Atenție! Se modifică OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților din piața de energie și gaze de la 1 aprilie. O nouă OUG pe masa Guvernului. Operatorii au semnalat erori în aplicarea schemei de sprijin și cer măsuri pentru deblocarea procedurilor de decontare

Publicat pe Categorii Business, Furnizare / Distributie / Transport
Prima Pagina Business Furnizare / Distributie / Transport Atenție! Se modifică OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților din piața de energie și gaze de la 1 aprilie. O nouă OUG pe masa Guvernului. Operatorii au semnalat erori în aplicarea schemei de sprijin și cer măsuri pentru deblocarea procedurilor de decontare

Un proiect de Ordonanță de urgență care modifică și completează OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022—31 martie 2023 circulă în piață, nefiind încă publicat pentru consultare de către Ministerul Energiei. După publicarea OUG nr. 27/2022 în Monitorul Oficial, au început să curgă solicitări din partea operatorilor din piața energiei de clarificare și explicitare a unor prevederi din OUG ce a intrat astăzi, 1 aprilie, în vigoare.

Un exemplu menționat în nota de fundamentare a actului normativ este solicitarea de clarificare a sintagmei „furnizor/operator de distribuție de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice” care, în accepțiunea eronată a unor operatori economici ar include doar furnizorii de energie electrică, interpretare care nu corespunde intenției legiuitorului. De asemenea, a fost identificată existența unui tratament discriminatoriu aplicat clientilor casnici atât față de clienții noncasnici privitor la schema de sprijin aferentă energiei termice, cât și față de clienții casnici care utilizează gazele naturale pentru producerea apei calde, în perioada de vară, se specifică în document.

Prin actul normativ care modifică OUG 27, nu este afectat impactul bugetar, completările și modificările aduse fiind de ordin tehnic pentru aplicarea schemei de sprijin instituite, începând cu data de 1 aprilie.

Confor datelor ANRE, s-a constatat faptul că există anumite dificultăți în derularea procedurii de decontare, în ceea ce privește aspectele referitoare la regularizare, pentru măsura plafonării pentru perioada noiembrie 2021- martie 2022. Prin urmare, sunt situații în care furnizorii au constatat că au introdus în mod eronat datele din cererile de decontare transmise fără a avea posibilitatea tehnică de revizuire a acestora.

Odată cu apariția Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 s-a reglementat regularizarea și recunoașterea unor costuri aferente perioadei antemenționate. Sub acest aspect, este necesară reglementarea posibilității furnizorilor de a-și reface și reintroduce datele corecte în platforma informatică pusă la dispoziție de către ANRE, în acest fel deblocându-se procedurile de decontare, se precizează în nota de fundamentare.

În lipsa adoptării modificărilor propuse prin proiectul de ordonanța de urgență pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022, s-ar ajunge în situația decontării unor valori diferite decât cele pentru care a fost intenția inițială a legiuitorului român, se semnalează în documentul citat.

Principalele modificări, așa cum sunt prezentate în nota de fundamentare a  noului proiect de OUG, sunt:

– clarificarea noțiunii de „furnizor” prin modificarea art. 23 alin. (2) și, pe cale de consecință, înlocuirea în întreg textul ordonanței de urgență a sintagmelor „furnizor/operator de distribuție de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice” și „furnizorii/operatorii de distribuție de energie electrică care asigură revânzarea energiei electrice” cu „furnizor”, respectiv „furnizori” în vederea evitării confuziilor;

– modificarea art. 1 alin. (2) lit. b) pentru a nu crea un tratament discriminatoriu între clienții casnici de gaze naturale care, în perioada 1 aprilie-31 octombrie 2022, beneficiază de un preț plafonat, scopul utilizării gazelor naturale fiind în principal prepararea apei calde și clienții casnici ai sistemelor de încălzire termice centralizată care, urmare faptului că producătorii de energie termică nu beneficiază de nicio schemă de sprijin în aceeași perioadă pentru cantitatea de gaze naturale destinată consumului populației, vor trebui să achiziționeze gazele naturale la prețul pieței, costul acestora regăsindu-se în prețul plătit de către clienții.

