Conducerea Transelectrica își menține poziția și cere acționarilor să decidă distribuirea a 50% din profitul pe 2022. Avertisment! Lipsa de numerar va crea vulnerabilități și poate pune în pericol siguranța financiară a companiei

Publicat pe Categorii Business, Esential, Furnizare / Distributie / Transport, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Conducerea Transelectrica își menține poziția și cere acționarilor să decidă distribuirea a 50% din profitul pe 2022. Avertisment! Lipsa de numerar va crea vulnerabilități și poate pune în pericol siguranța financiară a companiei

După ce statul a respins distribuirea dividendelor, conducerea Transelectrica informează acţionarii şi investitorii cu privire la menținerea poziției în sensul aplicării unei,,rate de distribuire’’ de 50% calculată la profitul repartizabil aferent exercițiului financiar al anului 2022.

Acționarii Transelectrica nu au aprobat, în data de 27 aprilie, repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31.12.2022 în sumă de 514.572.741 lei. Totodată, nu s-a aprobat distribuirea de dividende din profitul înregistrat la 31.12.2022, cu dividend brut de 0,71 lei/acțiune.

Lipsa de numerar va crea vulnerabilități și poate pune în pericol siguranța financiară a Transelectrica. Scăderea lichidității va atrage după sine semnale din partea agențiilor de rating, a analiștilor de piața și a finanțatorilor cu care compania are contracte de credit în derulare sau cu finanțatorii cu care compania intenționează să atragă credite suplimentare pentru obligațiile investiționale deja asumate, se semnalează în informarea companiei.

Conducerea companiei anunță că se vor iniția demersuri în vederea posibilității revizuirii avizului emis de către Ministerul Finanţelor şi transmis către Secretariatul General al Guvernului prin adresa cu nr. 1011756/19.04.2023, astfel încât AGA să decidă în sensul aplicării unei ,,rate de distribuire’’ de 50%, calculată la profitul rămas de repartizat.

În informare se prezintă argumentele în susținerea poziției companiei, după cum urmează (am preluat din documentul companiei):

În primul rând, sunt prezentate în detaliu proiectele de investiții strategice majore ale companiei pentru perioada 2023-2025. La elaborarea Programului de investiţii s-a avut în vedere asigurarea surselor de finanţare, cu prioritate pentru angajamentele contractate în anii precedenţi (obiective în continuare) şi pentru obiectivele noi de investiţii.

La data de 31.12.2022, Compania are înregistrate datorii contingente în valoare de 36.000 mii lei, reprezentând litigii ce au ca obiect pretenții pentru costuri suplimentare rezultate în urma creșterii salariului minim în domeniul construcțiilor pentru contractele de investiții.

Mai mult, venitul operatorului de transport şi de sistem este calculat şi dimensionat de ANRE astfel încât să asigure acoperirea costurilor justificate ale operatorului reţelei pentru desfăşurarea în

condiţii optime a serviciilor publice prestate. Venitul reglementat se determină pe baza unor prognoze de costuri şi a unei cote rezonabile de profit (rentabilitate financiară reglementată) aplicată la capitalul investit în infrastructura de transport şi sistem. Tarifele unitare practicate de CNTEE ”Transelectrica” S.A. rezultă din împărţirea venitului reglementat stabilit de ANRE pentru fiecare activitate reglementată, la cantitatea prognozată de energie electrică estimată a fi facturată.

Din momentul adoptării hotărârii AGA privind redistribuirea sub formă de dividende a oricărei sume, Compania devine titulara unei obligații de plată certe, lichide și exigibile la data prevăzută în hotărâre, iar pentru onorarea acestei obligaţii trebuie să fie disponibile în mod concret, în numerar în conturile Companiei, fondurile bănești necesare. Numerarul restricționat reprezintă sume aflate în tranzit în conturile Companiei în calitate de administrator al schemei pentru cogenerare, derulator sau ca urmare a unor activități ce decurg din legislația secundară, după caz. Sumele aflate în conturile aferente schemei de sprijin pentru cogenerare, tarifului de racordare și cel pentru alocare capacitate de interconexiune sunt reglementate de legislaţia secundară şi nu pot fi utilizate în alte scopuri. Pe cale de consecință, Transelectrica nu poate schimba destinația acestor fonduri, ci are obligația de a le gestiona (intrări – ieșiri).

Legislaţia europeană stabileşte un regim strict în privinţa utilizării veniturilor obţinute de operatorii reţelelor de transport al energiei electrice din alocarea capacităţilor de schimb transfrontalier Aceste venituri sunt utilizate în mod prioritar pentru finanţarea investiţiilor în creşterea capacităţii transfrontaliere a infrastructurii de transport al energiei electrice. Drept urmare, în mod similar cu anii anteriori, pentru anul 2022 veniturile nete de impozitul pe profit se vor repartiza la rezerva cu destinaţie specială şi nu vor fi distribuibile acţionarilor sub forma de dividende.

Astfel, CNTEE Transelectrica  justifică necesitatea repartizării unei cote de 50% sub formă de dividende din profitul repartizabil determinat după deducerea sumelor aferente destinațiilor stabilite prin acte normative special prevăzute de O.G. nr. 64/2001.

Mai mult, pentru a-şi putea îndeplini misiunea de asigurare a funcţionarii SEN în condiţii de maximă siguranţa şi stabilitate, îndeplinind standardele de calitate, realizând astfel infrastructura pieţei naţionale de electricitate şi garantând, în acelaşi timp, accesul reglementat la reţeaua electrică de transport, în condiţii de transparenţă, nediscriminare şi echidistanţă pentru toţi participanţii la piaţă, operatorul de transport şi de sistem din România, cu un rol cheie pe piaţa de energie electrică din România, CNTEE Transelectrica SA, are nevoie de predictibilitate în estimarea, alocarea şi distribuirea tuturor tipurilor de resurse, se subliniază în informarea companiei.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *