Campanie de informare privind furnizarea gazelor naturale la clienţii casnici în persepectiva eliminării preţurilor reglementate. Vezi care sunt propunerile Consiliului Concurenței

Publicat pe Categorii Flux energetic, Info Consumatori, Petrol si gaze, Semnal
Prima Pagina Actual Flux energetic Campanie de informare privind furnizarea gazelor naturale la clienţii casnici în persepectiva eliminării preţurilor reglementate. Vezi care sunt propunerile Consiliului Concurenței

Furnizorii de gaze naturale vor avea obligația, în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2020, de a informa clienţii casnici de pe piaţa reglementată cu privire la încetarea aplicabilităţii preţurilor reglementate începând cu data de 1 iulie 2020 şi necesitatea încheierii până la data de 30 iunie 2020 a contractelor aferente furnizării gazelor naturale în regim concurenţial. ANRE a stabilit măsuri de informare privind furnizarea gazelor naturale la clienţii casnici în persepectiva eliminării preţurilor reglementate, un proiect de Ordin fiind în consultare publică. 

Mâine, 27 februarie, ANRE organizează ședință publică pentru discutarea proiectului de Ordin pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienţii casnici în perspectiva eliminării preţurilor reglementate.

Scopul este să se asigure continuitatea în furnizarea gazelor naturale a clienţilor casnici aflaţi în prezent în segmentul reglementat al pieţei, prin stabilirea regulilor privitoare la derularea raporturilor contractuale în care sunt implicaţi clienţii casnici, pe fondul trecerii acestora de pe piaţa reglementată pe piaţa concurenţială, se precizează în nota de prezentare a proiectului de ordin.

Citește și: https://www.investenergy.ro/anre-a-stabilit-masuri-de-informare-privind-furnizarea-gazelor-naturale-la-clientii-casnici-in-persepectiva-eliminarii-preturilor-reglementate-obligatii-noi-pentru-furnizori/

ANRE a publicat o sinteză a observaţiilor şi propunerilor transmise de operatorii economici din sectorul gazelor naturale  la proiectul de Ordin.

Consiliul Concurenței a transmis ANRE punctul său de vedere, cu propuneri punctuale, pe care le prezentăm în cele ce urmează:

  • Informarea de la furnizor va fi anexată facturii sau va fi transmisă prin modalitatea de comunicare convenită de părţi prin contract. Se are în vedere alegerea clientului în mediul online, prin intermediul aplicațiilor puse la dispoziție de furnizor (explicație furnizată și de E.ON Gaz Furnizare)
  • Prețul de furnizare a gazelor naturale aferent ofertei comunicate clientului casnic trebuie să fie transparent şi rezonabil, iar pentru a fi comparabil cu preţul de furnizare reglementat de ANRE până la data de 30 iunie 2020, acesta trebuie să fie exprimat în (lei/MWh) şi trebuie să cuprindă toate costurile aferente furnizării gazelor naturale în regim concurenţial, cu servicii reglementate incluse. În cazul în care furnizorul de gaze naturale şi-a rezervat își rezervă dreptul de a ajusta, în perioada 1 iulie 2020 – 30 iunie 2021, prețul de furnizare aferent ofertei comunicate clientului casnic, acesta trebuie are obligația să se indice în mod complet și transparent motivele care pot conduce la variaţia preţului și trebuie descrisă să descrie în mod explicit metoda prin care preţul respectiv variază/poate varia
  • Introducerea unui alineat nou:  În perioada 1 martie – 30 aprilie 2021, furnizorii de gaze naturale transmit lunar clienţilor casnici care nu au încheiat, în conformitate cu dispoziţiile art. 2, un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial, o notificare care face parte integrantă din prezentul ordin, precum şi o referinţă clară şi explicită cu privire la locul unde poate fi consultată propunerea de contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial. Explicația Consiliului Concurenței: “În perioada 1 iulie 2020 – 30 aprilie 2021 există un vid de comunicare între furnizor și client. Din interpretarea proiectului de ordin se poate deduce o singură obligație a furnizorului, respectiv publicarea ofertei pe propria pagină de internet. Considerăm că modificarea propusă extinde obligația de informare în sarcina furnizorilor, ceea ce asigură un plus de protecție pentru clienți/consumători”. 
  • Pentru o mai bună înțelegere a efectelor încheierii tacite a noului contract de furnizare începând cu 1 iulie 2021, se propune un alineat nou: Preţul de furnizare a gazelor naturale aferent ofertei comunicate clientului casnic trebuie să fie transparent şi rezonabil, să fie exprimat în (lei/MWh) şi să cuprindă toate costurile aferente furnizării gazelor naturale în regim concurenţial, cu servicii reglementate incluse
  • „Furnizorii care au în portofoliul propriu clienţi casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate şi nu au optat pentru furnizarea gazelor naturale în regim concurenţial trebuie să pot face facă dovada că au depus toate diligențele pentru informarea acestora cu privire la necesitatea de a încheia un contract aferent furnizării gazelor naturale în regim concurenţial”

ANRE, 27 februarie: Ședință publică pentru măsurile privind furnizarea gazelor naturale la clienţii casnici în perspectiva eliminării preţurilor reglementate

ANRE organizează ședință publică pentru discutarea proiectului de Ordin pentru stabilirea unor măsuri privind furnizarea gazelor naturale la clienţii casnici în perspectiva eliminării preţurilor reglementate. Ședința va avea loc în data de 27.02.2020, ora 10:00, la sediul din str. Constantin Nacu nr. 3.

CProiectul de ordin instituie un set de măsuri de ordin legislativ cu privire la asigurarea furnizării gazelor naturale la clienţii casnici, în perspectiva eliminării preţurilor reglementate de furnizare pentru această categorie de clienţi,  având în vedere liberalizarea pieţei interne de gaze naturale pentru clienţii casnici la data de 1 iulie 2020, şi luând în considerare necesitatea încheierii până la această dată a contractelor aferente furnizării gazelor naturale în regim concurenţial.

Proiectul de ordin – care se afla publicat pe pagina de internet a ANRE, în consultare publică, avand ca termen final de transmitere a observațiilor și propunerilor data de 24.02.2020, poate fi accesat prin intermediul urmatorului link: https://www.anre.ro/ro/gaze-naturale/legislatie/documente-de-discutie/reguli-piata-de-gaze/proiect-de-ordin-pentru-stabilirea-unor-masuri-privind-furnizarea-gazelor-naturale-la-clientii-casnici-in-perspectiva-eliminarii-preturilor-reglementate&page=1


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.