De asemenea, în forma actuală a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 este inclusă o schemă de plafonare pentru gazele naturale utilizate de producătorii de energie termică destinată consumului altor clienți decât cei casnici, ceea ce constituie un tratament diferențiat aplicat clienților casnici față de cei noncasnici în privința energiei termice consumate pe perioada de vară sub forma apei calde, în principal. O eventuală eliminare a referirilor la producătorii de energie termică în cadrul schemei de plafonare introduse la art. 1 alin. (2) lit. b) ar crea însă o discriminare față de clienții noncasnici care, conform actualei ordonanțe de urgență, în vigoare, au dreptul de a beneficia de preț plafonat pentru producerea energiei termice pe care o consumă, sub formă de abur și/sau apă caldă;

– clarificări –  căror operatori economici nu li se aplică plafonarea stabilită conform prevederilor art. 1 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022 prin modificarea art. 1 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022, pentru a se asigura și în cazul clienților finali care fac investiții în producerea de energie electrică aplicarea prețului plafonat. In condițiile în care clienții finali au licență de producători pot fi asimilați producătorilor și nu mai beneficiază de schema;

– modificare art. 6 alin. (2), deoarece, în cazul în care nu se introduce o precizare cu privire la modul de stabilire a componentei de achiziție, având în vedere faptul că pentru această categorie de clienți energia se asigura în cea mai mare parte din piața pentru ziua următoare (PZU) și ca dezechilibru, valoarea acestei componente poate sa fie foarte mare în condițiile în care furnizorii nu cunosc costul real anterior lunii de facturare. Astfel, furnizorii de ultimă instanță (FUI), pentru a își asigura riscurile determinate de volatilitate, pot stabili valoarea componentei de achiziție la un nivel ridicat ceea ce va determina un preț mare aplicat clienților din aceasta categorie;

– introducerea a două noi alineate la art. 23. Sub acest aspect, prin raportare la dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022, respectiv a art. 23 ce introduce și reglementează procedura de regularizare, de recuperare a unor costuri aferente lunilor noiembrie 2021, decembrie 2021, ianuarie 2022 , februarie 2022 și martie 2022, având în vedere raportările operatorilor cu privire la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118 /2021 din aceeași perioadă, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei a constatat ca au fost raportate date în vederea verificării și determinării sumelor solicitate spre decontare de la bugetul stat, ce cuprindeau în mod eronat, cu titlu de exemplu, achiziții de energie electrică și/sau gaze naturale aferente dezechilibrelor sau date de achiziție ce nu cuprindeau toate contractele de achiziții cu livrare în luna de raportare, contrar dispozițiilor legale. Odată cu introducerea noțiunii de regularizare este posibil și necesar a permite operatorilor beneficiari să poată interveni si corecta erorile incarcate pe platforma IT puse la dispoztie de catre Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, in egala masura sa refaca si sa redepuna cererile de decontare respectiv a declaratiilor pe proprie raspundere aferente atat catre Ministerul Energiei cat si in atentia Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei conform procedurii de decontare. Lipsa introducerii unei asemenea posibilități ar determina posibilitatea existenței unei situații de decontare a unor valori care nu corespund valorilor finale ce ar rezulta în urma derulării procedurii de regularizare;

– modificarea art. 23 alin. (5) pentru a se acorda timpul necesar efectuării tuturor operațiunilor tehnice incidente, având în vedere volumul foarte mare de date ce trebuie pregătit de operatorii economici și necesitatea prelucrării acestor date de către ANRE, precum și restul atribuțiilor primite de către ANRE prin ordonanțe similare. În contextul antemenționat este necesar a se prelungi acest termen – respectiv prelungirea termenului de la 15 mai 2022 la 15 iulie 2022.

Pentru o mai precisa reglementare legislativa, in sensul celor prezentate mai sus, este necesar a se cuprinde in cadrul prezentei ordonanțe patru noi anexe (care vor deveni anexele nr. 7-10 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022) ce vor clarifica modalitatea practica de incarcare a datelor pe platforma informatică (platforma IT), pusa la dispozitie de catre Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, insotite de instructiuni precise pentru a nu se mai crea confuzii.

– rectificării unor erori materiale în cadrul Anexei 6 în care se detaliază modul de calcul al venitului suplimentar realizat de producătorii de energie electrică rezultat din diferenţa dintre venitul net mediu lunar unitar de vânzare a energiei electrice tranzacţionate şi preţul de 450 de lei/MWh, prin eliminarea referirilor la CN Transelectrica.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.