Anunț de la ANRE: Nu mai are ca atribuții atestarea managerilor energetici și autorizarea auditorilor energetici

Publicat pe Categorii Eficienta energetica, Flux energetic, Semnal
Prima Pagina Actual Flux energetic Anunț de la ANRE: Nu mai are ca atribuții atestarea managerilor energetici și autorizarea auditorilor energetici

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE a anunțat că nu mai are ca atribuții atestarea managerilor  energetici și autorizarea auditorilor energetici.

Având în vedere prevederile art. XVI ale Ordonanței de Urgență a Guvernului  nr.1/2020, privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative,  publicată în Monitorul Oficial nr.11 / 09.01.2020, vă informăm că ANRE nu mai are ca atribuții atestarea managerilor  energetici și autorizarea auditorilor energetici, potrivit unui anunț al Autorității.

Ca urmare, sumele achitate pentru obținerea atestatelor de manager energetic, a autorizațiilor de auditori energetici și respectiv  prelungirea acestor documente, pentru care ANRE nu a finalizat procedura de autorizare, respectiv atestare,  vor fi restituite solicitanților pe baza cererilor depuse de către aceștia și întocmite conform modelului prezentat pe pagina de internet a ANRE https://www.anre.ro/ro/eficienta-energetica/informatii-de-interes-public/legea-544-2001-info-publice1386850453

Toate documentațiile aflate in lucru, transmise de către solicitanți  în vederea obținerii atestatelor de manageri energetici, a autorizațiilor de auditori energetici și respectiv  prelungirii acestor documente vor fi restituite  prin poștă, cu confirmare de primire, se precizează în anunțul ANRE.

Reprezentanții ANRE anunță că, începând cu data prezentului anunț (15 ianuarie 2020), solicitările referitoare la obținerea atestatelor de manageri energetici, a autorizațiilor de auditori energetici persoane fizice și juridice, a autorizațiilor de societate prestatoare de servicii energetice și respectiv  prelungirea acestor documente precum și orice alte solicitări sau clarificări legate de aceste aspecte  vor fi adresate Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE nu se mai ocupă de eficiența energetică, prin Departamentul pentru Eficienţă Energetică. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri este noul responsabil cu eficiența energetică.

Citește și: https://investenergy.ro/ministerul-economiei-energiei-si-mediului-de-afaceri-preia-eficienta-energetica-de-la-anre-dispar-tarifele-pentru-autorizarea-auditorilor-energetici-atestarea-managerilor-energetici-si-autorizare/

ANRE a pus în consultare publică un proiect de Ordin pentru abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 95/2014 privind înființarea Departamentului pentru eficiență energetică în cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și numirea șefului acestuia. Prin Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică s-a reglementat înființarea și funcționarea în cadrul ANRE a Departamentului pentru eficiență energetică, inclusiv principalele atribuții în domeniu ale acestuia. În baza dispozițiilor art. 3 alin. (1) și (3) din actul normativ menționat, a fost emis Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 95/2014 privind înființarea Departamentului pentru eficiență energetică în cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și numirea șefului acestuia.

Potrivit unei informări ANRE, în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 11 din 09 ianuarie 2020 a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care, la art. XVI pct. 1, prevede modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

”Art. 3 – (1) În vederea aplicării prevederilor acestei legi, se înființează și funcționează, în cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, o structură pentru eficiență energetică, a cărei organizare și funcționare sunt stabilite prin hotărâre de organizare și funcționare a ministerului”

De asemenea, art. XVI pct. 2 din OUG nr. 1/2020 abrogă prevederile art. 3 alin. (2)-(6) din Legea nr. 121/2014 referitoare la organizarea, funcționarea și principalele atribuții ale Departamentului pentru eficiență energetică din cadrul ANRE.

Având în vedere cele menționate mai sus, prezentul proiect de ordin reprezintă o acțiune necesară pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor art. 3 din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate și completate prin art. XVI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precizează ANRE.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.