îmbunătățită prin elaborarea unor modele de cereri de racordare, respectiv de notificări simplificate și particularizate prosumatorilor  pe care aceștia să le transmită operatorului de distribuție în vederea obținerii avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare și certificării calității de prosumator, precizează reprezentanții Autorității.

Sursă foto: Casa EFdeN

Totodată, noul proiect de ordin are în vedere situația racordării la un loc de consum existent a instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum, în cazul în care este necesară creşterea puterii absorbite din reţeaua electrică faţă de puterea aprobată pentru locul de consum respectiv. De asemenea, față de varianta anterioară, se are în vedere simplificarea procesului de actualizare a certificatelor de racordare în cazul racordării la un loc de consum existent a instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum.

Pentru eficientizarea procesului, ANRE a decis să scurteze anumite termene aferente etapelor de racordare a prosumatorilor. Astfel, pentru a veni în sprijinul utilizatorilor care doresc să devină prosumatori și sunt deținători ai unui loc de consum și de producție nou, Autoritatea a considerat necesară și utilă detalierea procesului de racordare, precum și elaborarea unui model de cerere de racordare (Anexa nr. 1 a proiectului de ordin) conținând informațiile și lista documentelor necesar a fi transmise operatorului de distribuție împreună cu cererea. Pentru situația unui loc de consum existent, după realizarea instalației de producere a energiei electrice racordată la locul de consum existent, utilizatorul notifică operatorul de distribuție cu privire la racordarea la locul de consum respectiv a instalațiilor de producere a energiei electrice cu puteri instalate de până la 27 kW pe loc de consum, solicitând totodată, înlocuirea contorului existent la locul de consum cu un contor de măsurare a energiei electrice în ambele sensuri și punerea sub tensiune pentru perioada de probe a instalației de producere a energiei electrice. Astfel, printr-o singură comunicare a solicitărilor din partea utilizatorului, adresată pe baza modelului de notificare (Anexa nr. 2 a proiectului de ordin) s-a avut în vedere eficientizarea procesului de actualizare a certificatului de racordare existent, spun reprezentanții ANRE. Totodată, prosumatorul depune împreună cu notificarea un set de documente referitoare, în principal, la

datele tehnice, energetice și la documentația tehnică a instalației de producere a energiei electrice.

Operatorul de distribuție are obligaţia să actualizeze şi să transmită utilizatorului certificatul de racordare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către utilizator a procesului verbal de recepţie a punerii în funcţiune a instalaţiilor de producere a energiei

electrice.

Alte prevederi din proiectul de ordin ANRE

În cadrul proiectului de ordin a fost avută în vedere și situația racordării la un loc de consum existent a instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum, cu creşterea puterii absorbite din reţeaua electrică faţă de puterea aprobată pentru locul de consum respectiv. În acest caz este necesară realizarea de lucrări suplimentare sau de modificări în instalaţiile electrice existente din amonte de punctul de delimitare între instalaţiile prosumatorului şi cele ale operatorului de distribuţie.

După realizarea instalației de producere a energiei electrice racordată la locul de consum existent, utilizatorul transmite operatorului de distribuție cererea de emitere a avizului tehnic de racordare ca urmare a modificării unor elemente de natură tehnică cu depășirea puterii absorbite aprobate

anterior, utilizând același model de cerere ca cel folosit în cazul locului de consum și de producere nou (Anexa nr. 1 a proiectului de ordin). În acest model de cerere, utilizatorul va putea marca câmpurile corespunzătoare locului de consum existent și identifica informațiile și documentele pe care trebuie să le trimită operatorului de distribuție împreună cu cererea. Pentru

eficientizarea procesului, odată cu cererea de emitere a avizului tehnic de racordare, utilizatorul solicită și înlocuirea contorului existent la locul de consum cu un contor de măsurare a energiei electrice în ambele sensuri și punerea sub tensiune pentru perioada de probe a instalației de producere a energiei electrice. Operatorul de distribuție are obligaţia să actualizeze şi să transmită utilizatorului certificatul de racordare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către utilizator a procesului verbal de recepţie a punerii în funcţiune a instalaţiilor de utilizare ale prosumatorului.

Pentru certificarea calității de prosumator a utilizatorului care deține un loc de consum și de producere prevăzut cu instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum s-a avut în vedere transmiterea către operatorul de distribuție a unei notificări (Anexa nr. 3 a proiectului de ordin).

În oricare dintre situații, în certificatul de racordare se menționează calitatea de prosumator.

Proiectul de ordin ANRE prevede și măsuri tranzitorii cu privire la aplicarea prevederilor utilizatorilor care, înainte de intrarea în vigoare a acestuia, au transmis operatorilor de distribuție cereri de emitere/actualizare avize tehnice de racordare/certificate de racordare, după caz, pentru racordarea instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri electrice instalate de cel mult 27 kW pe loc de consum și care sunt în curs de obținere a certificării calității de prosumator.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *