Centrul de Coordonare a Rețelei de Energie Electrică din Sud-Estul Europei, înființat în Tesalonic. Adrian Șuța, Transelectrica, este membru în Comitetul Director

Publicat pe Categorii Business, Esential, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Centrul de Coordonare a Rețelei de Energie Electrică din Sud-Estul Europei, înființat în Tesalonic. Adrian Șuța, Transelectrica, este membru în Comitetul Director

Operatorii de Transport și Sistem din Grecia (IPTO), Italia (TERNA SpA), România (Transelectrica) și Bulgaria (ESO-EAD) anunță înființarea Centrului de Coordonare a Rețelei de Energie Electrică din Sud-Estul Europei („CC SEleNe“) în Tesalonic, Grecia. Cei patru OTS participă în mod egal la capitalul social al noii Companii.

Transelectrica informează, printr-un comunicat, că în cadrul de reglementare european principalele responsabilități privind siguranța regională a rețelei CC SEleNe sunt:

  • analiza planificării siguranței în funcționare(cunoscută și drept analiza coordonată a siguranței);
  • coordonarea planificării deconectărilor;
  • calcularea coordonată a capacității;
  • prognoze ale adecvanței pe termen scurt și foarte scurt;
  • modelare individuală și comună a rețelei și livrarea seturilor de date.

Comitetul Director al CC SEleNe a fost format dintr-un organism având următoarea structură:

• Ioannis Kampouris (IPTO), Președinte și Director Executiv

• Angelin Tsachev (ESO-EAD), membru BoD

• Enrico Maria Carlini (TERNA SpA), membru BoD

• Adrian Șuța (Transelectrica), membru BoD

Ioannis Kampouris, Președintele și Directorul Executiv al CC SEleNe a declarat: „Înființarea CC SEleNe este o etapă esențială spre cooperarea mai strânsă și mai eficientă a OTS-urilor din statele membre UE din sud-estul Europei în privința securității furnizării și a siguranței rețelelor de energie electrică. Cuplarea estimată a piețelor respective va fi următoarea etapă de armonizare și integrare a regiunii în piața unică europeană de energie electrică cu beneficii semnificative pentru consumatori. Această dezvoltare este rezultatul unui efort colectiv și a fost posibilă grație acțiunilor coordonate ale tuturor OTS-urilor. Aș  dori să mulțumesc tuturor acelora care au contribuit la realizarea acestui scop pentru perseverența și curajul de care au dat dovadă prin finalizarea acestei întreprinderi ambițioase. De asemenea, aș dori să felicit pe membrii BoD și să le urez succes la lucru. Sunt convins că CC SEleNe va îndeplini rolul său cheie în mod eficient și transparent spre beneficiul tuturor participanților, continuând și lărgind tradiția cooperării bune și eficiente între OTS din zona noastră“.

Declarații ale OTS fondatori:

Cătălin Nițu, CEO al CNTEE Transelectrica SA: Îmbunătățirea siguranței energetice și a cooperării atât la nivel organizatoric cât și tehnic ne aduce mai aproape de o Europă integrată energetic. Această etapă face parte dintr-o evoluție normală și necesară a siguranței în funcționare a regiunii în lumina implementării noului model comun al pieței de energie electrică. Îmi exprim aici mulțumirile față de colegii și partenerii care au demonstrat consecvent excelență profesională și angajament pentru a înființa acest centru de securitate.

Manos Manousakis, Președinte & CEO al IPTO (Grecia): Salutăm cu mare plăcere și satisfacție înființarea Centrului de Coordonare a Rețelei de Energie Electrică din Sud-Estul Europeni la Tesalonic, ca o încununare a dezbaterilor profunde ale ultimelor luni între operatorii vecini. Suntem convinși că CC SEleNe va spori eficiența operării pieței de energie electrică din regiune și va contribui la consolidarea ei mai rapidă și mai eficientă la nivel european și regional. Cu toate acestea, ambiția noastră pentru CC SEleNe nu se oprește aici. Obiectivul nostru este să atragem mai mulți operatori de transport și sistem în noua Companie pentru a extinde și consolida scopul acesteia în beneficiul concurenței și al pieței libere din sectorul energiei electrice.

Stefano Donnaruma, CEO al TERNA SpA (Italia): Această inițiativă care face parte din proiectele de coordonare a operatorilor de transport șisistem pentru gestionarea sigură a sistemului european de energie electrică întărește rolulstrategic al Terna în Europa și în zona mediteraneeană. Actualmente, avem 26 deinterconexiuni cu țările învecinate, ceea ce contribuie la integrarea sistemului italian deenergie electrică în sistemul european într-o manieră mai sigură, eficientă și sustenabilă.Acest proiect nou consolidează cooperarea între operatori și promovează tranzițiaenergetică ce se desfășoară în Italia și în Europa. Terna deja se preocupă de acest aspect:noul Plan de Dezvoltare pe 2020 prevede investiții de peste 14 miliarde de euro în rețeauanațională de energie electrică spre a conecta mai departe Italia cu alte țări conformscopurilor de decarbonizare din noile linii directoare ale Pactului Verde UE.

Angelin Nikolaev Tsachev, Președinte & CEO al ESO-EAD (Bulgaria): Salut înființarea RSC ca rezultat al negocierilor fructuoase între părțile care vor asigurafuncționarea sistemelor de energie electrică. Înființarea acestuia este răspunsul laprovocările cu care se confruntă actualmente operatorii de transport și sistem. Muncanoastră comună în cadrul Centrului de Securitate Regională va consolida cooperareaoperatorilor înspre cuplarea pieței de energie electrică din regiune în contextul liberalizării și  integrării depline a Balcanilor occidentali. Conectarea geografică a țărilor noastre arenevoie de colaborarea noastră activă înspre funcționarea armonizată a sistemului energeticeuropean. Sunt încrezător că funcționarea RSC va asigura securitatea furnizării energieielectrice. Serviciile furnizate de către noul RSC vor contribui la schimburi fiabile de date șiinformații între OTS și la eficiența rețelelor de transport al energiei electrice.

Centrul de coordonare regională a securității operaționale (Regional Security Coordinator – RSC) are ca scop consolidarea cooperării la nivel regional în ceea ce privește operarea coordonată a sistemelor electroenergetice. Noul centru regional va furniza o serie de servicii la nivelul SEE și al GRIT, printre care: calculul coordonat al capacităților de schimb transfrontalier, coordonarea siguranței în funcționare la nivel regional, construirea unui model comun de rețea, coordonarea regională a retragerilor din exploatare sau evaluarea regională a adecvanței.

Intrarea CNTEE Transelectrica SA în acționariatul Centrului regional de coordonare a securității operaționale din SEE reprezintă o consecința a aplicării prevederilor legislației europene în regiunea sud-estică a Europei. Sinergiile formării unui singur centru regional stabilit la Tesalonic, în Grecia, rezultă atât din infuzia comună de cunoștințe în cadrul SEE RSC, cât și din economiile de scară generate de împărțirea costurilor comune pe o bază extinsă de beneficiari ai serviciilor centrului regional.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA este, din anul 2018, parte din acționariatul TSCNET Services GmbH, unul dintre principalii Coordonatori Regionali de Securitate (RSC) pentru rețeaua europeană de transport al energiei.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *