Conpet recrutează Director General Adjunct

Publicat pe Categorii Flux energetic, Petrol si gaze
Prima Pagina Actual Flux energetic Conpet recrutează Director General Adjunct

Societatea Conpet recrutează Director General Adjunct, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/ 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Potrivit anunțului de recrutare și selecție,  cei interesați pot depune candidaturile în perioada 11.01.2019 – 11.02.2019, urmând a se stabili  lista lungă și cea scurtă de candidați până pe 14 februarie.

Directorul General Adjunct va organiza și va coordona activitatea curentă a societății în conformitate cu atribuțiile prevăzute în contractul de mandat și cu reglementările legale aplicabile, performanța sa urmând a fi masurată printr-un set de indicatori de performanță financiari și nefinanciari care vor fi incluși în contractul de mandat ce se va negocia și conveni cu Consiliul de Administrație.

Principalele atribuții și responsabilități, prezentate în anunțul de recrutare și selecție: înlocuiește Directorul General atunci când acesta lipsește motivat din societate; organizează și coordonează activitatea juridică, de resurse umane și de control intern managerial, precum și orice alte structuri sau activități, în corelare cu structura organizatorică a societății și cu prevederile contractului de mandat; propune politici, planuri și proceduri specifice ariei de responsabilitate și monitorizează și controlează aplicarea acestora; analizează și raportează periodic Consiliului de Administrație și Directorului General eficiența și gradul de îndeplinire a măsurilor stabilite pentru atingerea obiectivelor strategice din Planul de administrare, pe domeniul său de competență.

Conpet oferă servicii specializate de transport petrolier prin conducte și cu vagoane cisternă pe calea ferată (CF), asigurând aprovizionarea rafinăriilor cu țiței și derivate ale acestuia din producția internă și din import. Societatea operează o rețea de conducte cu o lungime de 3800 km, care traversează 24 de județe ale țării. CONPET este o societate listată la Bursa de Valori București, înregistrând o cifra de afaceri anuală de peste 80 milioane Euro și având peste 1600 angajați.


Publicat de

Redacția

Echipa InvestEnergy

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *