Comisia lui Iulian Iancu modifică legislația în energie. Proiectul de lege, ce aduce schimbări majore la Legea 123 și alte acte normative, la vot în Plenul Camerei Deputaților pe 30 iunie

Publicat pe Categorii Energie, Esential, Info Legislativ, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Comisia lui Iulian Iancu modifică legislația în energie. Proiectul de lege, ce aduce schimbări majore la Legea 123 și alte acte normative, la vot în Plenul Camerei Deputaților pe 30 iunie

Mâine, 30 iunie,  deputații sunt solicitați să-și dea votul pentru Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 şi privind modificarea şi completarea altor acte normative (PL-x 513/2019). Comisia de Industrii și Servicii din Camera Deputaților a venit cu numeroase modificări și noi articole, se aduc schimbări majore la Legea 123, precum și la alte acte normative, respectiv: modificarea și completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, a Legii nr. 227/2015 privind aprobarea Codului fiscal, a Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și a Legii nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.

Proiectul de lege, într-o formă diferită de cea prezentată spre aprobare deputaților, a fost adoptat de Senat în noiembrie 2019.

Raportul Comisiei de Industrii și Servicii a fost distribuit astăzi, 29 iunie, și este public pe site-ul Camerei Deputaților. L-am parcurs și prezentăm, în cele ce urmează, principalele noutăți, inițiator al amendamentelor fiind Comisia condusă de deputatul Iulian Iancu . Totodată, prezentăm poziția PATRES- Organizaţia Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România cu privire la modificările din proiectul de lege referitoare la prosumatori și regenerabili.

PATRES: Se acordă un sprijin real pentru prosumatori

Organizaţia Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România – PATRES salută modificările aduse de Comisia de Industrii și Servicii din Camera Deputaților la Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012 și la alte acte normative, ce să regăsesc într-un proiect de lege ce va fi supus aprobării Plenului Camerei Deputaților în ședința de mâine, 30 iunie.

Martin Moise, Prim Vicepreședinte PATRES a declarat: “Considerăm că proiectul de lege, la care s-a lucrat foarte mult în Comisia de Industrii și Servicii din Camera Deputaților, reprezintă un sprijin, în mod special, pentru prosumatori. Apreciem inițiativele Comisiei de specialitate, care a depus – în permanență – eforturi pentru susținerea prosumatorilor. Remarcăm faptul că prin mai multe amendamente/articole nou introduse în proiectul de lege, ce modifică Legea 123, și alte câteva acte normative se face un mare pas înainte pentru societățile comerciale si autoritățile publice care vor să devină prosumatori. Ne exprimăm speranța că și Plenul Camerei Deputaților va vota aceste modificări”.

Astfel, la propunerea Comisiei de industrii și servicii, orice prosumator, indiferent de putere sau dacă e persoană fizică, juridică sau autoritate locală, să fie exceptat de la obligația de achiziție de certificate verzi pentru autoconsum, dacă a produs energia din surse regenerabile. În prezent, există obligația să cumpere certificate verzi pentru consumul propriu, o situație cel puțin discutabilă.

Prosumatorii care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum (se extinde de la 27 kW cât este în prezent la 100 kW) vor putea vinde energia electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică furnizorilor de energie electrică cu care aceştia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform reglementărilor ANRE.

Tot la inițiativa Comisiei de industrii și servicii, producătorii de energie electrică şi autorităţile publice care deţin centrale electrice din surse regenerabile de energie cu puteri instalate de cel mult 3 MW pe producător, pot încheia contracte negociate direct, doar pentru energia provenită din aceste centrale, numai cu furnizorii consumatorilor finali pentru vânzarea energiei electrice şi/sau a certificatelor verzi. De notat că s-a șters din articolul inițial sintagma: „care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi sau care au beneficiat de sistemul de promovare și dețin certificate verzi”. Se dă astfel posibilitatea tuturor deținătorilor de centrale cu putere sub 3 MW să poată vinde energia excedentară direct către furnizori și nu prin intermediul bursei. Din păcate, bursa de energie OPCOM impune în continuare produse standardizate, inflexibile, care sunt complet inadecvate acestor mici producători.

PATRES apreciază că, prin aceste trei articole, se vor stimula investițiile pentru autoconsum în zona prosumatorilor, persoanelor juridice sau autorităților publice care dețin suprafețe mari de acoperișuri și au consum mare de energie, cum ar fi de exemplu: mall-uri, supermarketuri si hipermarketuri, fabrici, sedii de institutii, etc. Sperăm că și autoritățile statului, în mod special autoritățile locale, să înțeleagă oportunitatea și să înceapă să instaleze panouri pentru autoconsum pe clădirile primăriilor, școlilor, grădinițelor și ale cladiri pe care le dețin.

Totodată, PATRES apreciză inițiativa Comisiei de specialitate de modificare a cadrului legal de funcționare a pieței centralizate a energiei astfel încât aceasta să devină mai prietenoasă cu sursele regenerabile de energie. Printr-un nou amendament introdus în proiectul de lege, “ANRE va avea dreptul să aprobe introducerea și utilizarea de produse specifice în cadrul anumitor modalități de tranzacționare pe piața concurențială angro, pentru asigurarea unei flexibilității în încheierea tranzacțiilor cu energie electrică la termen, inclusiv cu profile flexibile de livrare adecvate producătorilor de energie din surse regenerabile”.

PATRES îți exprimă speranța că ANRE si OPCOM vor veni cu acele mecanisme, prin legislația secundară, care să permită o mai buna integrare a regenerabilelor. Fără astfel de mecanisme sau posibilitatea contractelor bilaterale directe de tipul PPA, investițiile noi sunt de neconceput și investitorii vor ocoli în continuare piața de energie din România.

Alte noutăți din proiectul de lege ce urmează să fie votat de deputați:

Strategia energetică se elaborează de ministerul de resort cu consultarea reprezentanților industriei energetice, a organizaţiilor neguvernamentale, a partenerilor sociali şi a reprezentanţilor mediului de afaceri, se promovează prin proiect de lege de Guvern și se aprobă de Parlament. Strategia energetică se revizuiește, periodic, la inițiativa ministerului de resort, fără a se aduce atingere stabilității și predictibilității specifice unui astfel de document. Explicație:  Strategia energetică aRomâniei trebuie să existeca Lege aprobată deParlament, pentru a putea fipusă în operă de cătreGuvern.

Noi obligații și priorități pentru Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri:

  • elaborează programe şi planuri de acțiuni și măsuri pentru aplicarea politicii Guvernului în sectorul energiei electrice, inclusiv a programelor de decarbonare, stocare de energie, eficienţă energetică şi de promovare a surselor regenerabile de energie, în conformitate cu programele naționale și europene privind Planul Național Integrat Energie și Schimbări Climatice 2021 – 2030, Green Deal și Next Generation, precum și a altor documente europene relevante;
  • elaborează, în colaborare cu ANRE, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Ministerul Finanțelor Publice, mecanismele, precum și cadrul legal primar și secundar pentru realizarea de investiții prin contracte pentru diferență,
  • elaborează, în colaborare cu ANRE, legislația pentru promovarea producerii de energie electrică din surse regenerabile, surse neconvenționale și cogenerare de înaltă eficiență, precum și tehnologiile privind utilizarea hidrogenului, promovarea stocării energiei și electromobilitatea.

Obligaţii pentru furnizori:  în relația cu clientul final să nu utilizeze practici comerciale incorecte sau înşelătoare.

Revenim cu prezentarea altor modificări/noi amendamendamente la Legea 123 și nu numai.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *