Consumi, plătești! Gata cu facilitățile în perioada stării de alertă? ANRE ia măsuri: Furnizorii de energie vor putea să rezilieze contractele clienților care nu-și achită facturile. Au fost stabilite și alte drepturi legale pentru aceștia

Publicat pe Categorii Business, Esential, Furnizare / Distributie / Transport, Info Consumatori, Semnal
Prima Pagina Actual Esential Consumi, plătești! Gata cu facilitățile în perioada stării de alertă? ANRE ia măsuri: Furnizorii de energie vor putea să rezilieze contractele clienților care nu-și achită facturile. Au fost stabilite și alte drepturi legale pentru aceștia

Atenție! Furnizorii de energie vor putea să rezilieze contractele clienților care nu-și achită facturile. De mai bine de un an, neachitarea facturilor la utilități a devenit un obicei în piața de energie, consumatorii fiind protejați legal în acest sens, pe perioada stării de alertă.

După ce furnizorii au reclamat această problemă majoră, ANRE a stabilit o serie de drepturi legale pentru aceștia în relația cu clienții finali, în cazurile de neachitare a facturilor. Astfel, furnizorii de energie vor putea să aplice penalități de întârziere, să actualizeze/reconstituie garanția financiară, să solicite întreruperea alimentării cu energie electrică a locului de consum și, mai ales, pot să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice.

ANRE a modificat Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 235/2019.

Iată ce prevede noul Ordin, care produce efecte de la 1 iulie 2021, în cazul furnizării energiei electrice în baza unui contract încheiat pe piața concurențială, pentru neachitarea de către clientul final în termenul scadent prevăzut în contractul de furnizare a energiei electrice a facturii reprezentând contravaloarea consumului de energie electrică aferent unui loc de consum.

Furnizorul de energie are următoarele drepturi:

a) să aplice penalități de întârziere în termenul și în condițiile prevăzute în contractul de furnizare a energiei electrice;

b) să solicite clientului final constituirea/actualizarea/reconstituirea garanției financiare, în conformitate cu procedura privind regimul garanțiilor financiare constituite de către clienții finali la dispoziția furnizorilor de energie electrică, aprobată prin ordin al președintelui ANRE și/sau a prevederilor contractuale;

c) să solicite operatorului de rețea întreruperea alimentării cu energie electrică a locului de consum, cu condiția transmiterii către clientul final, printr-o modalitate de comunicare agreată de părți prin contractul de furnizare a energiei electrice, a unui preaviz cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data prevăzută pentru întreruperea alimentării cu energie electrică;

d) să rezilieze contractul de furnizare a energiei electrice, după parcurgerea succesivă a următoarelor etape:

(i) transmiterea către clientul final a unui preaviz de deconectare;

(ii) transmiterea către clientul final a unei notificări de reziliere a contractului cu minimum 15 zile înainte de data rezilierii dacă clientul final nu a transmis dovada îndeplinirii obligațiilor de plată către furnizor până în ziua anterioară datei de reziliere.


Publicat de

Redacția

Echipa InvesTenergy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *